Dryga böter för äggsamlare

I Finland ser man betydligt allvarligare på grova jaktbrott än i Sverige! Domen mot en finsk äggsamlare, som hade samlat på sig ca 8700 ägg, blev ett års fängelse villkorligt och 250 000 euro i böter.

I början av januari 2014 dömdes en man i Vingåker, som hade ca 3000 ägg i sin samling, till villkorlig dom och 180 dagsböter á 230 kronor = 41 400 kr. Dessutom fick han betala 500 kr till brottsofferfonden samt 25 000 kr till staten totalt 66 900 kr.

Läs mer >>