Stefan Andersson - tisdag, 22 augusti 2017 17:36

OSUDDEN 16:10-16:40: Storskarv 1 ex, Brun kärrhök 1 hane, Tofsvipa >80 ex, Gluttsnäppa 1 ex, Gulärla 6 ex.

Leif Engquist - tisdag, 22 augusti 2017 15:42

BREDASTEN 14:00: 4 trädlärkor noterade i SÖ delen av fältet (nära sjön) vid vägslutet.

Kjell Rydh - tisdag, 22 augusti 2017 10:24

OSUDDEN 9.00: Pilgrimsfalk juv, brun kärrhök 3 honfärgade, ev någon ungfågel. Mycket tofsvipor, gräsänder och grågäss.

Roger Ahlman - måndag, 21 augusti 2017 19:00

STORA TORNET 15.00-16.45: Vissa dagar är bättre än andra. Idag var en sådan dag!

TÄRNMÅS! 1 adult kom sakta sträckande kl 15.20-15.25 tillsammans med ca 40 mestadels Skrattmåsar. Hela tiden kretsade dom på hög höjd över sjön och drog vidare mot SV. Det sågs en i Jönköping under morgonen men den sträckte iväg någon gång på tidiga eftermiddagen och kom således vid Kävsjön. Jonas Starck slängde sig i bilen och drog till Jättabron i Bolmen och där kom den med 9 Skrattmåsar kl 17.15.

Tjugofem minuter efter måsen kom en MINDRE SKRIKÖRN ihop med en adult Kungsörn från norr och hängde över området i ca 10 minuter innan den drog iväg västerut på hög höjd!

I övrigt: Havsörn 1 ad, Kungsörn 1 ad, Röd Glada 1 ex, Lärkfalk 3 ex, Fiskgjuse 1 str+2 ex, Storspov 2 str, Skrattmås ca 30+9 str.

Roger Ahlman - söndag, 20 augusti 2017 19:04

STORA TORNET 16:15-16-50: Fiskgjuse 3 ex, Tornfalk 4 ex, Lärkfalk 1 ex, Kustpipare 2 ad, Större strand ca 15 ex.

Lars - söndag, 20 augusti 2017 14:00

BREDASTEN: 5 trädlärkor rastar i östra delen.

Lars - söndag, 20 augusti 2017 20:59

Påföljande timma noterades 1 juvenil röd glada, några hämplingar och 6 gulärlor str. S.

Kjell Rydh - lördag, 19 augusti 2017 20:36

AMERIKAOMRÅDET 15-tiden: Havsörn juv, tog höjd i termiken.

VÄFK - lördag, 19 augusti 2017 13:01

SVÄNÖMADEN 7.30-10.30: Större strandpipare 30 ex, Kustpipare 2 ad, Kärrsnäppa 13 ex, Grönbena 10 ex, Gluttsnäppa 3 ex, Svartsnäppa 2 ex, Storspov 8 ex, Myrspov 1 ex, Brushane 2 ex, Havsörn 1 ad, Duvhök 1 juv, Brun kärrhök 1 juv, Lärkfalk 1 ex, Fiskgjuse 4 ex, Gråhäger 6 ex, Mindre hackspett 1 ex (Svänö).

Roger Ahlman, Jonas S, Krister W - lördag, 19 augusti 2017 12:02

FÄRJANS Ö 5.30-11.20: Vigg 4 str, Svärta 8 str, Snatterand 3 ex, Havsörn 2 ex, Glada 1 ad+1 juv, Brunhök 3 ex, Lärkfalk 3 ex, Tornfalk 1 ex, Kustpipare 1 ad, Ljungpipare 6 str, Gluttsnäppa 5 str, Drillsnäppa 2 ex, Småspov 1 str, Tofsvipa 19 str, Fisktärna 3 str, Gök 1 ex, Törnskata 1 juv, Gulärla ca 15 str.

Roger Ahlman - fredag, 18 augusti 2017 20:22

STORA TORNET 16.50-17.40: Brunand 1 hane, havsörn 1 ad, Fiskgjuse 4-5 ex, Lärkfalk 4 ex, Kust/Ljungpipare 4 str SV.

Fullt av flygmyror på översta våningen.

Lars - fredag, 18 augusti 2017 11:13

En adult kustpipare gick just ner och rastar 300 m OSO om Salvagnini på Bredastens öken.

Lars - fredag, 18 augusti 2017 11:50

11:48 sträckte 6 kustpipare förbi söderut och den rastande fågeln hängde på.

Ragnhild Sjöholm - onsdag, 16 augusti 2017 11:39

OSUDDEN 9:30-10:30

5 storskrakar,8 större strandpipare,  1 gråhäger, 3brun kärrhök

2 stenskvättor

Lars-Göran Magnusson - tisdag, 15 augusti 2017 16:14

Södra Svänö, tornet tisdag 15 augusti 8.50 - 10.30

Tornfalk 1 ex, lärkfalk 1 ex Brun kärrhök 1 ex, havsörn 2 ex, fiskgjuse 5 ex, gulärla 2 ex.

