Pelle - lördag, 29 juli 2017 12:43

SVÄNÖTORNET 07.30-10.40: Storspov 14 ex instr, kärrsnäppa 12 ex rast, brushane 1 ex rast, gluttsnäppa 5 ex, grönbena 1 ex, rödbena 1 ex, tofsvipa 55 ex, fiskgjuse 4 ex, brunhök 2 ex, tornfalk 2 ex. Tämligen avslaget.

Roger Ahlman - fredag, 28 juli 2017 09:31

KOCKABO 5.50-6.20: Fiskmås 8 str SV, Gransångare 1 sj.

OSUDDEN 6.45-7.45 delvis med Lars: Storlom 1 str N, Bläsand 1 hona, Vattenrall 1 ex, Tofsvipa 22 ex, Grönbena 2 ex, Mindre Strandpipare 3 juv, M Korsnäbb 4 str V.

BREDASTEN: Mindre strandpipare 2 ex, Hämpling 2 ex.

Lars - torsdag, 27 juli 2017 08:18

OSUDDEN nu: Mindre strandpipare 3 ex, grönbena 1 ex och skogssnäppa 1 ex.

Lars - onsdag, 26 juli 2017 08:51

OSUDDEN på 15 min: Mindre strand 2 juv, fisktärna 10 ad och en juv vattenrall som sprang/flög i vasskanten.

Pelle - tisdag, 25 juli 2017 20:14

OSUDDEN 13-14: Glada 2 ex övervakade höbärgningen öster om ån, brunhök 1 hona, gluttsnäppa 1 ex, grönbena 1 ex, mindre strandpipare 1 ad och 1 juv, tofsvipa 40 ex.

Mats Johansson - tisdag, 25 juli 2017 11:13

SVÄNÖ TORNET Kl 7.00-10.00 Kärrsnäppa 8 ex Gluttsnäppa 4 ex Svartsnäppa 1ex Rödbena 2 ex Grönbena 3 ex Tofsvipa 55 ex Fiskgjuse 3 ex Havsörn 1 ad Ormvråk 1 ex

Stefan Andersson - måndag, 24 juli 2017 19:59

FORSHEDA 16:20: Glada 1 ex.

Lars - måndag, 24 juli 2017 08:38

OSUDDEN nu: Vigg 7 ex, mindre strandpipare 1 juv och gluttsnäppa 1 ex.

Lars och Anita - söndag, 23 juli 2017 23:23

SVÄNÖTORNET 19:40-20:15: Skräntärna 2 ad rastade på reveln. Dessutom spovsnäppa 1 ex, kärrsnäppa 8 ex samt en del annat som sågs i morse från tornet. 4 älgar längs vägen.

Pelle och Lars-Erik Stacke - söndag, 23 juli 2017 14:08

SVÄNÖTORNET 06.10-12.10: BRUN GLADA 1 ex, brunhök 1 hona, fiskgjuse 6 ex, duvhök 1 juv. hörd, lärkfalk 1 ex, kärrsnäppa 12 ex rast, spovsnäppa 2 ex rast, storspov 8 ex rast, småspov 1 ex rast, enkelbeckasin 5 ex, tofsvipa 60 ex, gluttsnäppa 4 ex, grönbena 2 ex, vigg 8 ex.

Gladan upptäcktes kl. 10.00 över Gungflyet. Den kretsade sedan sakta mot öster och tog höjd. Vi följde den ca 10 minuter.

Pelle - lördag, 22 juli 2017 20:44

OSUDDEN 16.30-17.30: Fiskgjuse 3 ex, brunhök 1 par, strandskata 3 ex, gluttsnäppa 1 ex, grönbena 1 ex, mindre strandpipare 2 ex.
MOSSSLEDAMMEN: Sothöna 2 ad och 8 juv.
APLADALSGATAN: Glada 1 ex.

Roger Ahlman och Mats - fredag, 21 juli 2017 11:32

SVÄNÖTORNET 7.15-9.20: Häger 7 str S, Vigg 2 ex, Röd Glada 1 ex, Brunhök 2 ex, Tornfalk 1 ex, Mindre strandpipare 2 ex, Större strandpipare 2 ex, Tofsvipa 58 ex, Storspov 9 ex, Kärrsnäppa 13 ex+plus 23 str S, Småsnäppa 1 ex, Grönbena 4 ex+4 str S, Gluttsnäppa 2 ex, Rödbena 6 ex, Brushane 2 hannar.

