Ringmärkta duvor

Senaste veckan har VäFk fått ett flertal samtal om ringmärkta duvor, både döda och rastande i villaträdgårdar. Det handlar om brevduvor och i juli har det varit tävlingar med utsläpp av stora mängder duvor samtidigt. Alla brevduvor märks med färgade plastringar som kan rapporteras till Svenska Brevduveförbundet. Mer information finns på deras hemsida; www.brevduvesport.empty_10.html

Lappugglor

Förra sommaren orsakade häckande fjällugglor ett lämmeltåg (?) till Stekenjokk! I år är det lappugglor som har stått för den stora sevärdheten. I Småland har de rapporterats från alla länen och i Kronoberg har ett par t.o.m häckat (Länsstyrelsen i Kronobergs län). Närmast Värnamo sågs en lappuggla vid Yasjön utanför Hylte den 12/5. Men då lappugglorna kan sitta på sällan besökta platser har det sannolikt funnits individer på närmare håll. Den i särklass mest udda platsen valde ändå lappugglan som satt i en alm utanför polishuset i Oskarshamn. Det enda trädet i omgivningen! 
En artikel om lappuggleinvasionen finns att läsa i senaste numret av Fauna och Flora -->