Ringmärkta duvor

Senaste veckan har VäFk fått ett flertal samtal om ringmärkta duvor, både döda och rastande i villaträdgårdar. Det handlar om brevduvor och i juli har det varit tävlingar med utsläpp av stora mängder duvor samtidigt. Alla brevduvor märks med färgade plastringar som kan rapporteras till Svenska Brevduveförbundet. Mer information finns på deras hemsida; www.brevduvesport.empty_10.html