Nattsångartid

Tiden för att åka ut och lyssna efter nattsångare är inte över. Varken Värnamo eller Gnosjö kommun tillhör nattsångarnas favoritområden med ett undantag; nattskärra som är vanlig i båda kommunerna. Övriga arter kräver mer tålamod för att hitta. Här ett förslag till en tur i västra Värnamo kommun där du slipper trafikbullret från de stora genomfartsvägarna -->

Kända sångare

De första sångarna är redan på plats och på tur står bl.a. sävsångare, törnsångare, trädgårdssångare och härmsångare. Sångargruppen med repetoar finns samlad på sidan Fågelsång.se 

Fågelkalendern

Gillar du att hålla koll på årstiderna? I Fågelkalendern – som är en del av Naturens kalender – samlas vår- och hösttecken in på ett organiserat sätt. Du är varmt välkommen att delta! Med dina observationer kan du bidra till forskningen om klimatförändringens effekter i naturen.

EU:s naturdirektiv ligger fast

EU-kommissionen har nu bestämt att art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet blir kvar. Lagarna som ger ett grundläggande skydd för mer än 1400 arter och stora områden värdefull natur har debatterats under många års tid. Läs mer -->

Ny hemsida för RRK

Sedan i våras har Rrk Jönköping en egen hemsida: www.rrkjonkoping.se. Än så länge är den i en uppbyggnadsfas, men det finns redan ett och annat att läsa, t.ex. behandlade fynd.