Nya dammar i Hov

Om du har passerat Hovs gård under vintern har du sett omfattande schaktarbeten i den västra delen. Bengt Gustavsson och hans bror anlade 2010 en cirka 3 ha stor damm i den norra delen av området och förra året stod en ny damm klar i den sydöstra delen. Den s.k. munken som ska hålla vattnet var då inte tillräckligt tät men det är åtgärdat nu. Nu har Bengt gått vidare med nya planer.

I samarbete med länsstyrelsen har han påbörjat en anläggning av tre till fyra nya dammar. Dessa är planerade att vara grundare än den norra dammen och kunna torka upp under sommaren. Växtligheten runt dammarna hålls nere med hjälp av betande djur. En del schaktarbete återstår med att jämna ut jordvallarna och utöka ytan på den nordligaste av dammarna. Längst i söder anläggs ett par mindre pölar som ska gynna grodor och salamandrar. Det finns anledning att göra tätare besök vid Hovs gård framöver!

Hovsdammar