Yttrande angående vindkraft i Palsbo

on .

De ornitologiska föreningarna i västra Jönköpings län har lämnat ett gemensamt yttrande till länsstyrelsen angående EON Vinds ansökan att få bygga 37 vindkraftverk i ett område på gränsen mellan Vaggeryds och Gislaveds kommuner. Våra inventeringar de senaste åren har visat att det här området tveklöst tillhör Jönköpings läns viktigaste kungsörnsmarker. Förutom Eon Vind har ytterligare minst tre olika vindkraftsexploatörer intresseprojekt pågående i samma eller intilliggande områden. Totalt rör det sig uppemot 200 vindkraftverk om samtliga projekt kommer att förverkligas. Vi ser med stor oro på de här planerna och har i vårt yttrande yrkat på att EON Vinds ansökan ska avslås i sin helhet.