Kent Öhrn - onsdag, 18 april 2018 07:35

TINAS Ö: Rörhöna 2 ex

Kjell - onsdag, 18 april 2018 06:05

AMERIKAOMRÅDET kl 06: Sjungande rödstjärt

Lasse Davidsson - tisdag, 17 april 2018 23:13

I Gallnås sjungande lövsångare. Nu ikväll nattsträckande sjöorrar.

Leif Engquist - tisdag, 17 april 2018 11:44

HAGAGATAN: Svarthätta, hona, åt smör vid matningen.

Kjell och Margit - tisdag, 17 april 2018 09:46

RUSAREBO kl 07: Bergfinkar i stor flock i bokarna. Blommande blå- och vitsippor.

Stefan Andersson - måndag, 16 april 2018 17:36

KÄVSJÖTORNET 15:00-15:50: Lyckades glömma Ejder 5 hanar + 3 honor.

Stefan Andersson - måndag, 16 april 2018 17:27

KÄVSJÖTORNET 15:00-15:50: Gråhakedopping 1 ex, Bläsand 11 ex, Knölsvan 7 ex, Sångsvan 1 ex, Bläsand 11 ex, Brunand 2 hanar + 1 hona, Vigg 13 ex, Ejder 5 hanar + 3 honor, Sjöorre 9 ex, Storskrake 1 hona, Blå kärrhök 1 hona, Fiskgjuse 1 ex, Strandskata 1 ex, Storspov 11 ex, Rödbena 5 ex, Skogssnäppa 1 ex, Enkelbeckasin 1 spel, Storskarv 12 ex, Trädpiplärka 1 str.

ALBOSJÖN KULLTORP 16:15: Storlom 1 ex.

Stefan Andersson - måndag, 16 april 2018 11:37

FORSHEDA 11:30: Röd glada 1 ex rörde sig sakta mot N.

Lars - måndag, 16 april 2018 10:20

SVÄNÖTORNET 08:30-10: Bläsand 11 ex, brunand 2 ex, ejder 8 ex, sjöorre 5 ex, småskrake 1 hanne, salskrake 1 par, storspov 4 ex, rödbena 2 ex.

SVÄNÖ: Orrspel och mindre hack hörda.
HÄRADSÖ BY dessförinnan: Ringtrast 1 hona.
HOVS GÅRD: Tajgasädgås 1 ex.
FLATEN 10:30: Brunand 7 ex och sjöorre 47 ex.

Kent Öhrn - söndag, 15 april 2018 20:25

VIDÖSTERN em: Tunga dykänder rastade från Brända fältet upp till Hjälshammarmaden, majoriteten norr om Tånnö ö; Ejder 7 ex, Svärta 10 + 4 ex, Sjöorre 52 + 21 ex, Alfågel 1 hanne, Brunand 18 ex, Smålom 1 ex, Gråhakedopping 3 ex, Vitkindad gås 45 ex
NORRA FLÅREN: Sjöorre 20 ex rastade.

Lars - söndag, 15 april 2018 13:41

S-VIKEN 11-13:30: Stjärtand 1 hanne, bläsand 8 ex, tranorna bygger nedan för Lillstugan, ladusvala ca 10 ex, hussvala 1 ex, gransångare 3 ex. Nere vid Sikudden flög 6 svärtor förbi söderut (11:40) men tappades bort i dimman, även 2 havstrutar på Flå´s kvarnar.

Lars Hellman - söndag, 15 april 2018 10:20

Nissafors Hagelstorp Lördag KL 19  Ringtrast 3 ex hanar, på åker väster om min bostad.

Lars Petersson - lördag, 14 april 2018 19:56

S-VIKEN idag: Änderna från i förgår är kvar, därtill 4 ladusvalor och gransångarsång.

Stefan Andersson - lördag, 14 april 2018 15:43

Nissafors Strandudden 09:55-10:30: Trädlärka 1 sj + 1 ex, Gransångare 1 sj.

Mats Johansson - lördag, 14 april 2018 12:18

HÖRLE DAMM KL 11.30 Brunand 2 hanar Vigg 8 ex Storskrake 3 ex Fiskgjuse 2 ex Storskarv 3 ex

Lars - fredag, 13 april 2018 13:31

STOMSJÖDAMMEN nu: 2 smådoppingar.

Lars - torsdag, 12 april 2018 12:13

S-VIKEN 9-10: Tajgasädgås 1 ex, stjärtand 1 hanne, snatterand 1 par, bläsand 8 ex.

Kjell och Margit - torsdag, 12 april 2018 08:44

BREDASTEN 11.4: Mindre strandpipare 1, stenskvätta 2, sädesärla 10. 

Kent Öhrn - onsdag, 11 april 2018 06:55

KOMMUNFÖR: Svart rödstjärt 1 ex

Tommy Thorén gm Pelle - tisdag, 10 april 2018 14:21

OSUDDEN 12.30-13.15: Skäggdopping 15 ex, sothöna 2 ex, vattenrall 1 ex, salskrake 1 par, strandskata 2 ex, ljungpipare 13 ex.

Kjell Rydh - tisdag, 10 april 2018 08:55

OSUDDEN-VIDESKOGEN 06-08: Blå kärrhök, havsörn, gransångare, m hackspett, livlig trastsång mest rödvinge. Ca 40 storskrakar. Vidöstern har gått upp.

Pelle Kjellin - måndag, 09 april 2018 20:14

KÄVSJÖN 11.30-14.00: Havsörn 2-3 ex, kungsörn 1 subad, röd glada 1 ex, brunhök 1 hane, fiskgjuse 2 ex, ormvråk 10 ex, sparvhök 10 ex, brunand 1 ex, bläsand 4 ex, snatterand 3 ex, storskarv 10 ex, skogssnäppa 2 ex, storspov 2 ex, enkelbeckasin 5 ex.

Stefan Andersson - måndag, 09 april 2018 19:10

BREDASTEN 08:00-09:00: Enkelbeckasin 1 ex. Trädlärka 1 sj, Gransångare 1 sj, Stenskvätta 1 hane, Hämpling 1 sj.

OSUDDEN PIREN 10:00-11:00: Knölsvan 1 ex, Bläsand 5 par, Storskrake 5 ex, Skäggdopping 3 ex, Storskarv 6 ex, Hämpling 1 sj, Stenknäck 1 ex.

FÄLTEN N. 27;an 11:;10-11:25: Strandskata 2 ex, Skogsduva 1 ex.

PUMPSTATIONEN 11:45-12:00: Kricka 17 ex, Brun kärrhök 1 hona, Fiskgjuse 1 ex.

AHLTOFTAVIKEN HERRESTADSSJÖN 12:30-12:40: Storlom 1 ex, Kricka 10 ex, Fiskgjuse 1 ex, Gransångare 1 sj.

 

Pelle Kjellin - måndag, 09 april 2018 18:44

VIDESKOGEN 18.00: Gransångare 1 sj, brushane 1 ex (hona eller ungfågel?) på plöjda åkern söder om Rv 27.

Lars - måndag, 09 april 2018 12:53

S-VIKEN 9:30-11: Tajgasädgås 1 ex, bläsgås 2 ex, bläsand 4 ex, snatterand 3 ex, salskrake 1 hanne och 2 sjungande gransångare. 1 ex vardera av smålom och hämpling flög förbi norrut.