Erik Gerdin - torsdag, 09 augusti 2018 16:21

HÖRLE DAMM ca 12-12.30: Bergand 1 hona bland gräsänder, knipor och sångsvanar. Fiskgjuse 1 ex med tiggande unge.

KARLSFORS 12.45-13: Forsärla 2 ex.

HOVS GÅRD: Trana 2 ex, f.ö. tomt.

Lasse Davidsson - torsdag, 09 augusti 2018 14:15

Svänötornet 06.15-08.00: Inte mycket att rapportera. Några diffusa tringor kunde skönjas i ett fjärran dis. 2 unga och två gamla havsörnar var de som stod för morgonens underhållning.

Flaten 08.40-09.30: Större strand 39 ex, kärrsnäppa 12 ex, glutt 2 ex, grönbena 2 ex samt några beckasiner och drillsnäppor. 

Roger Ahlman - torsdag, 09 augusti 2018 08:56

KÅCKABO 5.30-6.20: Häger 2 str, Småspov 1 str

GORRSUNDET 6.40-7.00: Rörhöna 1 juv, Vattenrall hörd, Gransångare 2 ex, Nötkråka 2 ex

OSUDDEN 7.15-8.20: Brunhök 1 hona, Börringevråk 1 ex, Rörhöna 1 juv på stranden, St Standpip 1 juv, Drillsnäppa 1 ex, Tofsvipa 102 ex, Hämpling 2 ex.

Roger Ahlman - onsdag, 08 augusti 2018 19:05

STORA TORNET 15.00-16.20: Havsörn 1 juv, Fiskgjuse 13 ex i ett svep, Tornfalk 1 ex, AFTONFALK 1 hona drog iväg mot SO, Röd Glada 1 ad, St Strandpip ca 20 ex, Kärrsnäppa 11 ex, Backsvala 1 str SV.

Affen kom över Gungflyet vid 15.40 och lirade över östra sidan innan den tog höjd och drog iväg mot SO och tappades vid ca 15.50.

FLATENBADET 16.40-17.00: Havsörn 1 ad, Kustpipare 8 ex, St Strandpip 16 ex, Kärrsnäppa 42 ex, Spovsnäppa 1 ad, Grönbena 5 ex, Enkelbeck 12 ex och en vardera av Storspov, Glutta och Rödbena.

Lars - onsdag, 08 augusti 2018 17:49

LILJENÄSVIKEN, BOLMEN 12: Havsörn 1 subad, st strandpipare 6 ex, kustsnäppa 1 ex, sandlöpare 1 ex och kärrsnäppa 1 ex.

En adult kustsnäppa på Liljenäsvikens strand. Med så mycket vitt på buken är det väl en hona?

Kjell och Margit - onsdag, 08 augusti 2018 11:02

OSUDDEN kl 10: Vadarna utom mosnäppan ser vi samt en steglits som matar en unge vid badplatsen.

Pelle Kjellin - onsdag, 08 augusti 2018 10:08

OSUDDEN 07.45: Kärrsnäppa 1 ex, mosnäppa 1 ex, större strandpipare 1 ad + 1juv.

Kent Öhrn - tisdag, 07 augusti 2018 11:07

FLATENBADET 6-7.30: Större strandpipare 31 ex, Kustpipare 1 ex, Kärrsnäppa 14 ex, Enkelbeckasin 17 ex, Rödbena 3 ex, Gluttsnäppa 3 ex, Grönbena 15 ex, Drillsnäppa 12 ex, Sparvhök 1 juv.

De flesta vadarna stod i området Roger beskrev. NV om detta finns ytterligare fina vadarstränder där t.ex. kustpiparen fanns - för att se det gå genom den lite tätare vassen (med småkryp som bonus).

Urban Magnusson - måndag, 06 augusti 2018 22:47

VÄRMESHULT i dag: Kungsfiskare vid bron; 2 juv fiskgjusar; Lärkfalk 1 st

Stefan Andersson - måndag, 06 augusti 2018 21:36

FLATENBADET 16:30-17:45: Större strandpipare 13 ex, Kustsnäppa 1 ad, Sandlöpare 1 ad, Kärrsnäppa 11 ex, Enkelbeckasin 7 ex, Drillsnäppa 1 ex, Gluttsnäppa 1 ex, Grönbena 1 ex, Rödbena 3 ex, Skrattmås 21 str, Fiskmås 44 str, Gråtrut 1 ad, Fisktärna 7 ex.

Mats Johansson - måndag, 06 augusti 2018 21:35

FINNVEDSVALLEN Kl 20.50 Kungsfiskare 1 ex förbiflygande

Pelle Kjellin - måndag, 06 augusti 2018 19:20

KÄVSJÖN LILLA T 17.00-18.15: Havsörn 2 ad och 1 juv, lärkfalk 1 ex, tornfalk 2 ex, fiskgjuse 5 ex, brunhök 1 hane och 1 juv, kustpipare 2 ex, kärrsnäppa 40 ex, spovsnäppa 1 ex, större strandpipare 20 ex, svartsnäppa 5 ex, brushane 3 ex, enkelbeckasin 30 ex, gluttsnäppa 5 ex, ljungpipare 1 ex.
Dåligt ljus i det mulna vädret och långa avstånd. Norra viken är nu nästan torr, vadarna gick främst vid Fläsebäcken, där förhållandena tycks vara optimala. Jag saknade en juv havsörn, hoppas den kommer tillrätta.

Roger Ahlman - måndag, 06 augusti 2018 18:21

STORA TORNET 15.45-17.45: Havsörn 2 ad+1 juv, Brunhök 1 hane och 1 juv, Tornfalk 2 juv, Kustpipare 1 rast och 7 str, Ljungpipare 8 str, St Strandpip ca 20 ex, Svartsnäppa ca 7 ex, Kärrsnäppa ca 25 ex, Kustsnäppa 1 ex, Skrattmås 137 str, Fiskmås 8 str.

