EU:s naturdirektiv ligger fast

EU-kommissionen har nu bestämt att art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet blir kvar. Lagarna som ger ett grundläggande skydd för mer än 1400 arter och stora områden värdefull natur har debatterats under många års tid. Läs mer -->

Utfodringen live

I vinter sitter det två kameror vid örnutfodringen. Dels som tidigare en som det går att spara bilder från, dels en som sänder direkt (utan ljud). Den senare hittar du på Youtube -->

25-års jubileum för klubben

Det är 25 år sedan föreningen gjorde en nystart 1991 och det uppmärksammar vi fredagen 18 november kl 18 i Mariakyrkan. Alla medlemmar är välkomna till en kväll där klubben bjuder på smörgåstårta, du får testa dina Värnamo-kunskaper i en quiz och Lars Petersson berättar och visar bilder från en resa till Alaska.

Örnutfodringen i vinter

Efter möte med länsstyrelsen på Store mosse är det klart att det blir inget bygge av cykelled under vintern. Den kommer att påbörjas i oktober men avslutas när utfodringen börjar och därefter fortsätta efter utfodringen är avslutad. Vi kan därför börja planera för bevakningen och siktar på att få igång utfodringen i mitten av november.