Pelle Kjellin - söndag, 13 maj 2018 12:13

OSUDDEN 09.00: Glada 1 ex, tofsvipa med 2 ungar.
VANDALORUM 10.40: Vitkindad gås 200 ex flög omkring med drog sen mot sydost.
APLADALEN 11.00: Mindre hackspett 1 ex söder om järnvägen.

Lars och Lars - söndag, 13 maj 2018 08:00

S-VIKEN igår 13:00: Tornseglare 2 ex.

Kjell och Margit - lördag, 12 maj 2018 22:48

VÄRNAMO, KOMMUNFÖRRÅDET: Forsärla vid kanten mot väg 127.

KÄVSJÖN, STORA TORNET 21.40-22.25: Dvärgbeckasin spel några gånger.

Kent Öhrn - lördag, 12 maj 2018 13:10

Var finns BKK i Värnamo-Gnosjö? Samtliga tre i Ljungby har suttit i granplanteringar så lyssna extra om du går i en sådan. Sången finns här

Kent Öhrn - fredag, 11 maj 2018 19:17

FÄRJANSÖ 9-12: Dubbelbeckasin 1 ex på östra sidan, Rödstrupig piplärka 1 ex i den blöta delen på västra sidan, Svarttärna 2 ex, Brushane 3 ex, Storspov 1 ex, Gluttsnäppa 1 ex på öns norra del, Bivråk 1 ex, Röd glada 3 ex, Lärkfalk 2 ex, Vitkindad gås 650 ex str NO (Två stora flockar med 250 resp 370 ex sträckte kl 12), Mindre hackspett 1 ex.

Kjell och Margit - torsdag, 10 maj 2018 18:54

PINNAREKULLA em: Minst 16 dvärgmåsar, blandade åldrar. Tre skedänder. 

Kent Öhrn - onsdag, 09 maj 2018 20:59

PINNAREKULLA 16-19: Svarttärna 15 ex, Dvärgmås 12 ex, Brushane 5 ex, Skedand  1 par + 2 hannar, Vitkindad gås 1 ex, Vigg 1 hanne, Fisktärna 1 ex, Skrattmås ca 150 par. En grågåskull.
Svarttärnorna var kvar hela tiden. Dvärgmåsarna tog höjd och gjorde ett par sträckförsök vid 18-tiden.

Kjell och Margit - onsdag, 09 maj 2018 08:32

FÄRJANSÖ 8.5 KL 18-20: Dvärgmåsarna har försvunit. Sädesärla häckar i vindskyddet. Årta hane tillsammans med sex krickor. Stenknäckar på södra delen.

Lars - tisdag, 08 maj 2018 07:12

E4:an, söder om Klevshult (troligen i Vryd kn) igår 18:00: Kom körande i södergående när jag ser en morkulla med 4 nästan nya ungar mitt i körbanan. De rör sig mycket långsamt över vägen men alla når säkerheten väster om vägen, trots att en lastbil bara var centimetrar från en av ungarna. Eftersom kullstorleken i genomsnitt ska vara 4 (2-5) kanske det inte blev något manfall, vilket jag tycker är helt otroligt i den täta och tunga trafiken.

Lars-Göran Magnusson - måndag, 07 maj 2018 22:57

KÄVSJÖN, Stora tornet: En Dvärgbeckasin spelade 21.55. I övrigt ljungpipare, buskskvätta, grönbenor mm.

lars-göran magnusson, egert fransson mattias bokonge m-fl.

Kjell och Margit - måndag, 07 maj 2018 21:22

FÄRJANSÖ, 17.30-20-45: Åkte runt ön. I Gorrsundet sjöng rörsångare och sävsångare. Fyra dvärgmåsar flög runt där sundet öppnar sig utanför vindskyddet, två adulta, två 2K. Stjärtand hane.

Tillägg: Två döda vildsvin i Gorrsundet. Drunknat vid försök att gå över tunn is?? (Ska sådant + den döende svanen i Södergårdsviken rapporteras till någon myndighet??)

OSUDDEN på morgonen gulärla och törnskatehane.

Pelle Kjellin - måndag, 07 maj 2018 17:31

LYINGE VÅTMARK 12-14: Lärkfalk 2 ex, fiskgjuse 1 ex, kattuggla 1 ex (stöttes från en tät gran), spillkråka 1 ex, gröngöling 1 ex, mindre hackspett 1 ex, skogssnäppa 2 ex.

