Kjell Rydh - tisdag, 10 april 2018 08:55

OSUDDEN-VIDESKOGEN 06-08: Blå kärrhök, havsörn, gransångare, m hackspett, livlig trastsång mest rödvinge. Ca 40 storskrakar. Vidöstern har gått upp.

Pelle Kjellin - måndag, 09 april 2018 20:14

KÄVSJÖN 11.30-14.00: Havsörn 2-3 ex, kungsörn 1 subad, röd glada 1 ex, brunhök 1 hane, fiskgjuse 2 ex, ormvråk 10 ex, sparvhök 10 ex, brunand 1 ex, bläsand 4 ex, snatterand 3 ex, storskarv 10 ex, skogssnäppa 2 ex, storspov 2 ex, enkelbeckasin 5 ex.

Stefan Andersson - måndag, 09 april 2018 19:10

BREDASTEN 08:00-09:00: Enkelbeckasin 1 ex. Trädlärka 1 sj, Gransångare 1 sj, Stenskvätta 1 hane, Hämpling 1 sj.

OSUDDEN PIREN 10:00-11:00: Knölsvan 1 ex, Bläsand 5 par, Storskrake 5 ex, Skäggdopping 3 ex, Storskarv 6 ex, Hämpling 1 sj, Stenknäck 1 ex.

FÄLTEN N. 27;an 11:;10-11:25: Strandskata 2 ex, Skogsduva 1 ex.

PUMPSTATIONEN 11:45-12:00: Kricka 17 ex, Brun kärrhök 1 hona, Fiskgjuse 1 ex.

AHLTOFTAVIKEN HERRESTADSSJÖN 12:30-12:40: Storlom 1 ex, Kricka 10 ex, Fiskgjuse 1 ex, Gransångare 1 sj.

 

Pelle Kjellin - måndag, 09 april 2018 18:44

VIDESKOGEN 18.00: Gransångare 1 sj, brushane 1 ex (hona eller ungfågel?) på plöjda åkern söder om Rv 27.

Lars - måndag, 09 april 2018 12:53

S-VIKEN 9:30-11: Tajgasädgås 1 ex, bläsgås 2 ex, bläsand 4 ex, snatterand 3 ex, salskrake 1 hanne och 2 sjungande gransångare. 1 ex vardera av smålom och hämpling flög förbi norrut.

Kjell - måndag, 09 april 2018 10:42

OSUDDEN-APLADALEN: Strandskata 2 norr om 27-an, mindre hackspett trummar nära nya slingan vid ån.

Kent Öhrn - söndag, 08 april 2018 18:18

Dagens obs är förstås GULHÄMPLINGEN på Brushanegatan 36. Grattis Erik till ett tungt tomtkryss! Den höll till runt Eriks fågelmatning under sena eftermiddagen. Detta är tredje fyndet av gulhämpling i Värnamo, det senaste var 2012.

I övrigt:
PIREN kl 6:30: Mindre sångsvan 2 ex rastade tillsammans med 21 sångsvanar, Salskrake 2 hannar + 1 hona.
PUMPHUSET: Röd glada 1 ex, Tornfalk 1 ex, Salskrake 1 hanne utanför Helmershus, Sädgås 6 ex str, Råka 1 2K.

Kjell Rydh - söndag, 08 april 2018 18:16

VIDÖSTERN 10-13: Stor öppen vattenyta mellan Färjansö och Tånnö ö, storlom 2, sångsvan 60, m m. VIDÖSTERN söder om Färjansö dito öppet vatten mot Långö, storlom 2, fiskgjuse, skäggdoppingar, storskarvar,  storskrakar, spillkråka, röd glada, inga örnar. Skogssnäppa.

HEMMERSHULT den 7.4: Forsärla, sädesärla. Mycket trastar, bofinkar och annat längs vägarna mot Nässjö, där det dock fortfarande är en hel del snö i skogen.

Lars - söndag, 08 april 2018 11:46

S-VIKEN 09-11: Rördrom stöttes vid vallen och kunde sedan ses stående i vasskanten ca 70 m S om åmynningen på Edanäset. I övrigt snatterand 3 ex, bläsand 5 ex, salskrake 1 hanne, skogssnäppa, röd glada och stenknäck.

Kent Öhrn - lördag, 07 april 2018 21:10

PIREN OSUDDEN 7-9: Salskrake 5 ex, Bläsand 6 ex, Kricka 35 ex. Str N Storskarv 12, Sångsvan 71, Sädgås 35, Vitkindad gås 1, Trana 19.
BREDASTEN 9.30: Trädlärka 1 sj
TOFTANÄS 12-13: Fiskgjuse 1 ex, Glada 1 ex, Skogsduva 1 ex. Str N Trana 150, Bläsgås 20 

Pelle Kjellin m. fl. - lördag, 07 april 2018 19:20

OSUDDEN 9-11: Knölsvan 1 ex, Salskrake 5 ex, bläsand 1 par, brunhök 1 par, storlom 1 ex, skogssnäppa 2 ex, ljungpipare 5 ex.

