Örnutfodringen i vinter

Efter möte med länsstyrelsen på Store mosse är det klart att det blir inget bygge av cykelled under vintern. Den kommer att påbörjas i oktober men avslutas när utfodringen börjar och därefter fortsätta efter utfodringen är avslutad. Vi kan därför börja planera för bevakningen och siktar på att få igång utfodringen i mitten av november.

Vinterns örnutfodring hotad

Länsstyrelsen planerar tillsammans med Samhällsföreningen Hillerstorp att bygga en cykelled från Kittlakullsvägen/Östra Rockneparkeringen till Hädinge. Leden har man tänkt att lägga i kanten på Kyrkemosse, dvs. där örnutfodringen finns, och arbetet ska påbörjas i oktober och vara klart till våren. Skyddet av örnarna har man inte ägnat en tanke.

Falsterbosträck

Vadarsträcket mot söder har pågått sedan slutat av juni. Nu är rovfåglarna på gång med arter som bivråk, brun kärrhök och sparvhök och bland tättingarna dominerar trädpiplärkor och gulärlor. Vid Falsterbo räknas sträckande fåglar dagligen fram till november och du kan följa de dagliga summeringarna genom Artportalen -->

För regniga dagar

Bird Id från Norge har övningar i artbestämning i tre alternativ med fyra nivåer i varje; endast bilder, fågelläten eller en kombination.

Läs mer >>

Skyddsjakt på kungsörn

Lainiovuoma sameby och Luokta-Mávas sameby i Norrbotten ansökte i april till Naturvårdsverket om skyddsjakt på kungsörn. Lainiovuoma sameby hävdade att man dokumenterat en massdöd på upp till 55 renar som tre kungsörnar skulle ha dödat i början av april.