Pelle Kjellin - onsdag, 01 november 2017 12:38

BREDASTEN 11.00: Snösparv 2 ex 30 meter sydost transformatorkuren.
OSUDDEN 12.00: Kungsfiskare 200 m uppströms den designade bänken, alltså där ävjan har sitt in/utlopp. I övrigt en skäggdopping men inga gäss någonstans.

Lars - onsdag, 01 november 2017 08:24

OSUDDEN nu: Minst 24 bläsgäss bland grågässen norr om 27:an.

SMULTRONV. 30: Ca 5 större korsnäbbar käkar i tallarna utanför porten kl 09.

Lars - tisdag, 31 oktober 2017 10:46

CITRONVÄGEN 58, VMO 08:40: 50+ sidensvansar i en björktopp. Här kanske det finns mat även för tallbit. De var ju i dessa kvarter under förra invasionen. Det finns flera tallbitsobsar från v-ryd och jpk kommuner på sistonne...

"HÖNSVÄGEN": En tjäderhöna kl 09:15.

Lars - måndag, 30 oktober 2017 19:06

BREDASTEN 12: Havsörn 1 ex 3-4K överflygande, 3 ob. beckasiner stötta söder jordhögarna och 5 snösparvar kringflygande i området (Bilden med hanne i förgrunden, hona i bakgrunden).
13:15 flög en nötkråka mot norr över 27:an strax öster om Värnamo Energi.

Pelle Kjellin - måndag, 30 oktober 2017 15:01

KÄVSJÖN 09.45-13.30: Kungsörn 1 ex, fjällvråk 1 ex.

Fågelfrö Jemofix strimmigt solros 249 kr, svart 169 kr, viltfågel ca 230 kr, allt 20 kg.

Mats, Christina,Lars O Ragnhild,Ann- Sofi - söndag, 29 oktober 2017 12:47

OSUDDEN kl 9.20-10.30 Kungsörn 1 ex Ormvråk 1 ex Duvhök 1 ex Storskarv 5 ex Bläsgås 15 ex Grågås ca 250ex Vikindad gås ca 150ex Sträckande SV Snösparv 1 ex förbi flygande Steglits hörd Stare 20ex

Pelle Kjellin, Mats, Christina - söndag, 29 oktober 2017 12:27

BREDASTEN 11.00: Snösparv 3 ex rastade i diket vid transformatorkuren SO Wemo.

Pelle Kjellin - lördag, 28 oktober 2017 17:02

KÄVSJÖN 12-15: Havsörn 1 ad, fjällvråk 3 ex, ormvråk 1 ex, sparvhök 1 ex, brunand 12 ex, vigg 40 ex, kricka 30 ex, gräsand 150 ex. Magert, magert.........

Pelle Kjellin och delvis Ann-Sofi + Ragnhild - torsdag, 26 oktober 2017 17:50

KÄVSJÖN 10.30-16.15: Havsörn 2 ex, fjällvråk 2 ex, blåhök 2 hanar och 2 honf, sparvhök 2 ex, ormvråk 2 ex, brunand 15 ex, vigg 5 ex, orre 1 höna, varfågel 1 ex.

Strax före kl. 14 kom från sydost en örn glidande mot nordväst. Passerade på någon km i fint medljus. Trodde först på en H men prövade sen en K. Inget stämde. En stor fågel, likvärdig med våra egna örnar, litet huvud, kort stjärt. Färgen i huvudsak gråbrun. Lysande vita armtäckare, vit/brun spräcklig stjärt, vit (eller ljus) buk som en fiskgjuse. Vingarna lätt hängande i glidflykten. Mitt larm var rätt onödigt, ursäkta, eftersom fågeln då redan var på väg bort, men jag hoppades naturligtvis att den skulle vända. En kejsarörn eller trots allt en kungsörn? Vi har ju sett en del konstiga dräkter på Utfodringen genom åren.

Pelle Kjellin - onsdag, 25 oktober 2017 08:17

OSUDDEN igår: Kungsfiskare 1 ex hörd strax ovanför åkröken närmast pumphuset.

Lars och Anita - tisdag, 24 oktober 2017 21:32

S-VIKEN i förgår kl 14: Vi glömde att rapportera de 2 kungsfiskarna som flög kors och tvärs över vallen.

Stefan Andersson - måndag, 23 oktober 2017 17:06

BREDASTEN 10:30-11:00: Grågås 29 str, Enkelbeckasin 1 ex, Sånglärka 4 ex, Ängspiplärka 4 ex, Vinterhämpling 43 ex, Gråsiska ca 40 str, Steglits 4 ex.

