Lokaler i Svalan

Några nya lokaler i rapportområdet har lagts till i Svalan. Det gäller bl a Videskogen i östra delen av Osudden samt Södra dämmet vid Hovs gård. Dessa hittar du enklast genom att söka på respektive superlokal. Videskogen återfinns under "Vidöstern" och Södra dämmet under "Hovs gård". En namnkorrigering är också gjord på kyrkogården i Värnamo till  "Norra kyrkogården" (tidigare felaktigt kallad "Nya kyrkogården"). Svalan Hovs

Svalan läcker

På SOF:s hemsida har Anders Wirdheim skrivit ett blogginlägg om hur rapporteringen på Svalan systematiskt utnyttjas av miljökonsulter. De begär, och beviljas, att få ut sekretesskyddat material från SLU inför fågelinventeringar i bl.a. vindkraftsärenden.  Med detta material som grund ringer man sedan runt till lokala ornitologer för att få mer information om känsliga arter, i synnerhet när det gäller rovfåglar, skogshöns och lommar. 

Kungsörnar får jobb i rennäringen

I Finland har renägare börjat ta hjälp av kungsörnar för att hitta renkadaver. Örnarna är försedda med GPS-sändare och söker upp rovdjursslagna renar. Renägarna kan med hjälp av sändarsignalerna se när örnen är kvar på ett ställe och på så vis indikera att där finns ett kadaver.

Se mer på Oddasat -->