Skyddsjakt på kungsörn?

I veckan presenterades regeringens proposition "En hållbar rovdjurspolitik". Nyhetsmedia har mest fokuserat på de bantade nivåerna av målen för varg, björn och lo, men den största minskningen gör man på målet för kungsörn som idag ligger på 600 häckande par. I propositionen skriver man: "Målen för kungsörnsstammen i Sverige är att kungsörnens referensvärde för gynnsam bevarandestatus när det gäller populationen i Sverige ska vara totalt 150 registrerade häckande par, och att kungsörnens referensvärde för gynnsam bevarandestatus när det gäller utbredningsområdet i Sverige ska vara hela landet". En minskning av målet med 75% är anmärkningsvärt och reser frågan om regeringen vill införa skyddsjakt på kungsörn. Läs mer kommentarer om detta på SOF:s hemsida.

Uppdatering 17/9: Reaktioner från riksdagen i form av interpellation till miljöministern -->