Falsterbosträck

Vadarsträcket mot söder har pågått sedan slutat av juni. Nu är rovfåglarna på gång med arter som bivråk, brun kärrhök och sparvhök och bland tättingarna dominerar trädpiplärkor och gulärlor. Vid Falsterbo räknas sträckande fåglar dagligen fram till november och du kan följa de dagliga summeringarna genom Artportalen -->

För regniga dagar

Bird Id från Norge har övningar i artbestämning i tre alternativ med fyra nivåer i varje; endast bilder, fågelläten eller en kombination.

Läs mer >>

Skyddsjakt på kungsörn

Lainiovuoma sameby och Luokta-Mávas sameby i Norrbotten ansökte i april till Naturvårdsverket om skyddsjakt på kungsörn. Lainiovuoma sameby hävdade att man dokumenterat en massdöd på upp till 55 renar som tre kungsörnar skulle ha dödat i början av april.

Tornseglarnas otroliga flyttning

En av de arter som utför en enorm flyttningsresa är tornseglaren som häckar i Kina och övervintrar i Sydafrika, en resa på över tusen mil utan mellanlandningar! I slutet av juli lämnar de häckningsområdet och tre månader senare är de framme.

Rastande aftonfalk

Fågelkursens deltagare fick en fin bonus när en aftonfalkshanne hittades på Bredasten på morgonen den 14/5. Samtidigt sågs en hona födosöka i Häradsösjön. Det har varit många observationer av den här östliga arten i södra Sverige senaste veckan, säkert pga det stabila högtrycket (Artportalen-->). Aftonfalk är sällsynt i Värnamo-Gnosjö och av de tidigare 16 fynden är majoriteten från Store Mosse nationalpark. Senast vi hade aftonfalk i Värnamo kommun var i september 2004 då en juvenil rastade utanför Rydaholm.

Aftonfalk i Värnamo - Gnosjö -->