Marieholmsskogen

Länsstyrelsen i Jönköpings län har den 16 december 2015 beslutat om ändring av naturreservatet Marieholmsskogen i Gnosjö kommun. Nya föreskrifter och ny skötselplan är publicerade. Läs mer

Havsörn i fokus

Havsörn har sedan den första häckningen i Jönköpings län 2006 ökat rejält och nu återfinns 4 par i länet varav två i Värnamo kommun. Dessutom häckar ett femte par i Kronobergs län längs länsgränsen. Ökningen ligger i linje med artens framgång sedan början på 90-talet då miljögifternas påverkan klingade av i takt med att nya, friska, generationer havsörnar blev könsmogna. 
Havsörnsstammen i södra Sveriges inland mår idag bra och många par häckar nästan årligen. På andra håll är däremot signalerna mer oroväckande. I Bottenhavet, dvs. den del av Bottniska viken som ligger norr om Åland och söder om Norra Kvarken, hotar miljögifter på nytt reproduktionen hos örnarna. Undersökningar av PCB och DDT i ägg från den här delen visar på betydligt högre koncentrationer än i ägg från andra kustområden.
Mer om detta finns att läsa i Havsmiljöinstitutets rapport Havet 2012 »