Lars - fredag, 18 augusti 2017 11:13

En adult kustpipare gick just ner och rastar 300 m OSO om Salvagnini på Bredastens öken.

Lars - fredag, 18 augusti 2017 11:50

11:48 sträckte 6 kustpipare förbi söderut och den rastande fågeln hängde på.

Ragnhild Sjöholm - onsdag, 16 augusti 2017 11:39

OSUDDEN 9:30-10:30

5 storskrakar,8 större strandpipare,  1 gråhäger, 3brun kärrhök

2 stenskvättor

Lars-Göran Magnusson - tisdag, 15 augusti 2017 16:14

Södra Svänö, tornet tisdag 15 augusti 8.50 - 10.30

Tornfalk 1 ex, lärkfalk 1 ex Brun kärrhök 1 ex, havsörn 2 ex, fiskgjuse 5 ex, gulärla 2 ex.

Lite vadare: mest tofsvipor men även två gluttsnäppor, några större strandpipare och fyra storspovar som kom insträckande från norr

Bengt Ellström - tisdag, 15 augusti 2017 13:50

Hej Roger m fl. Jag har en känsla av att gamla fjärilsintressen kommer tillbaka när fågelskådare blir äldre. Kartfjäril är numera inte speciellt sällsynt i Småland , inte ens på våra breddgrader. En annan spektakulär fjäril , sälgskimmerfjäril har också ökat här. Vi har lurat ner den från trädkronorna i Ålaryd i några år nu.

Roger Ahlman - tisdag, 15 augusti 2017 12:56

Vet inte hur mycket folk tittar på fjärilar men igår såg jag en Kartfjäril i Videskogen och det har jag aldrig sett tidigare. Vet dock att den blivit betydligt vanligare på senare år. X var det dock!

Roger Ahlman - tisdag, 15 augusti 2017 08:53

VIDESKOGEN 7.25-8.35: Gransångare 2 ex, en med 'huit' och en med 'sweeo' läte. Stjärtmes 7 ex, Steglits 4 juv och 2 ad i ogräset i norra änden. Igår också en hona Törnskata där.

Ragnhild och Ann-Sofi - måndag, 14 augusti 2017 18:49

OSUDDEN 17:30-18:30

Två enkelbeckasiner, tre drillsnäppor

Roger Ahlman, Lars - måndag, 14 augusti 2017 11:14

OSUDDEN 10-10.30: Röd Glada 2 ad (Lars såg även en juv), Brunhök 2 hane+hona, Börringevråk 1 ex. Sedan sågs en Glada av något slag sträcka västerut på hög höjd som vi fick Brunglade-vibbar av...men den försvann.

Stefan Andersson - söndag, 13 augusti 2017 21:15

TOVHULT BREDARYD 09:00: Lärkfalk 1 ex.

Kjell och Margit - söndag, 13 augusti 2017 16:42

OSUDDEN, VIDESKOGEN: Brun kärrhök, såg denna också den 9.8 den har väldigt mycket vitt över stjärtroten. Vid Videskogens norra infart en hel del småfågel bland fröväxterna, bland annat flera juvenila steglitser. Ingen m flug eller gransångare, tyst i skogen.

Kent Öhrn - söndag, 13 augusti 2017 13:35

RAMSÖ 5.20-7: Havsörn 1 subad + 1 ad, Lärkfalk 1 ex, Fiskgjuse 1 ex, Storlom 3 ex, Storskarv 3 ex, Havstrut 1 ad.
Förutom en obestämd småvadare mot NV, som inte var kärr, var det inga sträckare.
OSUDDEN: på stranden bara gäss och änder.

Roger Ahlman - söndag, 13 augusti 2017 11:39

SVÄNÖTORNET 6.40-8.40: Ägretthäger 1 ex, Storskarv 3 str V, Havsörn 1 ad, Brunhök 3 ex, Fiskgjuse 5 ex+1 str, Tornfalk 1 ex, Lärkfalk 1 ex, Kustpipare 3 ex, Större Strandpipare 22 ex, Myrspov 1  str, Storspov 9 ex (7 kom insträckande), Kärrsnäppa 30 ex, Spovsnäppa 2 ex, Småsnäppa 1 ex, Gluttsnäppa 11 ex, Gulärla 14 str (en flock).

Hjälshammar 10: Glada 1 juv

Roger Ahlman - lördag, 12 augusti 2017 18:21

VIDESKOGEN 16-17.30: Mindre Flugsnappare lockade precis där spången går över i grusad stig. Svarade på playback. Där också en Gransångare som hela tiden hade ett 'sweeo' läte som fick mej att undra en lång stund, men det löste sig. Flera Ärtsångare och Svarthättor.

Mats Johansson ,Ragnhild - lördag, 12 augusti 2017 17:28

HYLTANS BADPLATS Myrspov 2 ex rastande

Roger Ahlman, Lasse D - lördag, 12 augusti 2017 10:34

SVÄNÖTORNET 7-9: Ägretthäger 1 ex, Havsörn 2 ad, Brunhök 3 juv, Tornfalk 2 ex, Lärkfalk 1 ad, Storspov 5 ex, Kustpipare 1 ex, St Strandpipare ca 10 ex, Kärrsnäppa 27 ex, Gluttsnäppa 5 ex+2 str samt 1 ex av vardera Drillsnäppa, Skogssnäppa, Brushane och Svartsnäppa. Även 1 Gök.