Kent Öhrn - måndag, 06 augusti 2018 11:52

OSUDDEN kl 6. Större strandpipare 2 ex, Kärrsnäppa 2 ex

Kent Öhrn - söndag, 05 augusti 2018 10:30

RAMSÖ 5-7.30: Myrspov 5 ex str , Silvertärna 1 ex str, Fisktärna 4 ex + 2 str, Kärrsnäppa 1 ad, Storlom 9 ex, Smålom 1 ex, Fiskgjuse 5 ex.

Roger Ahlman - söndag, 05 augusti 2018 09:28

SVÄNÖTORNET 5.50-7.40: Havsörn 2 ad+2 juv, Brunhök 2 ex, Tornfalk 3 juv, Kustpipare 2 ex, St Strandpip ca 25 ex, M Strandpip 2 ad+2 juv, Sandlöpare 1 ad, Kärrsnäppa ca 10 ex, Svartsnäppa hörd.

Sandlöparen gick hela tiden utanför tornet, de flesta andra vadarna på långt håll. Dessutom håller det till en trut som jag tycker mycket väl skulle kunna vara en adult Kaspisk Trut men skulle vara kul att se den närmare och fota den. Har i alla fall mörkt öga och ser flack-pannad ut och till synes helt ljus spets på yttre handpennan. Den har varit här ett par veckor nu.

FLATENBADET 8.20-8.40: Brunhök 1 hane, St Strandpip 22 ex, Kärrsnäppa 5 ad+2 juv, Spovsnäppa 2 ex, Kustsnäppa 2 ex, Mosnäppa 1 ex, Gluttsnäppa 1 ex, Grönbena 4 ex, Drillsnäppa 3 ex, Enkelbeck ca 5 ex.

Trevlig vadarskådning här! Fåglarna står alltså bortanför själva badstranden i en vik i vassen. Gå på stranden högerut till en brygga med en gul båt och fortsätt genom den glesa vassen ett par hundra meter till.

Kent Öhrn - lördag, 04 augusti 2018 12:31

OSUDDEN kl 7: Kärrsnäppa 2 ad rastade
PINNAREKULLA är uttorkat men bra vadarstränder finns utanför i Furen. Men inga fåglar där kl 9.

Roger Ahlman, Mats och Kent - fredag, 03 augusti 2018 18:48

STORA TORNET 16.20-18.20: Havsörn 2 ad+ 1 juv, Fiskgjuse 12 ex, Röd Glada 2 ex, Brunhök 1 2K hona och 1 ad hane, Duvhök 1 ad, Pilgrimsfalk 1 hane, Tornfalk 1-2 ex, Storspov 7 ex, Kustpipare 2 ex, Ljungpipare 4 ex, St strandpip 2ex, Kärrsnäppa 1 ex, Svartsnäppa 1 ex, Törnskata 1 ex.

Lasse Davidsson - fredag, 03 augusti 2018 14:45

Svänötornet 06.20-09.00:Kustpipare 3 ex, myrspov 4 ex varav 3 i full sommardräkt. F.ö. de för den senaste tiden vanliga vadarna och rovfåglarna. Dock inga calidris.

Lars - fredag, 03 augusti 2018 09:47

FLATEN nu: Myrspov 1 ad, svartsnäppa 1 ad, gluttsnäppa 3 ex, kärrsnäppa 3 ex, st. strandpipare 2 ex, enkelbeckar, grönbenor...

Pelle Kjellin och Lasse O - torsdag, 02 augusti 2018 21:11

KÄVSJÖN LILLA T 17-20: Havsörn 4 ex, fiskgjuse 8 ex, lärkfalk 2 ex, brunhök 1 hane, spovsnäppa 3 ex, småsnäppa 1 ex, brushane 3 ex, kustpipare 1 ex, ljungpipare 3 ex, gluttsnäppa 10 ex, svartsnäppa 5 ex, obest. strandpipare 3 ex, törnskata 1 hane.

Lasse Davidsson - torsdag, 02 augusti 2018 06:11

Från igår: Stomsjödammen: Smådopping 1 ex ad, 3 ex juv.

Kävsjön lilla tornet med Mats Johansson ca 19.00-20.15: Ägretthäger 2,Havsörn 2, tornfalk 2, lärkfalk 1, brunhök 1, svartsnäppa 4, spovsnäppa 4, kärrsnäppa et 20-tal, kustpipare 2, törnskata 1. samt några glutt, grönbenor , vipor och beckasiner.

Pelle Kjellin - onsdag, 01 augusti 2018 17:52

OSUDDEN 16.30-17.00: Havstrut 1 ex rastade i viken, gluttsnäppa 1 ex.

Lars - onsdag, 01 augusti 2018 17:31

FLATEN 15:30: Spovsnäppa 4 ad, kärrsnäppa 9 ad, gluttsnäppa 2 ex, några grönbenor, enkelbeckar...

Pelle Kjellin - tisdag, 31 juli 2018 20:37

KÄVSJÖN LILLA T 17.15-19.45: Ägretthäger 2 ex rast, gråhäger 16 ex, gluttsnäppa 5 ex, kärrsnäppa 1 ex, havsörn 2 ad och 2 juv, stängshök 1 honf, fiskgjuse 7 ex, lärkfalk 3 ex, tornfalk 2 ex.
Ett tiotal vadare gick på reveln mellan Gungflyet och Skrattmåsholmen, alltför långt bort. Fin skådning i bra kvällsljus och behaglig temperatur, bara 28 grader när jag kom hem.