Lasse Olofsson - lördag, 05 maj 2018 10:11

STOMSJÖDAMMEN: Trädgårdssångare 1sj, Smådopping 2 ex.

Pelle Kjellin - fredag, 04 maj 2018 14:17

KÄVSJÖN 10.00-13.40: Havsörn 2 ex, fiskgjuse 3 ex, röd glada 2 ex, lärkfalk 1 ex, sparvhök 5 ex, trana 100 ex, skedand 1 hane, grönbena 5 ex, storspov 2 ex, gök 1 överflygande. I sjön nästan tomt.

Kent och Mats - torsdag, 03 maj 2018 21:22

OSUDDEN 18-19: Havsörn 1 ex, Fiskgjuse 3 ex, Vigg 1 par, Törnskata 1 hanne.

Pelle Kjellin - torsdag, 03 maj 2018 16:36

OSUDDEN PIREN 14-15: Skedand 3 par, vigg 12 ex, grå flugsnappare 1 ex.

Kjell och Margit - onsdag, 02 maj 2018 22:25

OSUDDEN: Grå flugsnappare. Mindre hackspett söder om järnvägen.

Pelle Kjellin - onsdag, 02 maj 2018 21:56

RUSKÅN 16.00-20.30: Havsörn 1 ex, ormvråk 1 ex, sångsvan 1 par, trana 3 par, tjäder 1 tupp, orre 1 tupp, gök 1-2 ex, grönbena 1 sp.

Pelle Kjellin - onsdag, 02 maj 2018 11:40

OSUDDEN 09.00: Fisktärna 1 ex,  tornfalk 1 ex, fiskgjuse 1 ex, brunhök 1 hane, sävsångare 1 ex skulkade i dikets yttre del.
HELMERSHUS: Standard.
BREDASTEN 11.00: Svart rödstjärt 1 hane sj mellan Wemo och Salvagnini, hämpling 4 ex, stenskvätta 6 ex, mindre strandpipare 4 ex.

Kent Öhrn - tisdag, 01 maj 2018 12:24

OSUDDEN 7-9 (med LO): En gök ropade från piren, tre viggar flög förbi,en tornfalk jagade på fälten...
HOVS GÅRD 11-12: En röd glada flög förbi, en göktyta ropade från samma område som förra året, en gnäggande småspov rastade vid dämmet, en trana försöker häcka på en minimal boholme i dämmet...

Lars och Anita - måndag, 30 april 2018 16:11

S-VIKEN 11:30: En lappsparv rastar vid vallen. Honfärgad.

Kent Öhrn - måndag, 30 april 2018 13:08

OSUDDEN kl 6: En gluttsnäppa sträckte, rördrom tutade. Fyra buskskvättor och en gulärla på maden.

VÄFK - måndag, 30 april 2018 05:36

LÖVÖ/BLÅDÖPET: Vi var tio deltagare som vandrade ut till Blådöpet vid niotiden. Orre, storspov, grönbena och buskskvätta hördes men dvärgbecken ville inte uppträda ikväll.

Kjell och Margit - söndag, 29 april 2018 19:07

PROSTSJÖN: Grönsångare 

Pelle Kjellin - söndag, 29 april 2018 16:05

OSUDDEN 13.00: Vigg 7 ex rast, ljungpipare 10 ex rast N 27.
BREDASTEN 13.30: Svart rödstjärt 1 sj vid Holmgrens. Likaså vid Wemo, kanske samma fågel. Mindre strandpipare 1 ex, hämpling 2 ex södra sidan av Wemo.
PROSTSJÖN 14.30: Rörhöna 1 ex, vigg 1 par.

Kent Öhrn - söndag, 29 april 2018 15:18

OSUDDEN kl 7: En småspov sträckte mot norr. I övrigt standard.
PINNAREKULLA 8-9: Skrattmåsarna laddar för häckning; minst 370 ex på plats och ytterligare ett femtiotal ute på fälten längs vägen.

Lars - söndag, 29 april 2018 11:52

KÄVSJÖVÄGEN, VMO: En stenfalk flög just förbi vid MP Bil, i riktning Torp.

Pelle Kjellin och Ragnhild - lördag, 28 april 2018 20:08

OSUDDEN 18-19: Fiskgjuse 2 ex, grönbena 1 ex, drillsnäppa 2 ex, råka 1 ex, gulärla 5 ex.

Sven Lindahl - lördag, 28 april 2018 17:21

HÅNGER KYRKBY 16.00: Tornfalk1ex.

Pelle Kjellin - lördag, 28 april 2018 17:17

FUNTABO 14.00: Mindre hackspett 1 hanne.
TÅNNÖ 14.15: Storspov 1 ex.
BRÄNDA FÄLTET 14.30: Ingen pungmes idag (heller)......

Lars - lördag, 28 april 2018 12:41

TÅNNÖ MOTELL senaste timman: Vitkindad gås 1 ex norrut, smålom 4 ex fiskande och en tutande rördrom i närmsta vassen åt vänster.

Kent Öhrn - lördag, 28 april 2018 12:23

FÄRJANSÖ 6.30-10: Stjärtand 1 hanne, Vitkindad gås 1 ex, Rödbena 1 ex, Gluttsnäppa 1 ex, Grönbena 15 ex, Mindre strand 1 ex, Dvärgbeckasin 3 ex, Fisktärna 2 ex, Gulärla 1 ex, Grönsångare 1 ex. Inget sträck under morgonen.

Pelle Kjellin - fredag, 27 april 2018 18:39

OSUDDEN 17.30-18.00: Pilgrimsfalk 1 äldre fågel, fiskgjuse 1 ex, brunhök 1 hane, sparvhök 1 ex, gulärla 2 ex.

Pelle Kjellin - fredag, 27 april 2018 14:02

STOMSJÖDAMMEN 12.00: Smådopping 1 ex, kricka 3 ex, trana 2 ex, knipa 2 ex.
SÖRSJÖ INDUSTRIOMR 12.30: Svart rödstjärt sjöng vid sydöstra hörnet av Garantell.

Kjell - fredag, 27 april 2018 10:40

VÄRNAMO XL-BYGG: Svart rödstjärt, sjungande hane.

Lars och Anita - torsdag, 26 april 2018 19:57

S-VIKEN: Idag har backsvalan visat sig!

Pelle Kjellin - torsdag, 26 april 2018 15:09

APLADALEN 15.00: Svartvit flugsnappare 2 sj.