Vid Hörle en Mindre Hackspett

Pelle och Lasse O - onsdag, 09 augusti 2017 14:38

OSUDDEN 13-14: Större strandpipare 6 ex rast.

Stefan Andersson - tisdag, 08 augusti 2017 21:49

BJÖRNAKULLEN 16:30-17:30: Havsörn 1 ad + 1 yngre, Brun kärrhök 1 juv, Fiskgjuse 1 ex, Tornfalk 1 ex, Lärkfalk 1 ex, Vattenrall 1 ex hördes från Björnakullekärret, Gök 1 juv (SA)

HÄDINGE 16:40: Gulärla 1 ex (SA)

STORA TORNET KÄVSJÖN 17:45-18:10: Kustpipare 1 ad, Gluttsnäppa 1 ex, Skräntärna 2 ad, det fanns fler vadare på revlarna runt Svänötornet, men avståndet för stort! (SA,Evamaria)

KYRKEMOSSEN 18:15-18:45: Tornfalk 2 ex, Lärkfalk 1 ex, Gluttsnäppa 1 ex (SA,Evamaria)

Ormörnen sågs av många tillresta åtminstone fram till kl 13:30!!

Roger Ahlman - måndag, 07 augusti 2017 20:12

KÄVSJÖN 16:45-19.30: ORMÖRN!!! 1 ex upptäckte 17:45 mellan tornet och Ö Rockne. Strax störtdök den ner och försvann bakom skogen bakom östra rockne. Efter en stunds väntande åkte jag till örngömslet och återfann den genast på bara ett par hundra meters håll precies runt utfodringbordet. Den höll sedan till där till 19.30 då jag och andra lämnade. Senaste sågs den flyga in i skogen nedanför Hädinge så säkert kvar i området.

Ägretthäger 1 ex, Brunhök 1 ex, Fiksjguse 6 ex, Ormvråk 6 ex varav en snygg Börringe typ, Tornfalk 2 ex, Lärkfalk 1 ex, Kustpipare 5 ex, Ljungpipare 17 ex str S, Gluttsnäppa 2 ex.

Kent Öhrn - måndag, 07 augusti 2017 21:57

Kent Öhrn - söndag, 06 augusti 2017 19:21

RAMSÖ 16.30-18.00: Sträckande SV: Kustpipare 5 ex 16.40, 3 ex 16.55. Kustsnäppa 1 ex 16.55. I övrigt Storlom 4 ex, Havsörn 1 ad, Havstrut 2 ad.

Pelle - söndag, 06 augusti 2017 12:52

HORSSJÖN 10.30-12.15: Havsörn 1 ad, bivråk 2 ex, fiskgjuse 1 ex, lärkfalk 4 ex, sparvhök 1 ex, ljungpipare 14 ex str S, trana 40 ex rast. Blåsigt och svårskådat, flera obestämda rovfåglar på håll.

Roger Ahlman - söndag, 06 augusti 2017 09:13

KÅCKABO 6.30-8.00: Bivråk 2 ex, Brunhök 3 ex, Strandskata 6 str, Myrspov/Kustpip 23 ex i blandad flock str, Gluttsnäppa 1 rast+1 str, Mindre Korsnäbb 150 (exakt) str S. Jobbigt ljus på morgonen därför kunde inte myrspovarna och kustpiparna räknas artvis.

Vid Osudden endast en Grönbena.

Lars - söndag, 06 augusti 2017 07:39

ÅVALL igår kl 11: En adult kungsörn flög norrut mot Store Mosse.

Stefan Andersson - lördag, 05 augusti 2017 20:03

SVÄNÖTORNET 09:00-12:30: Ägretthäger 1 ex, Brun kärrhök 2 ex (hane+hona), Fiskgjuse 4 ex, Strandskata 2 ex (kom instr 10:45) , Större strandpipare 15 ex, Kustpipare 13 ex + 17 str, Ljungpipare 1 juv, Kustsnäppa 10 ad, Kärrsnäppa 12 ad, Brushane 2 ex + 1 str, Storspov 2 str, Drillsnäppa 1 ex, Gluttsnäppa 4 ex, Grönbena 12 str, Rödbena 3 ex, Ärtsångare 1 ex matade unge. På de flesta obsar även Mats J.

SVÄNÖ 09:00-12:30: Mindre flugsnappare 1 ex (Höll till vid några lindar längs stigen mot Svänötornet, i hagmarken mitt emellan Svänö och skogen.), Kungsörn 1 subad flög över mossen längs Svänövägen kl 08:50.

FLATEN 13:00: Fisktärna 4 ad + 1 juv.

SKÄRVSJÖ ÅSENHÖGA 13:45: Storlom 1 ad.

HYLTENS IND MUSEUM, GNOSJÖ 14:00-14:30: Rörhöna 1 juv, Backsvala 4 ex, Forsärla 4 ex.

Kent Öhrn - fredag, 04 augusti 2017 12:12

RAMSÖ 8-9.30: Bivråk 1 ex, Röd glada 1 ex, Fiskgjuse 2 ex, Storlom 1 ad, Myrspov 3 ex str SV.

Pelle - fredag, 04 augusti 2017 11:46

OSUDDEN 10-11: Brushane 1 rast som drog iväg, obest. falk drog söderut, fiskgjuse 2 ex, brunhök 2 ex.

På hemvägen mötte jag 9 obest. vadare, vände tillbaka utifall de gått ner, men icke. Kompakta fåglar med kort näbb, kanske kustpipare eller kustsnäppor.