Program 2017

on .

 

Genomförda programpunkter

Torsdag 19/1: Artportalenskolan
Kom igång med rapportering på Artportalen med hjälp av kvällens genomgång. Vi tittar även på hur SOF/Birdlife Sverige:s nya Fågelkalendern fungerar.Ta med bärbar dator eller surfplatta.

Torsdag 2/3: Årsmöte med bildvisning
Medlemmarna i föreningen är välkomna till årsmötet där vi också delar ut vandringspriset, Lars Jonssons "Småspovar". Motioner från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast 170217. 
Efter mötet visar Egert Fransson bilder från en skådarresa till Western Ghats, bergen i sydvästra Indien.

Söndag 26/3: Osudden
Vi samlas vid Osudden på sommartidens första dag för att möta vårens nya arter som sädesärla, strandskata, skogssnäppa och storspov.

Lördag 8/4: Ringmärkning av ugglor
Vi hoppas ugglorna har lyckats väl med sina häckningar och att det finns ungar att märka i holkarna.

Fredag 28/4: Dvärgbeckasinkväll vid Lövö
Kvällen börjar med en brasa och grillning vid Lövö för att runt kl 21 vandra ut till Blådöpet och lyssna på spelande beckasiner. Dvärgbeckasin har huvudrollen och enkelbeckasin, storspov, grönbena, orre och buskskvätta spelar andrafiolerna.

Lördag 6/5 Färjans ö
Färjans ö är Värnamo kommuns finaste fågellokal och vid den här tiden rastar änder, vadare, rovfåglar och tättingar. Vid den här tiden finns även chans att se t.ex. svarttärna, silvertärna och dvärgmås.

Lördag 20/5 Svänötornet
Gnosjö kommuns bästa fågellokal är kombinationen Svänö/Svänötornet. Mitten av maj är en fin tid för vadare och änder i Kävsjön och vid Svänö är det full fart på sångarna. Hittills under april-maj finns endast fem rapporter på Artportalen från det här fina området. Tillhör du dom som har missat Svänö så har du nu chansen att reparera den luckan.

Lördag 19/8 Kävsjön
Efter att fågelskyddet upphör 15:e augusti finns möjlighet att vandra längs stränderna under förutsättning att vattenståndet inte är för högt. Vi åker till Svänö och går ner till Kävsjön via Svänömaden. Stövlar krävs.

Lördag 16/9 Osudden
Höstens första möte är som vanligt vid Osudden. Ovanliga arter vid den här tiden är t.ex. lappsparv, rödstrupig piplärka och dubbelbeckasin.
Samling vid pumphuset kl 7.00 Mer info: Lars Norgren, tfn 0370 - 19871

Lördag 30/9 Färjansö
Vi gör en vandring på ön och spanar efter sträckande och rastande tättingar och vadare. Överfart med pråmen från Toftanäs båtplats.
Ingen avgift. Samåkning från stadshuset parkering kl 7.30. Stövlar kan vara bäst med tanke på det ymniga regnet förra veckan. Ta med fika. Mer info: Mats Johansson, tfn 070-374 85 47

Söndag 8/10 Kävsjön
Rovfågelskådning från Stora tornet. Vi börjar med att vandra gungflyleden och spana därifrån. Samåkning från stadshuset parkering kl. 9.30. Mer info: Pelle Kjellin, tfn 070-328 21 70

Lördag-söndag 4-5/11 Artrally
Det traditionella artrallyt i Småland går av stapeln under helgen. Rapportera dina obsar på Obsboken/Artportalen.
Rapporterna från lördagen sammanställs på Obsboken med en lista på arter som är kvar att söka efter under söndagen.

Torsdag 16/11 Bildvisning från Lettland
Kjell Rydh har gjort flera resor till Lettland och berättar och visar bilder om fåglar, fågellokaler och fågelskyddsarbete i landet. Kaffe/the med fralla serveras för 20:-.
Plats: Föreningslokalen Valdemarsgatan 103 (gul byggnad)
Tid: kl. 19.00