Vassångare vid Osudden

Lasse Olofssons upptäckt av en vassångare på söndagskvällen är det tredje fyndet av arten i rapportområdet, samtliga från Osudden. Även om den är en raritet i Småland räknas den numera som regelbunden häckfågel i Sverige med Uppland som kärnområde.

Läs mer -->

En kungsörns öde

Förra sommaren hittades en svårt skadad kungsörn vid Lärbro på Gotland. Röntgen visade att den blivit påskjuten med hagel, överlevt, men sedan krockat med ett vindkraftverk. Även detta överlevde den men skadades så svårt att såren infekterades och vid fyndet hade merparten av lårmuskulaturen ätits upp av fluglarver. Med anledning av detta har Mårten Hjernqvist från Kungsörn Sverige skrivit en debattartikel på SVT Opinion som du hittar här -->

MMD avslår Eon Vinds överklagan

Miljöprövningsdelegationen i Linköping avslog i mars 2015 EON Vinds ansökan att uppföra åtta vindkraftverk i nordöstra Gislaveds kommun på gränsen till Vaggeryds kommun, det s.k. Palsboprojektet. EON Vind överklagade till Mark- och miljödomstolen i Växjö som nu har avlämnat sin dom.

Lär mer om myrar

Länsstyrelsen i Jönköpings län fick tillsammans med sex andra länsstyrelser (Jämtland, Dalarna, Kronoberg, Skåne, Västernorrland och Östergötland) pengar från EU och Naturvårdsverket för att under 2010-2015 rädda ett antal våtmarker i projektet Life to ad(d)mire.