Kjell Rydh - onsdag, 11 oktober 2017 16:30

FÄRJANSÖ 8.30-11.30: Fjällvråk 1, havsörn 4 varav en adult, två juvenila (kan ha varit samma) samt en hörd. Sparhök jagad av fem kråkor. En ensam skäggdopping, fem skarvar, stjärtmes, spillkråka, gråsiska, enkelbeckasin 5-6, osäkra dvärgbeckasiner 2 st.

Pelle Kjellin - onsdag, 11 oktober 2017 12:54

KÄVSJÖN 10.30-12.30: Havsörn 2 ex, fjällvråk 1 ex, ormvråk 5 ex, sparvhök 3 ex, blåhök hane och  honf, tornfalk 1 ex, stenfalk 1 ex, mindre hackspett 1 hane, häger 1 ex.

Pelle Kjellin - måndag, 09 oktober 2017 17:58

OSUDDEN 13.30-14.30: Dvärgbeckasin 1 ex, steglits 1 ex, ormvråk 6 ex. Den lilla beckasinen stod 150 m sydväst om pumphuset, strax söder om kärret som finns mitt i betesmarken.

Stefan Andersson - måndag, 09 oktober 2017 16:51

KÄVSJÖN 09:30-10:30: Sångsvan 13 ex, Bläsand 8 ex, Vigg 5 ex, Havsörn 1 yngre, Steglits 3 str, Gråsiska 1 ex.

HÖRLE DAMM 10:40-10:55: Bläsand 7 ex. Vigg 11 ex, Forsärla 1 ex.

BREDASTEN 12:10-12:40: Gråsiska 14 ex, Hämpling 1 ex.

VäFk - söndag, 08 oktober 2017 14:40

KÄVSJÖN 10-14: Klubbexkursion med 8 deltagare som såg bl.a. följande. Havsörn 1 ex, fjällvråk 3 ex, blåhök 1 hona, ormvråk 30 ex, sparvhök 3 ex, tornfalk 1 ex, stenfalk 1 ex, bläsand 30 ex, vigg 10 ex, bergand 1 ex, enkelbeckasin 1 ex, trana 15 ex, grågås 100 ex, storskarv 15 ex, fiskmås 3 ex, flockar med bo/bergfink, korsnäbbar och grönsiskor.

Pelle Kjellin - fredag, 06 oktober 2017 15:52

KÄVSJÖN 10.00-14.30: Havsörn 2 ex, kungsörn 1 ex, fjällvråk 2 ex, ormvråk 10 ex, blåhök 1 hane, duvhök 1 1K, sparvhök 1 ex, stenfalk 1 ex, obest. torn/lärkfalk 1 ex, trana 600 ex str S, tofsvipa 3 ex. Tranorna passerade långt i öster. Magert med tanke på insatsen, och efter kl. 13 nästan tomt på fågel.

Lars Petersson - fredag, 06 oktober 2017 12:45

BREDASTEN 12:20: 2 dvärg och en enkelbeckasin stöttes ur vätorna direkt söder om jordhögarna. De är kvar i området...

Lars Petersson - torsdag, 05 oktober 2017 19:20

LAGASTIGEN vid gamla sjukhusområdet 18.00: En ORRE, förmodligen en ungtupp, flög över i riktning gummifabriken!

SLÄTTÖSAND 12: Rödglada, tofsmesar och ob. hörda korsnäbbar. Träffade Kjell Molin här som bl.a. berättade om att han hörde trummande tretåig hackspett i Marieholmsskogen i våras, mellan Mölnesjön och Håkentorp.

Mats Johansson - torsdag, 05 oktober 2017 13:06

VRÅEN kl 12.40 Trana 150 ex sträckande söderut

Pelle Kjellin - tisdag, 03 oktober 2017 13:13

OSUDDEN 11.00: Bläsgås 3 ex rast.

Lars Petersson - tisdag, 03 oktober 2017 12:17

TOFTANÄS nu: Bläsgås 59 ex, sädgås 19 ex och grågås ca 400 ex rastar.

