Ragnhild Sjöholm - torsdag, 26 april 2018 10:39

Videstigens södra påfart:

Två mindre hackspettar förmerade sig.

Kjell och Margit - onsdag, 25 april 2018 21:14

VIDESKOGEN: Buskskvätta hane på vanliga ängen norr om skogen.

Konstigt med flugsnapparen förresten, vi hörde sjungande svartvit flugsnappare i ILLHARJENS naturreservat i VETLANDA redan den 19 april. Fint ställe för övrigt, vi såg forsärlor, och Emån svämmar över i skogarna där.

Lasse Olofsson - onsdag, 25 april 2018 19:27

OSUDDEN: Gulärla 1 ex.

Pelle Kjellin - onsdag, 25 april 2018 14:19

KÄVSJÖN 09.30-13.30: Havsörn 1 ad, glada 1 ex, tornfalk 1 ex, ormvråk 5 ex, sparvhök 1 ex, kricka 100 ex, skedand 2 par, grönbena 2 ex, rödbena 2 ex. Magert för årstiden.........

Stefan Andersson - onsdag, 25 april 2018 13:53

FORSHEDA 13:00: Rödstjärt 1 sj på Villagatan.

Pelle Kjellin - tisdag, 24 april 2018 13:09

TÅNNÖ MOTELL 11.00: Småskrake 5 ex rast.
BRÄNDA FÄLTET 11.30: Sannolik pungmes i strandsnåret. Varnade intensivt i 10-15 minuter men var omöjlig att upptäcka.

Lars och Anita - tisdag, 24 april 2018 12:41

S-VIKEN 11-12: Fjällvråk 1ex, fisktärna 2 ex, rörhöna 1 ex och skäggmes 1 par (vid vallen). Gott om svalor, men ingen back.

Stefan Andersson - måndag, 23 april 2018 23:50

FORSHEDA 23:10: Sjöorre 1 nattstr flock.

Kent Öhrn - måndag, 23 april 2018 20:54

OSUDDEN: Drillsnäppa 1 ex

Ragnhild Sjöholm Ann-Sofi Henning - måndag, 23 april 2018 18:03

Buskskvättan har intagit sin plats norr om Videstigen

Lars - måndag, 23 april 2018 12:10

STENINGARYD, RUSKEN 10:00: En (bl)andflock om 20 änder, stjärt och sked med någon bläs, låg och guppade ute sjön. Pga gropig sjö var det svårt att få exakta siffror.

Kjell Rydh - måndag, 23 april 2018 07:57

VIDESTIGEN kl 07: Svarthätta, ärtsångare och trädpiplärka. Lövsångare dominerar men ingen gransångare idag.

Pelle Kjellin och Mats J - söndag, 22 april 2018 20:59

OSUDDEN 20.00: Rördrom 1 ex tutade några gånger, strandskata 2 ex.

Lars - söndag, 22 april 2018 18:26

S-VIKEN 18:00: En ärtsångare sjunger vid Lillstugan.

Stefan Andersson - söndag, 22 april 2018 13:24

HJÄLMARYDSVIKEN 10:15: Gransångare 2 sj.

TOFTNÄS 10:30-11:00: Storlom 2 ex, Gransångare 2 sj.

Pelle Kjellin - söndag, 22 april 2018 10:51

KOMMUNFÖRRÅDET 08.00: Forsärla 2 ex, tog höjd och flög norrut.
BREDASTEN 09.00: Ljungpipare 1 ex, mindre strandpipare 1 ex, svart rödstjärt 1 hanne på byggnadstomten mellan Separett och Holmgrens.
OSUDDEN 10.00: Sothöna 1 ex.
MOSSLEDAMMEN 10.30: Sothöna 1 ex.

Lars - söndag, 22 april 2018 07:52

S-VIKEN på morgonkvisten: Årta 1 hanne och rörhöna 1 ex i norra delen. En rödbena i södra...

Kent Öhrn - lördag, 21 april 2018 12:17

FÄRJANSÖ 5.30-9.30: Str Vitkindad gås 180+180, Storskarv 18+11+13. Rördrom 1 ex, Stjärtand 1 hanne, Bläsand 5 ex, Kricka 70 ex, Småskrake 1 hona, Ejder 1 hanne, Ljungpipare 1 ex, Grönbena 1 ex, Rödbena 1 ex, Gluttsnäppa 1 ex, Storspov 2 ex, Dvärgbeckasin 1 ex, Havsörn 3 ex, Brun kärrhök 1 ex, Röd glada 2 ex, Sånglärka 2 ex, Ladusvala 5-6 ex, Hussvala 2 ex, Steglits 1 ex.

Pelle Kjellin - lördag, 21 april 2018 11:35

KOMMUNFÖRRÅDET 09.00: Forsärla 1 ex sjöng i Kröcklebäcken.
BREDASTEN 09.30: Svart rödstjärt 1 par vid Separett, röd glada 1 ex, hämpling 3 ex.

Pelle Kjellin - fredag, 20 april 2018 18:23

MOSSLEDAMMEN 17.30:  Sothöna 1 ex.
FÄLTEN N 27 17.30: Ljungpipare 30 ex, strandskata 2 ex.
OSUDDEN 17.30-18.00: Brun kärrhök 1 ex, vitkindad gås 1 ex rast, knölsvan 1 ex.
KOLONIN: Röd glada 1 ex.

Kjell och Margit - fredag, 20 april 2018 18:19

FÄRJANSÖ 13-16: Mycket fågel trots värmen, skrattmås++ kricka 30-40, bläsand några, brun kärrhök hane, fiskgjuse 2, röd glada, storspov 2, ladusvala, enkelbeckasin 10-15, knölsvan 6, lövsångare, vitsippor som bäst.

Häromkvällen (19.4 vid 21-tiden) hördes sträckande vitkindade gäss över Amerikaområdet.

Stefan Andersson - torsdag, 19 april 2018 18:57

STOMSJÖDAMMEN 14:45-15:15: Smådopping 1 ex, Kricka 6 par, Sånglärka 1 sj, Ringtrast 1 hane i 90-graderkurvan strax innan dammen, Lövsångare 5 sj, Stjärtmesar. 

PROSTSJÖN 15:30-16:00: Snatterand 1 par + 1 hane, Vigg 1 par.

TINASÖ: Mindre hackspett 1 rop, Gransångare 1 sj.

KOMMUNFÖRRÅDET 17:00: Svart rödstjärt 1 sj.

BREDASTEN 17:45: Mindre strandpipare 1 par, Stenskvätta 1 hane, Lövsångare 1 sj.

Urban Magnusson - torsdag, 19 april 2018 10:12

THURE SÄLLBERGSGATAN 7 kl 10.10: Råka

Pelle Kjellin - onsdag, 18 april 2018 18:26

OSUDDEN 14.00-14.30: Vigg 16 ex rast, bläsand 6 ex rast, storspov 1 ex.
VIDESKOGEN 14.40: Lövsångare 1 sj.

Kent Öhrn - onsdag, 18 april 2018 07:35

TINAS Ö: Rörhöna 2 ex