Stefan Andersson - fredag, 12 maj 2017 20:54

FORSHEDA 12:00: Ärtsångare 1 SJ Villagatan.

Kent Öhrn - fredag, 12 maj 2017 19:36

PINNAREKULLA: Skedand 3 par + 6 hannar, Ärtsångare 1 sj. BREDASTEN: Mindre strand 2 ex spelade.

Kjell Rydh - fredag, 12 maj 2017 15:14

VIDESTIGEN: Törnsångare, ärtsångare, grå flugsnappare, järnsparv, svarthätta, lövsångare, rödvingetrast m m. OSUDDEN: Fiskgjuse, strandskata, grågås 280, bläsgås 2 unga, gulärla.

Erik Gerdin - torsdag, 11 maj 2017 08:47

NÄSUDDEN igår em: Småskrakehannen simmade och dök utanför små-öarna vid badplatsen. Senare flög 2 småskrakar inåt viken och tillbaka ut igen. Sista gången 3 ex flög förbi utåt udden.

Trädgårdssångare 2 ex varav 1 sjöng, Rödstjärt 1 hanne, Storlom 1 ex, Skäggdopping 1 par, Drillsnäppa 1 ex.

Kent Öhrn - onsdag, 10 maj 2017 19:57

HÖRLE DAMM kl 17: Ca 200 svalor, ladu- och hus-, jagade över vattnet. Två mindre strandpip, tre gulärla thunbergi. Ser spännande ut nu med sandbankar ute i dammen.

Leif Engquist - tisdag, 09 maj 2017 11:26

OSUDDEN: Kl 10,45. Snöglopp och inga småspovar syntes, men väl 1 rastande strandskata, buskskvätta och en gulärla.

Lasse Davidsson - måndag, 08 maj 2017 15:17

På fm en ropande göktyta i Gallnås.

Mattias Johansson - måndag, 08 maj 2017 11:14

TOFTNÄS: Grå flugsnappare 1 ex, Rödstjärt hane 1 ex.

Lars Hellman - söndag, 07 maj 2017 22:31

Hagelstorp Framnäs KL 09.00 Vitkindad gås ca 150 st sträckande mot ost, Mindre hackspett  1 ex hörd.

Kjell och Margit - söndag, 07 maj 2017 17:14

OSUDDEN: Gulärla 2, strandskata, rördrom. RUSAREBO ÄNG: Storlom 2, drillsnäppa 2, grönsångare. NATTEN TILL den 7 maj överflygande vitkindade gäss i mörkret över Gustavsgatan.

Kent Öhrn - söndag, 07 maj 2017 12:12

GÅERYDS BÅTPLATS, RUSKEN 6.00-8.00: Stjärtand 38 ex, Bläsand 12 ex, Skedand 5 ex, Vigg 43 ex, Storlom 3 ex, Storskarv 2 ex, Drillsnäppa 1 ex,Svartsnäppa 1 ex, Rödbena 1 ex, Storspov 3 ex, Enkelbeckasin 1 ex, Orre 1 ex, Gök 1 ex. Långt i söder sträckte ca 200 obestämda Brantagäss mot O. Den rekordstora flocken stjärtänder samt bläs- och skedänder sträckte iväg strax efter kl 7.00.

VÄFK - lördag, 06 maj 2017 13:11

FÄRJANS Ö kl 7-11: Storskarv 10 ex str O, Storlom 1 ex, Rördrom 1 ex, Gråhäger 2 ex, Brun kärrhök 1 hanne, Röd glada 1 ex, Fiskgjuse 1 ex, Fisktärna 6 ex, Storspov 1 ex, Grönbena 3 ex, Drillsnäppa 1 ex, Enkelbeckasin 5 ex, Brushane 9 ex str N, Gök 1 ex,  Mindre hackspett 1 ex, Hussvala 2 ex, Buskskvätta 1 ex, Svarthätta 3 ex, Ärtsångare 1 ex, Grönsångare 3 ex, Hämpling 2 ex, Sävsparv 4 ex.

Tommy - lördag, 06 maj 2017 12:18

Tack Kent och alla för en fantastisk upplevelse på Färjans ö idag

Lars Hellman - lördag, 06 maj 2017 10:25

Svänötornet 06:45-08:30  Gök, Rödbena, Grönbena, Gluttsnäppa, Skedand, Bläsand, Kricka, Fiskgjuse, Gulärla, Svarthakedopping, Ärtsångare, Skrattmås, Sävsparv, Kanadagås, Sångsvan, Trana.