Våtmarken ligger på Osåns östra sida 3 km nedströms Ohs bruk. Området utgörs av stora utdikade (1800-talet) jordbruksmarker, där dikena åter dämts upp. Liknar Videskogen i storformat, dock med rätt stora öppna gräsytor. Ingen vattenspegel. Här finns många döda lövträd. Inga anordningar för besökaren, men intressant område.

Leif Engquist - söndag, 06 maj 2018 14:36

HÖRLE KVARN 14,00: 1 par forsärla

VÄFK - söndag, 06 maj 2018 13:36

GÅERYD 5.30-7.00: Storlom 2 ex, Kricka 6 ex, Vigg 3 ex, Småskrake 5 ex, Storskrake 2 ex, Storskarv 3 ex
ÅTORPET: Forsärla 1 ex
PINNAREKULLA: Svärta 1 ex, Vitkindad gås 120 ex mot NO, Grönbena 5 ex, Vigg 2 ex

Kjell och Margit - söndag, 06 maj 2018 13:00

PINNAREKULLA 09.00: Svärta hane, storlom, fiskgjuse.

SÖDERGÅRDSVIKEN: Törnsångare, fisktärna 2.

BREDASTEN: Svart rödstjärt, mindre strandpipare, steglits, hämpling, havsörn.

Pelle Kjellin - lördag, 05 maj 2018 15:58

OSUDDEN 10.00: Röd glada 1 ex, sparvhök 1 ex.
ÅMINNE 10.30: Törnsångare 1 sj.
BRÄNDA FÄLTET 13.30: Törnsångare 1 sj, fiskgjuse 1 ex.
FUNTABO 14.00: Trädgårdssångare 1 sj.
TÅNNÖ BY 14.30: Röd glada 1 ex, brunhök 1 hona.

Kent och Kjell - lördag, 05 maj 2018 15:34

FÄRJANSÖ 5.30-10.30: Stjärtand 1 hanne, Storskarv 14 str + 11, Rördrom 1, Gluttsnäppa 1, Grönbena 15, Dvärgbeck 1, Röd glada 2, Brun kärrhök 1 hona, Lärkfalk 1, Fiskgjuse 2-3, Havsörn 1 yngre subad, Gök 1, Hussvala 10, Gulärla 1, Rörsångare 1, Grönsångare 1. Törnsångare 1 vid båtplatsen Toftanäs. Förutom storskarvarna inget sträck.

Lasse Olofsson - lördag, 05 maj 2018 10:11

STOMSJÖDAMMEN: Trädgårdssångare 1sj, Smådopping 2 ex.

Pelle Kjellin - fredag, 04 maj 2018 14:17

KÄVSJÖN 10.00-13.40: Havsörn 2 ex, fiskgjuse 3 ex, röd glada 2 ex, lärkfalk 1 ex, sparvhök 5 ex, trana 100 ex, skedand 1 hane, grönbena 5 ex, storspov 2 ex, gök 1 överflygande. I sjön nästan tomt.

Kent och Mats - torsdag, 03 maj 2018 21:22

OSUDDEN 18-19: Havsörn 1 ex, Fiskgjuse 3 ex, Vigg 1 par, Törnskata 1 hanne.

Pelle Kjellin - torsdag, 03 maj 2018 16:36

OSUDDEN PIREN 14-15: Skedand 3 par, vigg 12 ex, grå flugsnappare 1 ex.

Kjell och Margit - onsdag, 02 maj 2018 22:25

OSUDDEN: Grå flugsnappare. Mindre hackspett söder om järnvägen.

Pelle Kjellin - onsdag, 02 maj 2018 21:56

RUSKÅN 16.00-20.30: Havsörn 1 ex, ormvråk 1 ex, sångsvan 1 par, trana 3 par, tjäder 1 tupp, orre 1 tupp, gök 1-2 ex, grönbena 1 sp.

Pelle Kjellin - onsdag, 02 maj 2018 11:40

OSUDDEN 09.00: Fisktärna 1 ex,  tornfalk 1 ex, fiskgjuse 1 ex, brunhök 1 hane, sävsångare 1 ex skulkade i dikets yttre del.
HELMERSHUS: Standard.
BREDASTEN 11.00: Svart rödstjärt 1 hane sj mellan Wemo och Salvagnini, hämpling 4 ex, stenskvätta 6 ex, mindre strandpipare 4 ex.

Kent Öhrn - tisdag, 01 maj 2018 12:24

OSUDDEN 7-9 (med LO): En gök ropade från piren, tre viggar flög förbi,en tornfalk jagade på fälten...
HOVS GÅRD 11-12: En röd glada flög förbi, en göktyta ropade från samma område som förra året, en gnäggande småspov rastade vid dämmet, en trana försöker häcka på en minimal boholme i dämmet...