OSUDDEN 11:10-11:30: Grågås 80 str, Bläsand 1 ex, Kricka 1 ex, Storskarv 3 ex, Fjällvråk 1 ex, Fiskmås 41 ex, Gråtrut 1 ex, Stare >100 ex, Vinterhämpling ca 60 str, Gråsiska ca 20 str.

FÄLTEN N. 27:an 12:30-12:40: Bläsgås 17 ex. Sädgås 5 ex, Vitkindad gås 5 ex, tillsammans med ett oräknat antal Grågäss....

Anita Ericson - måndag, 23 oktober 2017 16:08

S-VIKEN KL 09.40:  Mellan 35 och 40 vitkindade gäss kom sträckande söderifrån, vände vid Södergårdsvikens norra ände och drog sen söderut igen. Även 3 steglitser vid matningen.

Kent Öhrn - lördag, 21 oktober 2017 20:38

TOFTANÄS 10-11:30: Storskrake 26 ex, Bläsand 1 ex,  Skäggdopping 1ex, Grågås 120 str, Skogsduva 1ex, Stare 30 ex, Rödvingetrast +200

Urban Magnusson - fredag, 20 oktober 2017 17:57

HÖRLE AUTOMATIC: kl 15.30 Större korsnäbb 1 st.

Pelle Kjellin - fredag, 20 oktober 2017 17:31

OSUDDEN PUMP 17.00: Ringtrast 1 hane. Flög förbi mig med ett hårt smatter, satte sig i en av alarna vid sjön 3-4 minuter, men drog sen vidare när jag försökte komma närmare.

Pelle Kjellin - torsdag, 19 oktober 2017 15:52

KITTLAKULL 10.30-11.30: Orre 1 tupp, grågås 1000 ex str S, bläsgås 30 ex str S, sädgås 3 ex str S, skogsduva 2 ex str S, ormvråk 10 ex.
KÄVSJÖN STORA T 12.00-14.30: Havsörn 3 ex, kungsörn 2 ex, sparvhök 2 ex, blåhök 1 honf, ormvråk 20 ex, grågås 1000 ex str S, vinterhämpling 15 ex, varfågel 1 ex, gråsiska stora sträck.

Kjell och Margit - tisdag, 17 oktober 2017 20:00

FÄRJANSÖ 9-13: Juvenil kungsörn flygande söder om Färjansö, en trolig havsörn på Långö. Enkelbeckasin 4, tofsvipa 120, bläsgås (hörd) i flock med grågäss, stjärtmes 4-5, några ormvråkar, sävsparv, knölsvan 2, dubbeltrastar m m. Stark sydlig vind, inget sträck, varmt och skönt. Ytterligare en havsörn (juv) sågs över Toftanäs 12.50. (Fjällvråk och flera havsörnar på Färjansö 11.10)

Pelle Kjellin - tisdag, 17 oktober 2017 16:16

KITTLAKULL 13-14: Fjällvråk 1 ex, sparvhök 1 ex.
KÄVSJÖN 14-15: Havsörn 1 ad, blåhök 1 hane, bläsand 20 ex, kricka 20 ex.

Lars Petersson - måndag, 16 oktober 2017 13:26

OSUDDEN 13:00: Bläsgås 12 ex och tundrasädgås 7 ex med grågässen utanför stranden.

S-VIKEN igår med Anita: 2 fjällvråkar rastade.

Pelle Kjellin - fredag, 13 oktober 2017 14:50

OSUDDEN fm och em: Fjällvråk 2 ex str S, röd glada 1 ex, steglits 1 ex.

Ann-Sofi Henning - fredag, 13 oktober 2017 11:47

Ann-Sofi och Ragnhild  Fredag 13 okt 1015-1100

Bredasten Dvärgbeckasin 1ex Enkelbeckasin 5ex

Lars och Anita - torsdag, 12 oktober 2017 22:27

BREDASTEN vid lunch: Dvärgbeckasin 1 ex (samma ställe som nedan) och ett par enkelbeckar. Havsörn en 1k samt 12 vinterhämplingar. Igår sågs 3 dvärgbeckar och 4-5 enkla...

Lars Norgren - onsdag, 11 oktober 2017 20:38

FRYELE idag: Ormvråk 18 ex, Tjäder 1 tupp och 1 höna, orre 1 höna och Järpe 1 ex.

Ragnhild Sjöholm Ann-Sofi - onsdag, 11 oktober 2017 18:06

Eftermiddagsutflykt 13:00-16:00

HOV : blå kärrhök hane 1, bläsand 4, mindre korsnäbb 10, ormvråk 1, nötskrikor.

HÖRLE: skarv 1, bläsand 15, vigg 7

HORSSJÖN: kungsörn 1, ormvråk 1

PINNAREKULLA: knipa 2

OSUDDEN: ormvråk 1