Erik Gerdin - torsdag, 04 maj 2017 12:47

BREDASTEN igår 17.30-18.30: Hussvala 4 ex (minst) kretsade över och runt dammen, mindre strandpipare 2 ex, skogssnäppa 1 ex, stenskvätta 2-3 ex, buskskvätta 1 ex, sång från trädlärka hördes.

Pelle - onsdag, 03 maj 2017 18:29

OSUDDEN 16.30-17.30: Glada 1 ex, drillsnäppa 1 ex.

Pelle - tisdag, 02 maj 2017 09:58

BREDASTEN 07.30-08.00: Trädlärka 3 sj, mindre strandpipare 2-3 ex, buskskvätta 2 ex, stenskvätta 2 ex, skogssnäppa 1 ex.
OSUDDEN 08.00-09.00: Grönsångare 1 sj, göktyta 1 ex, mindre hackspett 1 ex, fiskgjuse 1 ex, tornfalk 1 ex, gulärla 5 ex, buskskvätta 2 ex, sothöna 1 hörd, svartvit flugsnappare 1 ex.
MOSSLEDAMMEN: Sothöna 2 ex, rörhöna 1 ex, kricka 1 par.
NYA KYRKOGÅRDEN: Rödstjärt 1 sj, ärtsångare 1 sj.

Lars-Göran Magnusson - måndag, 01 maj 2017 22:38

KÄVSJÖN Stora Tornet. 20.00 - 22.10 måndag 1 maj.

En dvärgbeckasin spelade från 21.50 väster om tornet mot Fläsebäcken. I övrigt en havsörn på Svänösidan.

 

Pelle och delvis Mats - måndag, 01 maj 2017 14:42

SVÄNÖ 06.30-13.00: Ägretthäger 1 ex, fiskgjuse 5 ex, havsörn 2 ex, blåhök 1 hona, brunhök 1 hona, lärkfalk 1 ex, vigg 13 ex, bläsand 11 ex, skedand 11 ex, årta 2 ex, snatterand 2 ex, kricka 100 ex, gräsand 30 ex, brushane 7 ex, grönbena 10 ex, rödbena 15 ex, gluttsnäppa 10 ex, svartsnäppa 3 ex, ljungpipare 5 ex, mindre strandpipare 1 ex, fisktärna 1 ex, silvertärna 14 ex str NO, gulärla 1 ex. Dessutom sågs en färgmärkt trana, sannolikt vänster röd-gul och höger blå-röd-blå.

Kent Öhrn - måndag, 01 maj 2017 11:39

FÄRJANSÖ 6-9.30: Knölsvan 1 par, Grågås 1 par med 9 pulli, Vigg 4 hannar, Fisktärna 4 ex, Storspov 1 sp, Grönbena 2 sp, Enkelbeckasin 2 sp, Trädpiplärka 2 ex, Buskskvätta 1 ex, Stenskvätta 1 ex, Svarthätta 1 ex.
Mest fågel var det på Sydudden (G-län) med bl.a. ROSKARL 1 ex rastade på stenarna, Gluttsnäppa 1 ex, Drillsnäppa 4 ex, Grågås 6 par med 2-8 pulli var.

Lasse O - måndag, 01 maj 2017 08:36

OSUDDEN 07.45: Skedand 2 par och Buskskvätta 2 hannar.

Kjell och Margit - söndag, 30 april 2017 23:13

FÄRJANSÖ kl 17-20: Vid båtläget, Kullen, storspov 2, sparvhök. Färjansö: Grönbena 3, storspov spel, enkelbeckasin 3, lövsångare många, havstrut, ladusvala, grågäss med ungar, fisktärna 2 (på sydudden). Hav av vitsippor.

Stefan Andersson - söndag, 30 april 2017 18:42

TOFTNÄS 11:25-12:00: Storlom 1 ex, Storskrake 1 hona, Sparvhök 1 ex, Fisktärna 3 ex, Trädpiplärka 1 sj.

HJÄLMARYDSVIKEN 12:10-12:30: Storlom 4 ex, Skäggdopping 1 ex, Storskrake 7 ex, Fisktärna 2 ex, Gransångare 1 sj.

Kent Öhrn - söndag, 30 april 2017 11:49

PINNAREKULLA kl 7: Småspov 1 ex, Gluttsnäppa 1 ex, Drillsnäppa 1 ex, Vigg 1 par. Stora mängder med skrattmås på fälten från v 27 fram till bron.
HELMERSHUS: Rörsångare 2 ex, Vattenrall 1 ex, Havsörn 1 ex.

Leif Engquist - söndag, 30 april 2017 10:56

HAGAGATAN fm: 17 arter vid de nypåfyllda rören under några timmar. Instruktivt för barnbarnen! Bl a stenknäck, berg-, bo och grönfink. Grönsiskor, rödhake och turkduva.