En kungsörns öde

Förra sommaren hittades en svårt skadad kungsörn vid Lärbro på Gotland. Röntgen visade att den blivit påskjuten med hagel, överlevt, men sedan krockat med ett vindkraftverk. Även detta överlevde den men skadades så svårt att såren infekterades och vid fyndet hade merparten av lårmuskulaturen ätits upp av fluglarver. Med anledning av detta har Mårten Hjernqvist från Kungsörn Sverige skrivit en debattartikel på SVT Opinion som du hittar här -->

MMD avslår Eon Vinds överklagan

Miljöprövningsdelegationen i Linköping avslog i mars 2015 EON Vinds ansökan att uppföra åtta vindkraftverk i nordöstra Gislaveds kommun på gränsen till Vaggeryds kommun, det s.k. Palsboprojektet. EON Vind överklagade till Mark- och miljödomstolen i Växjö som nu har avlämnat sin dom.

Lär mer om myrar

Länsstyrelsen i Jönköpings län fick tillsammans med sex andra länsstyrelser (Jämtland, Dalarna, Kronoberg, Skåne, Västernorrland och Östergötland) pengar från EU och Naturvårdsverket för att under 2010-2015 rädda ett antal våtmarker i projektet Life to ad(d)mire.

Ny skötselplan för Store mosse

Naturvårdsverket har fastställt den nya skötselplanen och föreskrifterna för nationalparken, vilka nu har vunnit laga kraft och gäller. Föreskrifterna har arbetats om för att få dem moderna och anpassade till den verksamhet som förekommer i nationalparken. Några stora förändringar är att det blir tillåtet att tälta i max tre nätter på anvisad plats. Dessutom blir det tillåtet att ställa upp husvagn eller husbil vid naturums parkering.