Kent Öhrn - söndag, 28 maj 2017 21:15

En sen natt/tidig morgon betalade sig den här gången:
BRÄNDA FÄLTET 3.25: Prutgäss 60 ex sträckte över platsen. Alltid lika häftiga att se.
OSUDDEN kl 4.30: Myrspov 1 ex rastade!

Kent Öhrn - lördag, 27 maj 2017 10:55

SVÄNÖ FÅGELTORN 5-7: Skedand 2 hannar, Mindre strandpipare 4 ex, Kärrsnäppa 1 ex, Rödbena 10 ex, Grönbena 3 ex, Storspov 1 ex, Havsörn 1 ex, Lärkfalk 1 ex, Sångsvan 1 par med 2 pulli, Skrattmås 22 ex, Fisktärna 1 ex, Orre 2 ex varav en spelade från en björk på gungflyet. 

Kent Öhrn - fredag, 26 maj 2017 17:35

EDS BOKSKOG kl 7: Mindre flugsnappare 1 ad hanne sjöng flitigt från området närmast sjön. Hördes inte från vägen som går genom boket.
HAGSHULTS FLYGPLATS igår kväll. Nattskärra 2 ex, FRYELE: Kattuggla 1 ex ropade.

Pelle - fredag, 26 maj 2017 12:56

HORSSJÖN 9-11: Lärkfalk 2 ex, tjäder 1 höna, storspov 1 ex.
KARLSFORS: Forsärla 1 par med mat till ungar, fiskgjuse 1 ex.

Mats Johansson Christina Fransson - torsdag, 25 maj 2017 13:33

NEDSTRÖMS KARLSFORS Forsärla 1 ex Kungsfiskare 1 ex förbiflygande Storskrake 2 honor Drillsnäppa 1 ex Grå flugsnappare 1 ex

Lars Hellman - torsdag, 25 maj 2017 11:48

Svänö Fågeltorn 07:15-08:30 Fint väder och fina stränder men sparsamt med fågel, dock sågs bla Större Strandpipare 1 ex, Skrattmås 13 ex

Grönbena hörd, minst 5 ex Rödbenor, ett flertal Tofsvipor, Kricka 1 ex, Sångsvansparet visade upp 2 ungar.

Kent Öhrn - torsdag, 25 maj 2017 11:29

OSUDDEN kl 7: Mindre strandpipare 2 ex, Vattenrall 1 ex

Lars-Eric Johansson - onsdag, 24 maj 2017 09:17

S-viken. Igår visade svanparet sin kull med ungar 5 pullisar

Kent Öhrn - måndag, 22 maj 2017 20:54

OSUDDEN 16:30-18:30. Rödbena 2 ex, Mosnäppa 1 ex, Strandskata 1 ex, Brun kärrhök 1 par. Ingen trastsångare hördes.
Femte fyndet av rastande mosnäppa vid Osudden.

Bengt Ellström - måndag, 22 maj 2017 20:10

22 maj 2017 15.00  Trastsångaren kvar vi Osudden , norra vassen

Pelle - söndag, 21 maj 2017 17:13

OSUDDEN 14.00: Trastsångaren ännu kvar, lärkfalk 1 ex, sparvhök 1 ex, brunhök 1 hane.

Kent Öhrn - söndag, 21 maj 2017 11:12

S-VIKEN: Backsvala 1 ex
BREDASTEN: Svart rödstjärt 1 sj vid f.d. säkerhetsparkeringen, Hussvala 6 ex undersökte möjligheterna under WEMO:s tak, Mindre strand 2 sp.
OSUDDEN: Trastsångare 1 ex sjöng flitigt från nordligaste vassen. Samma ställe som för en vecka sedan.

SÖDREFÄLL (slutet på Expovägen) igår kl 22: 3-4 Kattuggleungar i träden vid cykelvägen.

