Pelle och Lasse O - onsdag, 09 augusti 2017 14:38

OSUDDEN 13-14: Större strandpipare 6 ex rast.

Stefan Andersson - tisdag, 08 augusti 2017 21:49

BJÖRNAKULLEN 16:30-17:30: Havsörn 1 ad + 1 yngre, Brun kärrhök 1 juv, Fiskgjuse 1 ex, Tornfalk 1 ex, Lärkfalk 1 ex, Vattenrall 1 ex hördes från Björnakullekärret, Gök 1 juv (SA)

HÄDINGE 16:40: Gulärla 1 ex (SA)

STORA TORNET KÄVSJÖN 17:45-18:10: Kustpipare 1 ad, Gluttsnäppa 1 ex, Skräntärna 2 ad, det fanns fler vadare på revlarna runt Svänötornet, men avståndet för stort! (SA,Evamaria)

KYRKEMOSSEN 18:15-18:45: Tornfalk 2 ex, Lärkfalk 1 ex, Gluttsnäppa 1 ex (SA,Evamaria)

Ormörnen sågs av många tillresta åtminstone fram till kl 13:30!!

Roger Ahlman - måndag, 07 augusti 2017 20:12

KÄVSJÖN 16:45-19.30: ORMÖRN!!! 1 ex upptäckte 17:45 mellan tornet och Ö Rockne. Strax störtdök den ner och försvann bakom skogen bakom östra rockne. Efter en stunds väntande åkte jag till örngömslet och återfann den genast på bara ett par hundra meters håll precies runt utfodringbordet. Den höll sedan till där till 19.30 då jag och andra lämnade. Senaste sågs den flyga in i skogen nedanför Hädinge så säkert kvar i området.

Ägretthäger 1 ex, Brunhök 1 ex, Fiksjguse 6 ex, Ormvråk 6 ex varav en snygg Börringe typ, Tornfalk 2 ex, Lärkfalk 1 ex, Kustpipare 5 ex, Ljungpipare 17 ex str S, Gluttsnäppa 2 ex.

Kent Öhrn - måndag, 07 augusti 2017 21:57

Kent Öhrn - söndag, 06 augusti 2017 19:21

RAMSÖ 16.30-18.00: Sträckande SV: Kustpipare 5 ex 16.40, 3 ex 16.55. Kustsnäppa 1 ex 16.55. I övrigt Storlom 4 ex, Havsörn 1 ad, Havstrut 2 ad.

Pelle - söndag, 06 augusti 2017 12:52

HORSSJÖN 10.30-12.15: Havsörn 1 ad, bivråk 2 ex, fiskgjuse 1 ex, lärkfalk 4 ex, sparvhök 1 ex, ljungpipare 14 ex str S, trana 40 ex rast. Blåsigt och svårskådat, flera obestämda rovfåglar på håll.

Roger Ahlman - söndag, 06 augusti 2017 09:13

KÅCKABO 6.30-8.00: Bivråk 2 ex, Brunhök 3 ex, Strandskata 6 str, Myrspov/Kustpip 23 ex i blandad flock str, Gluttsnäppa 1 rast+1 str, Mindre Korsnäbb 150 (exakt) str S. Jobbigt ljus på morgonen därför kunde inte myrspovarna och kustpiparna räknas artvis.

Vid Osudden endast en Grönbena.

Lars - söndag, 06 augusti 2017 07:39

ÅVALL igår kl 11: En adult kungsörn flög norrut mot Store Mosse.

Stefan Andersson - lördag, 05 augusti 2017 20:03

SVÄNÖTORNET 09:00-12:30: Ägretthäger 1 ex, Brun kärrhök 2 ex (hane+hona), Fiskgjuse 4 ex, Strandskata 2 ex (kom instr 10:45) , Större strandpipare 15 ex, Kustpipare 13 ex + 17 str, Ljungpipare 1 juv, Kustsnäppa 10 ad, Kärrsnäppa 12 ad, Brushane 2 ex + 1 str, Storspov 2 str, Drillsnäppa 1 ex, Gluttsnäppa 4 ex, Grönbena 12 str, Rödbena 3 ex, Ärtsångare 1 ex matade unge. På de flesta obsar även Mats J.

SVÄNÖ 09:00-12:30: Mindre flugsnappare 1 ex (Höll till vid några lindar längs stigen mot Svänötornet, i hagmarken mitt emellan Svänö och skogen.), Kungsörn 1 subad flög över mossen längs Svänövägen kl 08:50.

FLATEN 13:00: Fisktärna 4 ad + 1 juv.

SKÄRVSJÖ ÅSENHÖGA 13:45: Storlom 1 ad.

HYLTENS IND MUSEUM, GNOSJÖ 14:00-14:30: Rörhöna 1 juv, Backsvala 4 ex, Forsärla 4 ex.

Kent Öhrn - fredag, 04 augusti 2017 12:12

RAMSÖ 8-9.30: Bivråk 1 ex, Röd glada 1 ex, Fiskgjuse 2 ex, Storlom 1 ad, Myrspov 3 ex str SV.

Pelle - fredag, 04 augusti 2017 11:46

OSUDDEN 10-11: Brushane 1 rast som drog iväg, obest. falk drog söderut, fiskgjuse 2 ex, brunhök 2 ex.

På hemvägen mötte jag 9 obest. vadare, vände tillbaka utifall de gått ner, men icke. Kompakta fåglar med kort näbb, kanske kustpipare eller kustsnäppor.