Mats Johansson - lördag, 07 april 2018 19:19

KÄVSJÖN STORA TORNET Kl 17.30-1830 Snatterand 3ex salskrake 1 par Bläsand 4 ex  Kricka 18 ex Rödbena 1 ex Skogssnäppa 1 ex Storspov 1 ex Tofsvipa 22ex Fiskgjuse 1 ex Brun Kärrhök 1 hane Sädesärla 25ex Storlom 1 ex Sångsvan 27 ex sträckande norr Trana 28 ex

 

Lars Hellman - fredag, 06 april 2018 23:12

Nissafors Strandudden: Trädlärka 1 sj.

Hagelstorp Framnäs: Steglits 1 ex vid min fågelmatning.

Pelle Kjellin m. fl. - fredag, 06 april 2018 18:31

OSUDDEN 16.30-18.00: Storspov 1 ex, strandskata 1 ex, skogssnäppa 1 ex, ljungpipare 50 ex norr Rv 27.

Urban Magnusson - fredag, 06 april 2018 17:48

VÄRMESHULT idag: Storlom 1 st 

Kent Öhrn - fredag, 06 april 2018 15:06

KÄVSJÖ FÅGELTORN 12.30-14: Bläsand 4 ex, Salskrake 1 hona, Fiskgjuse 1 ex, Storspov 1 ex, Skogssnäppa 2 ex. 

Lars - fredag, 06 april 2018 14:03

BREDASTEN 11:30: 4 trädlärkor drog runt i NO delen. Dubbeltrastar och vipor rastar, en röd glada drog över...

Lasse Olofsson - torsdag, 05 april 2018 20:11

OSUDDEN 16.10: En tidig Ladusvala

Kjell och Margit - torsdag, 05 april 2018 16:38

OSUDDEN på morgonen: Dimman omöjliggjorde det mesta, men mindre hackspett vid bron.

GUSTAVSGATAN eftermiddag: Trana 30+30+8+85+8+30=191, glada, fiskgjuse, ormvråk 7, storskarv 3.

För övrigt kan nämnas att tjädern är sedd på ytterligare flera ställen, grannens trädgård (spår) samt under flera dygn på Rörstorp.

Pelle Kjellin - torsdag, 05 april 2018 15:18

OSUDDEN 13.00-14.30: Havsörn 1 ex, glada 1 ex, brunhök 1 par med parning, fiskgjuse 1 ex, ormvråk 15 ex, sparvhök 5 ex, skogssnäppa 3 ex, ljungpipare 12 ex, enkelbeckasin 1 ex, kricka 15 ex. I ån sothöna 2 ex, knölsvan 2 ex. Mycket fågel i vaken i åmynningen men omöjligt ljus.
MOSSLEDAMMEN: Rörhöna 1 ex.
VIDESKOGEN: Noll.

Även här massivt sträck av tranor, gäss, ringduvor och rovfåglar.

Lars och Anita - torsdag, 05 april 2018 14:28

S-VIKEN 11-13: Bläsgås 1 rastande och 18 str, snatterand 1 par, bläsand 3 ex, storlom 1 ex, brun kärrhök 1 hanne, glada 1 ex, enkelbeckasin 9 ex, skogssnäppa 5 ex, rödbena 1 ex, havstrut 1 ex, tornfalk 1 ex, gransånagre 1 ex.

Bra tryck på sträcket med grå/kanadagäss, sångsvan, ormvråk, sparvhök, storskarv, tranor, ringduvor, tal/rödvinge/dubbeltrastar, sädesärlor mm...

Erik Gerdin - torsdag, 05 april 2018 10:59

NÄSUDDEN ca 11: Nu kom rödhaken också.

Erik Gerdin - torsdag, 05 april 2018 10:55

NÄSUDDEN morgon-fm: Järnsparven har kommit till Näsudden också. Gärdsmyg hördes sjunga ca 8.30. Mycket bofink på gräsytorna och matningen, en del bergfinkar bland bofinkarna.

Pelle Kjellin och Lasse O - onsdag, 04 april 2018 19:29

OSUDDEN 16.00-17.30: Havsörn 1 ungfågel, glada 1 ex, brunhök 1 hona, ljungpipare 7 ex, sävsparv 1 ex. I åmynningen kricka 13 ex, havstrut 1 ex, gråtrut 5 ex, skäggdopping 1 ex, storskrake 10 ex.

Leif Engquist - onsdag, 04 april 2018 12:25

HAGAGATAN kl 12,15

Nu kom järnsparven.