Häckande fågelarter i Jönköpings län

Sedan 2002 har merparten av länets 21 standardrutter inventerats, varav 3 ligger i VäFk:s rapportområde. I en ny rapport redovisar länsstyrelsen resultaten från de här inventeringarna tillsammans med övervakningen av bl.a. tjäder och kungsörn. Av våra tre rutter har Flaten och Kassasjön inventerats samtliga 13 år och Gällaryd 9 år. Den senare har en krävande logistik då rutten passerar Osån i norr och sjön Lyen i söder. Flaten är för övrigt en av de tre artrikaste rutterna i hela länet med sina 92 observerade arter.

Rapporten kan laddas ner från länsstyrelsens hemsida.