Dom flesta vadarna kom insträckande under morgonen.

OSUDDEN 10.20-11.15: Röd glada 2 ex, Brunhök 2 ex, Vattenrall 1 juv, Tofsvipa 39 ex, Spovsnäppa 3 ex, 1 vardera av Gluttsnäppa, Grönbena och Skogssnäppa.

Lars - fredag, 21 juli 2017 19:35

Spovsnäpporna var kvar kl 17.

Lars - torsdag, 20 juli 2017 17:24

FLATENBADET igår morse: Mindre strandpipare 1 ex och gluttsnäppa 1 ex. Finfin strand att kolla om man har vägarna förbi...

Kjell och Margit - onsdag, 19 juli 2017 19:08

FÄRJANSÖ RUNT 14.30-17.30: Södra udden fisktärna 9+1 juv, kärrsnäppa 2, strandskata. Brun kärrhök hona i Gorrsundet. 

Roger Ahlman, Mats, Ragnhild, Kjell och Urban - onsdag, 19 juli 2017 09:54

OSUDDEN Pumphuset 7-9.30: Skäggmes 2 hanar och 1 hona i vasskanten, SKRÄNTÄRNA 1 ex sträckte mot N rakt över våra huvuden, Vattenrall 1 ad och 2 juv i kanten, Rödbena 1 ex, Gluttsnäppa 2 ex, Grönbena 3 ex, Röd Glada 2 ex, Brunhök 2 honor, Sävsångare  1 ex.

Kent och Kjell - tisdag, 18 juli 2017 18:04

OSUDDEN kl 17: På stranden de två gluttsnäpporna, rödbena 1 ex, grönbena 1 ex. Spovsnäpporna hade dragit vidare. Tyvärr är ringen omöjlig att läsa på avstånd.

Ragnhild Sjöholm - tisdag, 18 juli 2017 11:53

OSUDDEN ca 11:00

Spovsnäppor två födosökte på revlarna

Lars - måndag, 17 juli 2017 19:12

DAMMEN i TORP: Rörhöna 2 adulta, inga chicks.

Lars - söndag, 16 juli 2017 22:13

S-VIKEN idag: En småspov hördes sträcka förbi i morse, en sävsångare sjöng nedanför postlådorna och steglits och lärkfalk är också närvarande.
Blixtvisiter igår: En gluttsnäppa rastade vid Osudden, två adulta mindre strandpipare på Åminnebadet, en smådopping i Stomsjödammen, ett hämplingpar längs Speditörvägen och en nötkråka hördes nära Åminne gård.

Roger Ahlman, Kent och Nogge - söndag, 16 juli 2017 10:41

SVÄNÖTORNET 6.00-8.50: Sångsvan 2 ad+2 juv, Skedand 2 ex, Stjärtand 1 ex, Vigg 25 ex, Brunand 7 ex, Havsörn 1 ad+ 1ex, Lärkfalk 2 ex, Tornfalk 2 juv, Kärrsnäppa 2 ex, Rödbena 6 ex, Gluttsnäppa 2 ex, Brushane 4 ex, Grönbena ca 5 ex, Mindre Strandpipare 1 ex, Skrattmås 139 ex str SV.

Dykänderna och en del av vadarna kom insträckande under morgonen. Fina stränder utanför tornet.

Roger Ahlman - lördag, 15 juli 2017 17:11

VIDESKOGEN 16.00: Gransångare 1 sjungande samt 1 Bläsand och 1 Gluttsnäppa vid Pumphuset.

Roger Ahlman - fredag, 14 juli 2017 18:57

OSUDDEN 18.00-18.30: Brunhök 3 ex, Gluttsnäppa 1 ex, Mindre Strandpipare 1 ad, 1 juv, Gulärla 5 ex.

Stranden nedanför Pumphuset ser lite småtrevlig ut och kan kanske locka något udda...

Roger Ahlman - fredag, 14 juli 2017 17:37

VASAGATAN 22 kl 16:38 En Glada sträckte norr ivrigt mobbad av en Fiskmås.

Lars - torsdag, 13 juli 2017 19:25

S-VIKEN: Igår kväll rastade 12 snatteränder och 3 bläsänder. Under de senaste dagarna har vi sett en rörhöna här också...

Lars - torsdag, 13 juli 2017 09:46

GNOSJÖ: Två kullar, både stora och små, rörhöns i dammen vid Hylténs industimuseum.