Nya dammar i Hov

Om du har passerat Hovs gård under vintern har du sett omfattande schaktarbeten i den västra delen. Bengt Gustavsson och hans bror anlade 2010 en cirka 3 ha stor damm i den norra delen av området och förra året stod en ny damm klar i den sydöstra delen. Den s.k. munken som ska hålla vattnet var då inte tillräckligt tät men det är åtgärdat nu. Nu har Bengt gått vidare med nya planer.

Udda vald boplats av gärdsmygen

gärdsmygsbo

I april 2012 fick jag ett märkligt telefonsamtal ifrån Hillerstorp, om att en rödhake hade byggt bo inne i ett gäddhuvud. Begav mig
till Flaten med kameran. Misstänkte att det kunde vara gärdsmyg, hannen kan ju bygga sina mossbon på udda platser bl a i kransar. Hanen bygger flera nya bon i sitt revir under häckningssäsongen och renovera även fjolårets bon.
Visst var det gärdsmygen som hade valt en verklig udda boplats, ingångshålet kan man se uppe till vänster. Hanarna är ju polygama och para sig med så många honor som möjligt, honorna väljer sen ut varsitt bo i reviret. Att få tiggande ungar inuti gäddhuvudet på bild, gjorde att jag återvände till platsen vid ytterligare två tillfällen. Vid första besöket inifrån gömslet, ser jag gärdsmygen besöker gäddhuvudet vid två tillfällen, men boet ser ”orört” ut och ingen häckning konstaterades. Dock observerades en gök som gick bärsärkagång på ett bo som gärdsmygen hade byggt i en rotvälta, boet gick sönder och flera ägg låg på marken.
Vid andra besöket i slutet av juni, var det tyst och öde i gärdsmygs reviret.
 /Mattias

Örnrik inventering

Den sista helgen i februari och första i mars genomfördes en örninventering i länet. Majoriteten av örnarna sågs i västra länsdelen och det var också där de flesta observationspunkterna låg. Under lördagen 2 mars sågs minst 32 kungsörnar och 6 havsörnar. För kungsörn är det ett bra resultat och visar återigen hur viktigt området mellan riksväg 40 i norr och länsväg 153 i söder är för arten. Majoriteten av de rapporterade örnarna är yngre individer som övervintrar i området eller är på väg norrut.