Örnrik inventering

on .

Den sista helgen i februari och första i mars genomfördes en örninventering i länet. Majoriteten av örnarna sågs i västra länsdelen och det var också där de flesta observationspunkterna låg. Under lördagen 2 mars sågs minst 32 kungsörnar och 6 havsörnar. För kungsörn är det ett bra resultat och visar återigen hur viktigt området mellan riksväg 40 i norr och länsväg 153 i söder är för arten. Majoriteten av de rapporterade örnarna är yngre individer som övervintrar i området eller är på väg norrut.