Tenta om fåglar

Den norska sidan "Bird Id" är en webbplats för alla som vill lära sig mer om artbestämning av fåglar och dessutom kunna dokumentera sina kunskaper. Här kan du välja att ta examen på fåglarna i Sverige eller för hela Västpalearktis. och få ett kursbevis på högskolenivå. Du kan också bara studera fåglarna genom att använda sidans övningstester som finns i tre alternativ; bara bilder, fågelläten eller en kombination.

Läs mer >>

Mindre flugsnapparinvasion

De varma, sydostliga vindarna i mitten av maj gav ett kraftigt inflöde av sydöstliga arter som mindre flugsnappare och flodsångare. Två flodsångare noterades i vårt rapportområde under 5-12 juni och båda fanns t.o.m. på samma lokal, Hovs gård. Dessa är fynd nummer 9 och 10 i VäFk:s rapportområde och det var väl på tiden. Senast vi hade flodsångare på besök var i juni 2006 hos Lasse i Gallnås. Året innan, 2005, hade vi hela tre fynd av flodsångare och med lite nattlyssning kommande vecka kan kanske den siffran tangeras. Samtliga flodsångarfynd återfinns här -->

Miljöprövningsdelegationen avslår EON:s ansökan

EON Vind ansökte i oktober 2011 om att uppföra en vindkraftspark med 37 verk i Palsboområdet på gränsen mellan Vaggeryds och Gislaveds kommuner. Efter att Miljöprövningsdelegationen i december 2012 gett ett preliminärt förhandsbesked om avslag, begränsade EON planerna till att omfatta 15 verk i Gislaveds kommun. En s.k. skyddskorridor hade förlagts mellan Rakalven och Stensjön och den nordöstra delen av området hade också strukits.

Vad händer vid Osudden?

Kommer du till Osudden från Nöbbelehållet har du sett att en bred spång håller på att byggas in i videskogen öster om Osudden. En cirka 1 km lång vandringsled ska byggas genom skogen fram till modellflygplatsen. Därifrån ska leden fortsätta ner till den befintliga grusvägen längs Lagan. Den är en del i ett LONA-projekt i Värnamo kommun. LONA står för lokal naturvårdssatsning och stöttas ekonomiskt av länsstyrelsen.

Rapportera fiskgjuse i sommar

SOF:s riksinventeringsart 2013 är fiskgjuse. Fiskgjusen inventerades senast 2001 och tidigare 1971. Nu har SOFs forskningskommitté beslutat om en förnyad inventering. SOF vill därför uppmuntra regionalföreningarna att organisera inventeringar för att så detaljerat som möjligt få grepp om antalet häckande fiskgjusar.