Fenologi 2017

Art 2017 Lokal 2016 2015 2014 2013 2012

Artportalen rekord vår

Rekord höst
Bläsand  13/3  Osudden (KR)  16/3  3/3 4/3 7/4 14/3 V i.u.
Kricka  V    V
 V V 29/3 5/3 V i.u.
Brun kärrhök  25/3  Osudden (KÖ, LN, LO)  28/3  29/3 23/3 1/4 26/3 22/3-04 10/10-06
Fiskgjuse  1/4  Färjans ö (KR, MR)  27/3  5/4 5/4 7/4 1/4 25/3-00 20/10-01
Trana  V    19/2  28/2 24/2 5/3 11/3 V 30/11-09
Strandskata 28/3  Osudden (LO)  19/3  29/3 31/3 8/4 28/3 19/3-16 21/9-01
Ljungpipare  27/2  Mossle (PK)  11/2  22/2 24/2 6/4 11/3 11/2-16 4/12-03
Tofsvipa  20/2  Toftanäs (LP)  1/2  11/2 16/2 19/3 25/2 V 26/11-12
Enkelbeckasin  7/3  Osudden (PK)  13/3  12/3 14/3 2/4 12/3 V i.u.
Storspov  31/3  Osudden (KÖ)  28/3  28/3 20/3 2/4 24/3 3/3-14 i.u.
Rödbena  10/4  Svänötornet (KÖ)  21/4  11/4 29/3 14/4 9/4 29/3-14 i.u.
Gluttsnäppa  29/4  Osudden (KÖ)  21/4  25/4 22/4 20/4 22/4 18/4-04 4/10-03
Skogssnäppa  23/3  Osudden (LO, KÖ)  27/3  26/3 23/3 7/4 28/3 22/3-00 i.u.
Grönbena  28/4  Blådöpet (VäFk)  21/4  22/4 22/4 20/4 21/4 15/4-07 i.u.
Drillsnäppa  22/4  Hörle Damm (LO)  15/4  25/4 23/4 16/4 21/4 28/3-05 i.u.
Skrattmås  4/3  Osudden (PK)  19/3  3/3 25/2 3/4 18/3 V i.u.
Fisktärna  22/4  Osudden (CF, MJ, PK)  16/4  25/4 26/4 20/4 22/4 16/4-16 10/10-04
Gök  6/5  Färjansö / Svänö (VäFk)  4/5  1/5 4/5 3/5 2/5 27/4-08 19/9-04
Tornseglare  9/5  Osudden (LO)  13/5  17/5 7/5 11/5 29/4 29/4-12 26/9-99
Sånglärka  16/2  S-viken (AE, LP)  7/2  28/2 23/2 6/3 3/3 V  
Ladusvala  13/4  S-viken (AE, LP)  6/4  18/4 11/4 15/4 13/4 6/4-16 11/11-12
Hussvala  19/4  S-viken (LP)  24/4   20/4 26/4 18/4 21/4 12/4-11 27/9-04
Trädpiplärka  23/4  Stomsjödammen (LO)  21/4  20/4 20/4 24/4 15/4 12/4-09 i.u.
Ängspiplärka  V    18/3  3/3 1/3 2/4 18/3 V i.u.
Gulärla  22/4  Osudden (JTT)  23/4  23/4 29/4 26/4 27/4 18/4-11 i.u.
Sädesärla  26/3  Södergårdsviken (LP, AE)  V  27/3 22/3 3/4 28/3 V 28/12-00
Rödstjärt  27/4  Forsheda (MJn)  20/4  22/4 25/4 18/4 22/4 18/4-13 25/9-99
Buskskvätta  1/5  Tre platser (KG, LO, KÖ)  20/4  24/4 19/4 23/4 22/4 19/4-09+14 1/10-07
Stenskvätta  14/4  Bredasten (LO)  5/4  10/4 9/4 14/4 11/4 29/3-05 17/10-06
Taltrast  12/3  Dannäs (MJn)  11/3  21/3 27/2 31/3 17/3 10/3-07 i.u.
Rödvingetrast  23/3  Osudden (KR)  27/3  14/3 10/3 14/4 17/3 V i.u.
Rörsångare  30/4  Helmershus (KÖ)  25/4  28/4 27/4 14/5 6/5 20/4-11 17/10-90
Härmsångare  19/5  Kärda (MJn)  12/5  19/5 17/5 17/5 14/5 12/5-16 i.u.
Ärtsångare  2/5  Apladalen (PK)  30/4  30/4 25/4 3/5 29/4 25/4-09+14 i.u.
Törnsångare  12/5  Videskogen (KR, MR)  5/5  6/5 10/5 7/5 10/5 2/5-00 19/9-01
Trädgårdssångare  11/5  Näsudden (EG)  11/5  5/5 9/5 16/5 10/5 3/5-00 i.u.
Svarthätta  28/4  Videskogen (KR)  21/4  12/4 23/4 23/4 28/4 12/4-15 7/11-10
Grönsångare  2/5  Osudden (PK)  1/5  27/4 26/4 6/5 25/4 25/4-08+12 i.u.
Gransångare  26/3  Södergårdsviken (LP)  30/3  29/3 30/3 14/4 13/4 15/3-08 19/10-97
Lövsångare  16/4  Tånnö motell (KÖ)  15/4  21/4 18/4 19/4 21/4 11/4-09 20/10-12
Grå flugsnappare  8/5  Toftnäs (MJn)  10/5  21/5 11/5 9/5 13/5 8/5-09 i.u.
Svartvit flugsn.  27/4  Mossle (RS)  16/4  25/4 26/4 24/4 30/4 16/4-16 i.u.
Hämpling  12/3  Osudden (KÖ, LO, RS m.fl.)  8/4  8/3 22/3 6/4 1/4 8/3-15 i.u.