Väfk - lördag, 20 maj 2017 13:03

KÄVSJÖN-SVÄNÖ 8-12: Tio morgonpigga (nåja) skådare från klubben fick i sol och sommarvärme se följande: Havsörn 1 ex, glada 1 ex, fiskgjuse 2 ex, brunhök hane och hona, ormvråk 5 ex, lärkfalk 1 ex, skedand 5 ex, vigg 1 par, fisktärna 1 ex, rödbena 5 ex, grönbena 3 ex, gluttsnäppa 1 ex, större strandpipare 18 ex, mindre strandpipare 1 ex, gök 1 ex, dubbeltrast 1 ex, gulärla 3 ex, göktyta 3 ex, grå flugsnappare 3 ex och en konstigt sjungande svartvit flugsnappare.
HÖRLE DAMM: Fiskgjuse 1 ex, fisktärna 1 ex, hussvala 1 ex.
LJUSSEVEKA: Glada 1 ex.

Mattias Johansson - lördag, 20 maj 2017 09:33

KÄRDA: Härmsångare 1 ex,, håller till vid elljusspåret mellan Gunnen och Lillsjön.

Mattias Johansson - fredag, 19 maj 2017 21:27

HJÄLMARYDSVIKEN. Vattenrall 3 ex. Gök 1 ex som flög lågt över vassen flera gånger och rekade efter något lämpligt rörsångarbo...

Kjell - torsdag, 18 maj 2017 11:00

OSUDDEN: Rörsångare. GUSTAVSGATAN 10.40: 400 vitkindade gäss mot NO. Klockan 11.17 ytterligare 3-400 vitkindade.

Kjell, Margit, Urban och Christian Sandolf - torsdag, 18 maj 2017 08:32

Åbykrysset, Svanaholmsängarna, onsdag kväll: Efter tips från Stefan en fjällpipare bland 12 ljungpipare.

Kent Öhrn - onsdag, 17 maj 2017 20:47

OSUDDEN kl 17: Nordlig gulärla 30 ex på stranden.

Pelle - onsdag, 17 maj 2017 16:18

MOSSLEDAMMEN 14.00: Rörhöna 2 ex, sothöna 2 ex, knipa 1 hona.
OSUDDEN 14-15: Lärkfalk 1 ex, smålom 1 ex, sävsångare 1 ex, brunhök 1 hane, stenskvätta 3 ex, drillsnäppa 2 ex.
APLADALEN: Strandskata 3 ex överflygande. 

Pelle - tisdag, 16 maj 2017 14:10

SVÄNÖTORNET 06.15-09.45: Havsörn 1 ad, pilgrimsfalk 1 2K+, blåhök 1 hona, brunhök hane och hona, brushane 50 ex, svartsnäppa 1 ex, gluttsnäppa 5 ex, mosnäppa 1 ex, mindre strandpipare 3 ex, småspov 1 ex, strandskata 1 ex, skedand 15 ex, vigg 1 par, vitkindad gås 50 ex str Ö, fisktärna 7 ex str NO.
HORSSJÖN 10.40-12.00: Lärkfalk 2 ex.

Kent Öhrn - måndag, 15 maj 2017 22:21

Vitkindade gäss sträckte mot O på kvällen; 175 ex över Nylund 21:05 och 140 ex över Osudden 21:35.

Pelle - söndag, 14 maj 2017 19:47

OSUDDEN 17-18: Trastsångaren kvar, bivråk 3 ex str N, backsvala 1+1 ex str N, vitkindad gås 120 ex str Ö, brushane 3 ex rast, mindre strandpipare 2 ex, strandskata 1 ex.
Brushanarna stod på stranden, lyfte och födosökte sedan bland gässen NV pumphuset. De mobbades av en vipa och drog då norrut men verkade gå ner vid Mossledammen.

Lars Norgren - söndag, 14 maj 2017 19:18

DRABANTERÖRGATAN 27: 18,00-19,00. Kungsörn 1 ex sträckande norrut, Bivårk 1 ex också norrut samt ett 50 tal Tornseglare. 

Kjell och Margit - söndag, 14 maj 2017 17:36

FÄRJANSÖ förmiddag: Stjärtand 3 hanar. Mindre hackspett, trädgårdssångare, storspov, hussvalor m m. Två mosnäppor vid sydudden.

Pelle, Margit, Kjell, Ragnhild - lördag, 13 maj 2017 12:13

OSUDDEN 11.00: Tornseglare 3 ex, strandskata 1 ex, sparvhök 1 ex, brunhök 1 par, gulärla 5 ex.