Nattsångartid

Tid att åka ut och lyssna efter nattsångare! Varken Värnamo eller Gnosjö kommun tillhör nattsångarnas favoritområden med undantag för nattskärra som är vanlig i båda kommunerna. Övriga arter kräver mer arbete för att hitta.

Här ett en karta där samtliga ovanligare nattsångare hörts sedan 2012 (den visar väl mer var det lyssnas i markerna än var nattsångare kan dyka upp). Klicka på kartans markörer för att se vilka arter som setts på platsen.