Nattsångartid

Tiden för att åka ut och lyssna efter nattsångare är inte över. Varken Värnamo eller Gnosjö kommun tillhör nattsångarnas favoritområden med ett undantag; nattskärra som är vanlig i båda kommunerna. Övriga arter kräver mer tålamod för att hitta. Här ett förslag till en tur i västra Värnamo kommun där du slipper trafikbullret från de stora genomfartsvägarna -->

Klicka på markörerna för att se vilka arter som setts på platsen senaste tio åren.