Roger Ahlman - fredag, 04 augusti 2017 10:07

SVÄNÖTORNET 5.45-8.00: Ägretthäger 1 ex kom inflygande kl 06.20 och stod mestadels utanför lilla tornet. Vigg 4 ex, Havsörn 1 ad, Brunhök 1 2K hane, Obest Glada 1 ex, kan mycket väl ha varit en Brun glada men taskig obs. Kustpipare 16 ex, Ljungpipare 2 ex, Större Strandpipare 12 ex, Storspov 1 ex, Myrspov 3 ex, Kustsnäppa 9 ex, Kärrsnäppa 10 ex, Tofsvipa 84 ex, Gluttsnäppa 7 ex, Svartsnäppa 1 ex, Grönbena 6 ex+13 str, Rödbena 3 ex, Skogssnäppa 1 ex, Skrattmås 35 ex str, Fiskmås 2 ex+6 str, Gök 1 ex, Backsvala 2 ex str.

Myrspovarna försvann ganska tidigt men annat var kvar.

Kjell Rydh - fredag, 04 augusti 2017 09:20

GUSTAVSGATAN igår 3.8: I vår rönn som ännu inte har helt mogna bär: Stenknäck, minst 4, grönfink, björktrast, blåmes, nötväcka, lövsångare samt rödstjärt.

Roger Ahlman - torsdag, 03 augusti 2017 12:19

STORA TORNET 10.25-11.50: Havsörn 1 ad, Brunhök 1 2K hane, Lärkfalk 1 juv, Tornfalk 2 ex, Kustsnäppa 25 str SV, Storspov 3 str SV, Vadare sp 5 str SV.

Kent Öhrn - torsdag, 03 augusti 2017 10:06

KOCKABO 5.10-6.30: Gluttsnäppa 1 ex, Lärkfalk 1 ex, Fiskmås 4+4 str. I övrigt en vacker soluppgång:)

Roger Ahlman - torsdag, 03 augusti 2017 09:43

VASAGATAN 9.30: Törnskata 1 hane, Stenknäck 6 ex, både ad och juv

Kjell - torsdag, 03 augusti 2017 08:46

GUSTAVSGATAN 2 onsdag 2.7: En SPARVHÖK slog en ungkaja på vår gård, men lämnade den när folk kom förbi på gatan. Efter några minuter (medan vi funderade på om höken skulle komma tillbaka) kom en GLADA och gjorde en störtdykning ner mot kajan som dock lyckades slita sig loss och kravla in under en buske, där den sedan låg tills jag gjorde slut på dess lidande.

Lars - onsdag, 02 augusti 2017 10:24

HYLTENS IND MUSEUM, GNOSJÖ: Det lilla dämmet öster om museet är en liten pärla. Förutom änder och rörhöns jagar backsvalor regelbundet över området, kanske finns en koloni i närheten. För ca 10 dagar sedan räknade jag 8 forsärlor, nästan lika många idag...

Pelle - tisdag, 01 augusti 2017 17:41

VIDÖSTERN RUNT 13-17:
OSUDDEN: Glada 2 ex.
ÅMINNE: Törnskata 1 hane.
HÅNGER: Havsörn 3 ex.
TOFTANÄS: Glada 1 ex, bivråk 1 ex.

Kent Öhrn - tisdag, 01 augusti 2017 15:19

FÄRJANSÖ 7-9.30: Enkelbeckasin 3, Gluttsnäppa 2, Grönbena 6, Storspov 1, Grågås 225 ex, Kanadagås 40 ex + en hybrid grå/kanada, Skäggmes 4 juvenila, 3 honor + 1 hanne.

Fina vadarytor finns i området från Talldungen upp till Gorrsundet och längs östra sidan i höjd med sydligaste ladan. Skäggmesarna höll till i öns nordöstligaste vassar.

Roger Ahlman - tisdag, 01 augusti 2017 10:20

STOMSJÖDAMMEN 10.00: Smådopping 1 ad med en pull på ryggen.

Pelle - söndag, 30 juli 2017 21:07

OSUDDEN 20.30: Kustpiparen kvar!

Roger Ahlman - söndag, 30 juli 2017 10:31

SVÄNÖTORNET 5.35-8.45: Skedand 2 ex, Havsörn 1 ad, Kustpipare 3 ex, Mindre Strandpipare 2 ad, Storspov 7 ex, Småspov 2 ex, Kärrsnäppa 10 ex, Gluttsnäppa 5 ex, Rödbena 2 ex+1 str, Grönbena 9 ex+14 str, Tofsvipa 46 ex, Törnskata 1 hona, BÄNDELKORSNÄBB 1 ex. Bändeln kom förbiflygande ensam och lockade. Även flera flockar med Mindre Korsnäbb.

Spovarna, Kärrorna och 2 Kustpipare kom insträckande under morgonen.

Stranden vid Flatenbadet var fin men tom (förutom på folk)

Pelle - söndag, 30 juli 2017 07:53

OSUDDEN 06.00: Kustpiparen kvar i viken.

Roger Ahlman - lördag, 29 juli 2017 17:24

OSUDDEN 16-16.20: Utöver Kents obsar, Tornfalk 1 ex och 3 insträckande Drillsnäppor som gick ner vid Seglarklubben.

Kent Öhrn - lördag, 29 juli 2017 16:50

OSUDDEN 14-16: Kustpipare 1 ad, Mindre strandpipare 2 1K, Röd glada 1 ex, Brun kärrhök 2 ex