Pelle Kjellin - onsdag, 27 september 2017 14:06

OSUDDEN 12.30-13.30: Havsörn 1 ex, röd glada 1 ex, ormvråk 5 ex.

Ragnhild Sjöholm Ann-Sofi - tisdag, 26 september 2017 17:49

STORA TORNET KÄVSJÖN 13:30-16:00

Fjällvråk 2, blå kärrhök 1 hane, 2 honfärgade, havsörn 1 adult ,40 tranor str. SV

Pelle Kjellin - tisdag, 26 september 2017 14:31

OSUDDEN 12.30-14.00: Pilgrimsfalk 1 ungfågel, röd glada 3 ex, sparvhök 2 ex, ormvråk 20 ex, storskarv 19+3 ex str S, ängpiplärka 100 ex, sånglärka 40 ex. Pillen testade kajorna norr om Rv 27 men utan resultat.

Pelle Kjellin - måndag, 25 september 2017 16:53

KÄVSJÖN 11-14: Havsörn 4 ex, kungsörn 3 ex, fjällvråk 3 ex, pilgrimsfalk 1 ex, stenfalk 2 ex, ormvråk 40 ex, blåhök 2 honf, sparvhök 3 ex, trana 75 ex str S, bläsand 75 ex rast.

Pelle Kjellin - söndag, 24 september 2017 14:48

OSUDDEN 12.30-14.30: Fjällvråk 1 ex, ormvråk 20 ex, sparvhök 1 ex, stenfalk 1 honf, röd glada 2 ex, steglits 7 ex, trana 2 ex.

Joakim Norgren - söndag, 24 september 2017 07:43

 GAMLA HÖKHULT SV Kärda på grusvägen. Måndag 18/9 Vaktel. . I skymningen. 

Mats Johansson, Ragnhild - lördag, 23 september 2017 17:16

HOV  Blå kärrhök 1 hane 1 hona Fjällvråk 1 ex Häger 2 ex 

Pelle Kjellin - lördag, 23 september 2017 15:04

OSUDDEN 13.30-14.30: Röd glada 1 ex, duvhök 1 ex, ormvråk 1 ex. Vid Mossledammen vitkindad gås 35 ex rast.

Kent, Mats och Ragnhild - lördag, 23 september 2017 12:15

OSUDDEN 8:30-10.30: Röd glada 1 ex, Bläsand 8 ex, Vitkindad gås 175 ex kom insträckande kl 9.55 och gick ner på fälten N om 27:an.

Mats Johansson - torsdag, 21 september 2017 13:15

IGÅR 20/9 HORSSJÖN KL 18.00-18.30 Blå kärrhök 1 hane Havsörn 1 ex Tornfalk 2 ex Bläsand 6 ex Kricka 30 ex

ÅDALEN Sångsvan 21 ex Trana 25 ex Bofink ca 400 ex

 

Pelle - onsdag, 20 september 2017 16:08

KÄVSJÖN 12.00-14.30: Havsörn 2 ex, pilgrimsfalk 1 ex, lärkfalk 2 ex, tornfalk 5 ex, stenfalk 2 ex, fjällvråk 1 ex, ormvråk 25 ex, sparvhök 5 ex, blåhök 2 honf, brushane 25 ex, ljungpipare 2 ex, bläsand 200 ex, trana 25 ex str S.

Mats Johansson - måndag, 18 september 2017 18:40

OSUDDEN kl 17.45-18.15 Stenfalk 1 ex Ormvråk 1ex Duvhök 1 ex Tofsvipa 11 ex Stare 33 ex

Pelle - måndag, 18 september 2017 17:20

KÄVSJÖN 11.00-14.30: Blåhök 1 hona, tornfalk 5 ex, lärkfalk 1 ex, sparvhök 2 ex, ormvråk 60 ex str S, trana 200 ex str S, bläsand 50 ex, rödstrupig piplärka 1 ex överflygande med lock. Vråkarna kretsade högt, svåra att se utan kikare så det kan ha varit betydligt fler. Sjön är nu helt vattenfylld.

