Mindre flugsnapparinvasion

Skriven av Kent Öhrn.

De varma, sydostliga vindarna i mitten av maj gav ett kraftigt inflöde av sydöstliga arter som mindre flugsnappare och flodsångare. Två flodsångare noterades i vårt rapportområde under 5-12 juni och båda fanns t.o.m. på samma lokal, Hovs gård. Dessa är fynd nummer 9 och 10 i VäFk:s rapportområde och det var väl på tiden. Senast vi hade flodsångare på besök var i juni 2006 hos Lasse i Gallnås. Året innan, 2005, hade vi hela tre fynd av flodsångare och med lite nattlyssning kommande vecka kan kanske den siffran tangeras. Samtliga flodsångarfynd återfinns här -->

En art som har slagit alla tidigare rekord är mindre flugsnappare. På i stort sett alla lämpliga lokaler sjöng en, och i ett par fall två, mindre flugsnappare. Majoriteten var unga hannar, 2K, vilka känns igen på att de saknar det röda på bröstet. Av de tio fynden var sex stycken 2K, två adulta och två individer förblev obestämda till ålder. I Småland är det endast Visingsö som antalsmässigt kan matcha årets fynd. I Värnamo kommun finns flera lämpliga biotoper för arten i bokskogsbältet som sträcker sig från Furen-Flåren västerut till Källundasjön. Rusareboäng och Karlsnäs bokskog vid Rusken är två andra pålitliga lokaler för arten. I Gnosjö kommun finns endast två fynd totalt, ett från Töllstorp 1998 och ett från Hyltan 2006. Men i år har det troligen sjungit mindre flugsnappare även i Gnosjö, och hade skådaraktiviteten i klubben varit på samma nivå som för 10-15 år sedan, hade nog även dessa hittats. Karta över samtliga fynd i Småland --> 

I diagrammet visas antalet fynd av mindre flugsnappare under åren 1991-2013 (n=70). En majoritet av fynden är obestämda i ålder vilket förstås beror på att arten oftast är svår att få syn på i trädkronorna. En erfarenhet från i år är att användning av playback för att locka fram fåglarna bör undvikas. Framförallt de yngre hannarna tystnar och kan bli väldigt tillbakadragna och därmed ännu svårare att lokalisera. Med tålamod går det oftast ändå att hitta hannarna, då de ofta byter sångplats och stundtals sitter helt öppet.

Mindreflug