Restaureringen av Kävsjön

Mellan 2018 och 2023 planeras ett omfattande arbete för att återställa Kävsjön och Häradsösjön till sin forna glans. Genom att återskapa miljöerna från förr bidrar man till ett bättre fågelliv. Ris och träd ska rensas bort och Kävsjöns vattenyta ska regleras både genom höjningar och sänkningar för att åter öppna upp strandområdena.

Falsterbosträck

Vadarsträcket mot söder har pågått sedan slutat av juni. Nu är rovfåglarna på gång med arter som röd glada, ormvråk och sparvhök och bland tättingarna bo/bergfink och ladusvala. Vid Falsterbo räknas sträckande fåglar dagligen fram till november. Följ de dagliga summeringarna på Artportalen -->

Positiva åtgärder för Kävsjön

Under de senaste tjugo åren har flera fågelarter försvunnit från Kävsjön beroende bl.a. på en långsam igenväxning av öar och kantzoner. Framförallt saknas skrattmåsarna som 1997 övergav den stora kolonin på cirka 1000 par framför det lilla fågeltornet. Med måsarna borta slutade många kvalitetsarter som brunand, årta och vigg att häcka.