Vad händer vid Osudden?

on .

Kommer du till Osudden från Nöbbelehållet har du sett att en bred spång håller på att byggas in i videskogen öster om Osudden. En cirka 1 km lång vandringsled ska byggas genom skogen fram till modellflygplatsen. Därifrån ska leden fortsätta ner till den befintliga grusvägen längs Lagan. Den är en del i ett LONA-projekt i Värnamo kommun. LONA står för lokal naturvårdssatsning och stöttas ekonomiskt av länsstyrelsen.

Ett annat område som ingår i satsningen är Lundsbo bokskog utanför Bor, som inte besöks särskilt ofta av skådare. Men det är ett område som är väl värt att vandra i, särskilt under vår och försommar. I norra delen ligger torpet Lundsbo, från vilket en stig leder norrut till Rusarebovägen. Den kommer eventuellt rustas upp till cykelväg och på så vis förbinda området med Rusarebo. Läs mer om projekten här -->