Milleniets bästa vadarsommar?

Tack vare den ostadiga sommaren har vi under juli fått uppleva en av 2000-talets bästa vadarsomrar i Kävsjön! Fina stränder bildades tidigt under sommaren på Svänösidan, vilket är en förutsättning för att vadarna ska gå ner och rasta. Endast sommaren 2005 kan konkurrera med de antal och det artutbud som vi har haft i sommar. Tretton rovfågelarter har dessutom rapporterats under månaden! Eftersom väderprognosen för närmaste tiden ser bra ut kan det vara idé att göra fler besök i Svänötornet. Från parkeringen vid Svänö är det en kvarts vandring till tornet, gå i riktning mot Östra Rocknen. Observera att efter regn är spången i fågelskyddsområdet hal!
Tabellen nedan jämför rapporterade maxantal för ett urval av arterna i juli 2015 resp. 2005.