Äggsamlare fälld

En äggsamlare från Härnösand, som i flera år samlat ägg från olika delar av Sverige, fick på fredagen 24 april sin dom i hovrätten. Hovrätten fastställer tingsrättens dom till ett års fängelse och förverkande av utrustning. Mannen i fråga är namne med en känd misstänkt Palmemördare och har haft inloggning på Svalan.

MPD skyddar örnarna

Miljöprövningsdelegationen i Linköping avslår EON Vinds ansökan att uppföra åtta vindkraftverk i nordöstra Gislaveds kommun på gränsen till Vaggeryds kommun, det s.k. Palsboprojektet. VäFk lämnade in yttrande tillsammans med Västbo Fågelklubb, Vaggeryds Ornitologiska förening och Birdlife Sverige där vi framhävde områdets stora betydelse för kungsörnstammen i Jönköpings län och hela Småland. Ingenstans i landskapet ses fler kungsörnar än här, vilket även länsstyrelsen i Jönköping påpekar i sitt remisssvar. Det tar MPD fasta på i sitt beslut och nämner också förekomsten av  tjäder, orre och bivråk i området, som alla är utpekade av EU i direktivet om bevarande av vilda fåglar.

Återigen larmat på posten!

sparvhökEn sparvhök har tillbringat 3 dygn inne på postterminalen i Värnamo, vilket resulterade i att personalen inte kunde sätta på rörelsedetektor larmet. Inför helgen var det tvunget att vara larmat.Jag blev uppringd idag, och väl på plats riggade jag slöjnätet i en takstol. Efter några minuter var den unga sparvhöken infångad, ringmärkt och släppt i det fria. 

Eloge till postpersonalen, som visade engagemang.
/Mattias