Kungsörnen vinner första ronden!

on .

Kampen för att rädda det så betydelsefulla området i västra Vaggeryd, norra Gnosjö och nordöstra Gislaveds kommuner har tagit en viktig delseger! Miljöprövningsdelegationen i Linköping har i sitt beslut avstyrkt EON Vinds ansökan om att få bygga 37 vindkraftverk i Palsboområdet. MPD:s motivering är att området inte är lämpligt för etablering av vindkraft med tanke på de höga naturvärdena med bland annat hög förekomst av kungsörn och skogshöns. För oss, Värnamo Fågelklubb, Vaggeryds Ornitologiska förening, Västbo Fågelklubb och Jönköpings fågelklubb, är det mycket glädjande att vi har fått gehör för våra starka argument att skydda kungsörnen.