Lite vadare: mest tofsvipor men även två gluttsnäppor, några större strandpipare och fyra storspovar som kom insträckande från norr

Bengt Ellström - tisdag, 15 augusti 2017 13:50

Hej Roger m fl. Jag har en känsla av att gamla fjärilsintressen kommer tillbaka när fågelskådare blir äldre. Kartfjäril är numera inte speciellt sällsynt i Småland , inte ens på våra breddgrader. En annan spektakulär fjäril , sälgskimmerfjäril har också ökat här. Vi har lurat ner den från trädkronorna i Ålaryd i några år nu.

Roger Ahlman - tisdag, 15 augusti 2017 12:56

Vet inte hur mycket folk tittar på fjärilar men igår såg jag en Kartfjäril i Videskogen och det har jag aldrig sett tidigare. Vet dock att den blivit betydligt vanligare på senare år. X var det dock!

Roger Ahlman - tisdag, 15 augusti 2017 08:53

VIDESKOGEN 7.25-8.35: Gransångare 2 ex, en med 'huit' och en med 'sweeo' läte. Stjärtmes 7 ex, Steglits 4 juv och 2 ad i ogräset i norra änden. Igår också en hona Törnskata där.

Ragnhild och Ann-Sofi - måndag, 14 augusti 2017 18:49

OSUDDEN 17:30-18:30

Två enkelbeckasiner, tre drillsnäppor

Roger Ahlman, Lars - måndag, 14 augusti 2017 11:14

OSUDDEN 10-10.30: Röd Glada 2 ad (Lars såg även en juv), Brunhök 2 hane+hona, Börringevråk 1 ex. Sedan sågs en Glada av något slag sträcka västerut på hög höjd som vi fick Brunglade-vibbar av...men den försvann.

Stefan Andersson - söndag, 13 augusti 2017 21:15

TOVHULT BREDARYD 09:00: Lärkfalk 1 ex.

Kjell och Margit - söndag, 13 augusti 2017 16:42

OSUDDEN, VIDESKOGEN: Brun kärrhök, såg denna också den 9.8 den har väldigt mycket vitt över stjärtroten. Vid Videskogens norra infart en hel del småfågel bland fröväxterna, bland annat flera juvenila steglitser. Ingen m flug eller gransångare, tyst i skogen.

Kent Öhrn - söndag, 13 augusti 2017 13:35

RAMSÖ 5.20-7: Havsörn 1 subad + 1 ad, Lärkfalk 1 ex, Fiskgjuse 1 ex, Storlom 3 ex, Storskarv 3 ex, Havstrut 1 ad.
Förutom en obestämd småvadare mot NV, som inte var kärr, var det inga sträckare.
OSUDDEN: på stranden bara gäss och änder.

Roger Ahlman - söndag, 13 augusti 2017 11:39

SVÄNÖTORNET 6.40-8.40: Ägretthäger 1 ex, Storskarv 3 str V, Havsörn 1 ad, Brunhök 3 ex, Fiskgjuse 5 ex+1 str, Tornfalk 1 ex, Lärkfalk 1 ex, Kustpipare 3 ex, Större Strandpipare 22 ex, Myrspov 1  str, Storspov 9 ex (7 kom insträckande), Kärrsnäppa 30 ex, Spovsnäppa 2 ex, Småsnäppa 1 ex, Gluttsnäppa 11 ex, Gulärla 14 str (en flock).

Hjälshammar 10: Glada 1 juv

Roger Ahlman - lördag, 12 augusti 2017 18:21

VIDESKOGEN 16-17.30: Mindre Flugsnappare lockade precis där spången går över i grusad stig. Svarade på playback. Där också en Gransångare som hela tiden hade ett 'sweeo' läte som fick mej att undra en lång stund, men det löste sig. Flera Ärtsångare och Svarthättor.

Mats Johansson ,Ragnhild - lördag, 12 augusti 2017 17:28

HYLTANS BADPLATS Myrspov 2 ex rastande

Roger Ahlman, Lasse D - lördag, 12 augusti 2017 10:34

SVÄNÖTORNET 7-9: Ägretthäger 1 ex, Havsörn 2 ad, Brunhök 3 juv, Tornfalk 2 ex, Lärkfalk 1 ad, Storspov 5 ex, Kustpipare 1 ex, St Strandpipare ca 10 ex, Kärrsnäppa 27 ex, Gluttsnäppa 5 ex+2 str samt 1 ex av vardera Drillsnäppa, Skogssnäppa, Brushane och Svartsnäppa. Även 1 Gök.

Vid Hörle en Mindre Hackspett