BREDASTEN 11:40: 2 nötkråkor korsade E4 västerut ca 1 km norr avfarten.

Lars Petersson - söndag, 01 oktober 2017 17:35

3 ägretthägrar flög lågt över Ica Kvantum för 2 minuter sedan österut över Östboskolan !!!!

Mats Johansson - söndag, 01 oktober 2017 12:08

HOV kl 11.00-11.15 Kungsörn 1 ex 2k Ormvråk 2ex Tornfalk 1 ex Sparvhök 1 ex Bläsand 6ex

VÄFK - lördag, 30 september 2017 20:38

FÄRJANSÖ 07:50-11:40: Fem medlemmar deltog på klubbens exkursion till Färjansö! Vackert väder och ostvind rådde när vi vandrade över ön! Vi fick bla se: Vitkindade gås 13 str, Bläsand 19 ex, Vigg 6 ex, Skäggdopping 8 ex, Gråhäger 1 ex, Storskarv 37 str, Glada 2 ex, Havsörn 4 ex (2 ad + 2 yngre), Fjällvråk 1 ex, Tofsvipa >20 ex, Enkelbeckasin 5 ex, Gransångare 1sj mm.

Tommy T genom Pelle - lördag, 30 september 2017 13:32

OSUDDEN 08.00: Skäggmes 2 ex.

Lars Petersson - lördag, 30 september 2017 10:19

BREDASTEN nyss: 20-25 steglitser vid jordhögarna och en överflygande ljungpipare. Några yngre stenskvättor är kvar. En gransångare sjunger!

Pelle Kjellin - fredag, 29 september 2017 17:31

KÄVSJÖN 13.30-16.50: Havsörn 2 ex, fjällvråk 1-2 ex, blåhök 1-2 honf, tornfalk 1 ex, sparvhök 2 ex, ormvråk 5 ex, gök 1 ex. Göken flög upp där Gungflyleden går iland vid Östra Rockne, satte sig fint på en lutande tallstam och var tämligen orädd. Nytt fenologidatum!

Stefan Andersson - fredag, 29 september 2017 14:58

TOFTNÄS: 11:40-12:10: Havsörn 1 subad, Storskarv 2 str mot S, Gråhäger 1 ex, Spillkråka 1 ex.

STOREKULL 12:20: Stenskvätta 1 ex.

Kent Öhrn - torsdag, 28 september 2017 17:36

OSUDDEN 16:45: Blå kärrhök 1 hanne stationär, Röd glada 1 ex förbiflygande.

Urban Magnusson - onsdag, 27 september 2017 20:16

VÄRMESHULT 15:00: Kungsfiskare minst 2 ex öster om bron. (De har varit där i snart 2 veckor)

Stefan Andersson - onsdag, 27 september 2017 16:21

FORSHEDA 13:05: Forsärla 1 ex förbiflygande Storgatan.

Pelle Kjellin - onsdag, 27 september 2017 14:06

OSUDDEN 12.30-13.30: Havsörn 1 ex, röd glada 1 ex, ormvråk 5 ex.

Ragnhild Sjöholm Ann-Sofi - tisdag, 26 september 2017 17:49

STORA TORNET KÄVSJÖN 13:30-16:00

Fjällvråk 2, blå kärrhök 1 hane, 2 honfärgade, havsörn 1 adult ,40 tranor str. SV

Pelle Kjellin - tisdag, 26 september 2017 14:31

OSUDDEN 12.30-14.00: Pilgrimsfalk 1 ungfågel, röd glada 3 ex, sparvhök 2 ex, ormvråk 20 ex, storskarv 19+3 ex str S, ängpiplärka 100 ex, sånglärka 40 ex. Pillen testade kajorna norr om Rv 27 men utan resultat.

Pelle Kjellin - måndag, 25 september 2017 16:53

KÄVSJÖN 11-14: Havsörn 4 ex, kungsörn 3 ex, fjällvråk 3 ex, pilgrimsfalk 1 ex, stenfalk 2 ex, ormvråk 40 ex, blåhök 2 honf, sparvhök 3 ex, trana 75 ex str S, bläsand 75 ex rast.