Hur ser det ut i länet?

Länsstyrelsen har gett ut en publikation om hur situationen är för miljön i länet. I den kan man till exempel läsa om tillståndet i sjöar och vattendrag och hur det står till med tjäder, fladdermöss och utter. Hur ser det ut i länet? 

I en annan färsk publikation redovisas ett projekt för att dokumentera ostörda områden i länet. Med ostört område definieras ett område som har en bullernivå som motsvarar naturens egna ljud, som till exempel fågelkvitter, vindsus och lövprassel. I Gnosjö kommun är det framförallt den norra och nordöstra delen som har sammanhängande ostörda områden. I Värnamo kommun finns de större ostörda områdena i västra och östra delen. Ostörda områden - var finns de?