Udda vald boplats av gärdsmygen

on .

gärdsmygsbo

I april 2012 fick jag ett märkligt telefonsamtal ifrån Hillerstorp, om att en rödhake hade byggt bo inne i ett gäddhuvud. Begav mig
till Flaten med kameran. Misstänkte att det kunde vara gärdsmyg, hannen kan ju bygga sina mossbon på udda platser bl a i kransar. Hanen bygger flera nya bon i sitt revir under häckningssäsongen och renovera även fjolårets bon.
Visst var det gärdsmygen som hade valt en verklig udda boplats, ingångshålet kan man se uppe till vänster. Hanarna är ju polygama och para sig med så många honor som möjligt, honorna väljer sen ut varsitt bo i reviret. Att få tiggande ungar inuti gäddhuvudet på bild, gjorde att jag återvände till platsen vid ytterligare två tillfällen. Vid första besöket inifrån gömslet, ser jag gärdsmygen besöker gäddhuvudet vid två tillfällen, men boet ser ”orört” ut och ingen häckning konstaterades. Dock observerades en gök som gick bärsärkagång på ett bo som gärdsmygen hade byggt i en rotvälta, boet gick sönder och flera ägg låg på marken.
Vid andra besöket i slutet av juni, var det tyst och öde i gärdsmygs reviret.
 /Mattias