Restaureringen av Kävsjön

Mellan 2018 och 2023 planeras ett omfattande arbete för att återställa Kävsjön och Häradsösjön till sin forna glans. Genom att återskapa miljöerna från förr bidrar man till ett bättre fågelliv. Ris och träd ska rensas bort och Kävsjöns vattenyta ska regleras både genom höjningar och sänkningar för att åter öppna upp strandområdena.

Falsterbosträck

Vadarsträcket mot söder har pågått sedan slutat av juni. Nu är rovfåglarna på gång med arter som röd glada, ormvråk och sparvhök och bland tättingarna bo/bergfink och ladusvala. Vid Falsterbo räknas sträckande fåglar dagligen fram till november. Följ de dagliga summeringarna på Artportalen -->

Nattsångartid

Tid att åka ut och lyssna efter nattsångare! Varken Värnamo eller Gnosjö kommun tillhör nattsångarnas favoritområden med undantag för nattskärra som är vanlig i båda kommunerna. Övriga arter kräver mer arbete för att hitta.

Skandobs

Mats Johansson såg ett lodjur utanför Hyggestorp i söndags och tidigare på dagen finns rapport om att det rörde sig längs vägen vid Ed. Har du turen att se ett lodjur kan du göra så här:

Videskogens holkar

De fyrtio holkarna i Videskogen håller på att "hyras ut" för säsongen. Hyresgästerna som är noterade hittar du under länken Projekt.