Rastande aftonfalk

Fågelkursens deltagare fick en fin bonus när en aftonfalkshanne hittades på Bredasten på morgonen den 14/5. Samtidigt sågs en hona födosöka i Häradsösjön. Det har varit många observationer av den här östliga arten i södra Sverige senaste veckan, säkert pga det stabila högtrycket (Artportalen-->). Aftonfalk är sällsynt i Värnamo-Gnosjö och av de tidigare 16 fynden är majoriteten från Store Mosse nationalpark. Senast vi hade aftonfalk i Värnamo kommun var i september 2004 då en juvenil rastade utanför Rydaholm.

Aftonfalk i Värnamo - Gnosjö -->

Vassångare vid Osudden

Lasse Olofssons upptäckt av en vassångare på söndagskvällen är det tredje fyndet av arten i rapportområdet, samtliga från Osudden. Även om den är en raritet i Småland räknas den numera som regelbunden häckfågel i Sverige med Uppland som kärnområde.

Läs mer -->

En kungsörns öde

Förra sommaren hittades en svårt skadad kungsörn vid Lärbro på Gotland. Röntgen visade att den blivit påskjuten med hagel, överlevt, men sedan krockat med ett vindkraftverk. Även detta överlevde den men skadades så svårt att såren infekterades och vid fyndet hade merparten av lårmuskulaturen ätits upp av fluglarver. Med anledning av detta har Mårten Hjernqvist från Kungsörn Sverige skrivit en debattartikel på SVT Opinion som du hittar här -->

MMD avslår Eon Vinds överklagan

Miljöprövningsdelegationen i Linköping avslog i mars 2015 EON Vinds ansökan att uppföra åtta vindkraftverk i nordöstra Gislaveds kommun på gränsen till Vaggeryds kommun, det s.k. Palsboprojektet. EON Vind överklagade till Mark- och miljödomstolen i Växjö som nu har avlämnat sin dom.