Örnutfodringen vintern 16/17

Sammanlagt nio havsörnar och åtta kungsörnar besökte under säsongen vilket är det näst lägsta resultatet sedan 2004. Endast de kalla och snörika vintrarna 10/11 och 11/12 har haft lika klent resultat medan en mild vinter som denna brukar ge ett trettiotal örnar.

Fram till julhelgen hade vi fem kungsörnar och två havsörnar. Normalt får vi en våg i mitten-slutet av januari med nya örnar men den kom av sig i år, framförallt när det gäller kungsörn. Hur mycket cykelledsbygget längs väg 151 har påverkat utfodringen är svårt att bedöma, men vi noterade flera störningar i januari när folk gick ut på mossen, varav minst en var från cykelleden.

Mer om vinterns utfodring -->