Kent Öhrn - söndag, 17 september 2017 20:02

JUSSÖ 9-10: Gök 1 ungfågel rastade på ledningarna, Enkelbeckasin 2 ex.
Fenologin på gök i rapportområdet är 19 sep.

VÄFK - söndag, 17 september 2017 11:13

OSUDDEN lördag fm: Nio medlemmar på plats och Havsörn 1 ex, Tornfalk 1 ex, Röd glada 1 ex, Storskarv 1 ex, Enkelbeckasin 2 ex, Sädesärla ca 100 str och ca 30 ex rastande, Gulärla 4-5 ex, Trädlärka 1 ex str, Sånglärka ca 10 ex,Buskskvätta 1 ex, Stenskvätta 4 ex.

Kjell Rydh - fredag, 15 september 2017 18:32

OSUDDEN kl 10.30: Ljungpipare en juv, en ad. 10-tal tofsvipor.

Pelle - torsdag, 14 september 2017 15:50

OSUDDEN 13.30-14.30: Havsörn 2 ex, glada 1 ex, blåhök 1 hona, tornfalk 1 ex.

Kjell Rydh - torsdag, 14 september 2017 10:32

OSUDDEN 6.50-8.20: Havsörn ad, tornfalk hona, brun kärrhök hane. 10-tal stenskvättor, en kärrsnäppa, hundratals grågäss. BREDASTEN Stenskvättor, sädesärlor och ängspiplärkor, men de använder vägarna för körskolan så det går inte heller idag att köra runt.

Pelle och delvis Leif E - onsdag, 13 september 2017 13:13

OSUDDEN 09.30-11.30: Blåhök 1 hona, brunhök 1 hane, röd glada 1 ex, ljungpipare 5 ex str SV, enkelbeckasin 4 ex, sannolik pilgrimsfalk 1 ex hängde mot vinden riktning badplatsen men försvann utan ett vingslag.

Kjell Rydh - onsdag, 13 september 2017 09:51

OSUDDEN 8.30-9.15: Tornfalk, lärkfalk, havsörn.

Kent Öhrn - onsdag, 13 september 2017 07:07

TIPS! Äggtjuvar i fokus för Uppdrag granskning kl 20 i kväll. 
https://www.facebook.com/granskning/videos/10154762595442321/

Ann-Sofi Henning Ragnhild - tisdag, 12 september 2017 11:46

OSUDDEN 10-11:30

Blå kärrhök hona, Tornfalk1, Ormvråk 2, Sparvhök 1, Brun kärrhök 2, Röd Glada1  

Kjell Rydh - söndag, 10 september 2017 20:38

FÄRJANSÖ 15-18: Grågås 6-700, tofsvipa ca 100, havsörn ung, mindre hackspett, enkelbeckasin 24, fiskgjuse, stenskvätta 3, dubbeltrast 2.

Stefan Andersson - söndag, 10 september 2017 18:49

STORA TORNET KÄVSJÖN 17:40-18:00: Bläsand ca 140 ex, Skedand 1 ex, Brunand 1 hane, Vigg 2 hanar, Tornfalk 1 ex.

Kent Öhrn - söndag, 10 september 2017 15:01

NÖBBELE: Piparen som messades var en obesvärad ung brushane.
BREDASTEN (med Isak): Ängspiplärka ca 200 ex, Trädpiplärka 1 ex, Rödstrupig piplärka 1 ex, Enkelbeckasin 3 ex. Rödstrupen hittades till sist i det lägre gräset söder om högarna.

OSUDDEN 3h på morgonen: Blå kärrhök 1 hona, Lärkfalk 1 ex, Sparvhök 1 ex, Sträckande bl.a. 7 Kärrsnäppor, 1 Spovsnäppa, 3 Brushanar, 100+ Sädesärlor.