Pelle - torsdag, 06 juli 2017 16:13

SVÄNÖTORNET 08.30-12.30: Havsörn 1 ex, fiskgjuse 2 ex, brunhök 1 hona, glada 1 ex, ormvråk 2 ex, lärkfalk 1 ex, grönbena 5 ex, rödbena 1 ex, gluttsnäppa 2 ex, mindre strandpipare 1 ex, tofsvipa 40 ex. Största reveln fortfarande ovan vattnet, numera gräsbevuxen.

Kjell och Margit - torsdag, 06 juli 2017 09:04

OSUDDEN 5.7: Härmsångare sjunger nära nya konstverket vid ån. N BJÖRNAKULLEN, STORE MOSSE kl 21.45: Småspov.

Mattias Johansson - onsdag, 05 juli 2017 08:48

STOREKULL 19/5. Svar ifrån tranarbetsgruppen, på en ringmärkt trana har kommit.

DATE LOCALITY COUNTRY
2016-07-07 Gölingstorp, Ljungsarp Sweden
2016-09-01 Limmared Sweden
2016-09-19 Küstrow Germany
2016-11-17 Carrizosa de Abajo, Don Benito  Spain
2017-03-01 Gallocanta Spain
2017-03-05 Kaltenhöfen Germany
2017-05-19 Lillekull, N. Bolmen Sweden

 

Erik Gerdin - söndag, 02 juli 2017 19:08

HOVS GÅRD 11.45-12.30: Törnskata 1 par på kraftledningsgatan ovanför n. dammen. Överflygande flock ett par ggr av trol. Större korsnäbb, lyckades inte se någon men läte mer "jupp jupp" än "glipp glipp". Dessutom är det mycket tall i området. LAGAN SÖDER OM KARLSFORS: Ingen kungsfiskare men här var det däremot en flock på närmare 20 Mindre korsnäbb i de höga granarna.

Kent Öhrn - söndag, 02 juli 2017 14:22

STORA TORNET KÄVSJÖN 11-12: Storlom 1 ex, Brunand 4 ex, Röd glada 1 ex, Lärkfalk 1 ex, Tornseglare 75 ex. 
Det är fortfarande sandrevlar kvar utanför Häradsökanalen och vid Svänömaden.

Mattias Johansson - onsdag, 28 juni 2017 20:49

Imorgon torsdag ringmärker jag den sista göktyte kullen för i år. Är det någon som är intresserad och delta så samlas vi vid G:a Åminnes naturreservats parkering kl 17:00.

Mattias Johansson - onsdag, 05 juli 2017 08:58

Vi var åtta personer som bevittnade ringmärkningen, 6 ungar blev märkta och 2 var döda. Totalt blev det 11 göktyte häckningar i år och 68 ungar blev märkta, 4 döda ungar och 13 rötägg.

Stefan Andersson - onsdag, 28 juni 2017 15:36

TORSKINGE: Morkulla 1 ex lyfte framför fötterna och flög iväg i slowmotion, såg då att den hade en liten unge fastklämd mellan benen! Häftig syn!

Kent Öhrn - onsdag, 28 juni 2017 11:49

PINNAREKULLA: Endast 17 stora skrattmåsungar mot ca 90 de senaste åren. en del par ligger fortfarande och ruvar (omläggning?).

Lars Hellman - onsdag, 28 juni 2017 10:53

Gynnås Återviningsstation: Backsvala 2 ex, Törnssångare 1 sj, Rörsångare 1 sj.

När det gäller Backsvalorna så fanns det flera bohål i en slänt så det kan mycket väl vara häckning där.

Pelle - tisdag, 27 juni 2017 19:38

MOSSLEDAMMEN 17.00: Sothöna 1 par med 8 juv! Inga rörhöns synliga.
OSUDDEN 17-18: Lärkfalk 1 ex, törnsångare 1 ex.
VIDESKOGEN 18.15: Gransångare 1 ex.
APLADALSGATAN 18.30: Lärkfalk 1 ex.

Stefan Andersson - tisdag, 27 juni 2017 19:34

STENQVIST FABRIK; VIKARESJÖN; NISSAFORS 14:55-15:25: Mindre strandpipare 1 ex, Enkelbeckasin 1 spel, Stenskvätta 1 ungkull.

Pelle - söndag, 25 juni 2017 19:26

OSUDDEN 18-19: Tornfalk 1 hane, lärkfalk 1 ex, fiskgjuse 1 ex, brunhök 1 hona, mindre strandpipare 1 ex, strandskata 3 ex str S, törnsångare 1 ex, gulärla 1 ex.
MOSSLEDAMMEN: Rörhöna 1 ex, sothöna 2 ad med 6 juv.

Stefan Andersson - söndag, 25 juni 2017 16:18

STORA TORNET KÄVSJÖN: Sångsvan 4 ad, Snatterand 6 ex, Brun kärrhök 3 ex (2 hanar + 1 hona), Fiskgjuse 1 ex, Lärkfalk 1 ex, Grönbena 1 ex.

HILLERSTORP: Lärkfalk 1 ex, Härmsångare 1 ex vid Storån, Brogatan.

TÖRESTORP: Svart rödstjärt 1 sj vid Petterssons Trading.

KULLTORP: Forsärla 1 häckning vid sågen.

Kjell och Margit - lördag, 24 juni 2017 18:09

STORE MOSSE kl 14.30: Mindre flugsnappare sjöng på Wibecksleden inte långt från Naturum

Lars och Anita - fredag, 23 juni 2017 12:00

S-VIKEN idag: En NILGÅS upptäcktes från Lillstugans sovrumsfönster vid 08-tiden. Den gick med grågässen i grässlänten utanför tomten, men verkade inte sällskapa med andra fåglar i övrigt. Skådare som åkte från stan fick se den fint, men gåsen har sedan dess dragit sig undan och blivit mer svårsedd fast den troligen är kvar. Bästa obsplatsen kan vara fågeltornet vid Hertigberget. Första fyndet av arten i klubbens område! Är det samma fågel som sågs i Jönköpingstrakten för 10 dagar sedan...?

Lars - fredag, 23 juni 2017 14:53

Inte sedd sedan kl 10, tyvärr. Kanske kan vara kvar ändå i kantvegetationen...?

Lars Hellman - fredag, 23 juni 2017 08:05

Nissafors Hagelstorp KL 23:45 igår kväll hördes läte från tiggande Hornuggleungar.

Kjell - torsdag, 22 juni 2017 22:07

OSUDDEN 20.30-21.30: Snatterand 6, mindre strandpipare, ljungpipare. APLADALEN: Härmsångare nära Ågatans slut i söder. Ingen vaktel.

Pelle - torsdag, 22 juni 2017 20:32

OSUDDEN 18.00-18.30: Vaktel spelade sporadiskt i riktning sjukhuset räknat från pumphuset. Märkligt med tanke på att fälten nyligen slagits, men viss vegetation finns kvar utmed dikena.

Lars - tisdag, 20 juni 2017 13:12

S-VIKEN igår: Knölsvansparet har 2 ungar kvar, strandskata 1 ex omkringflygande, svartsnäppa 1 ex förbiflygande (höstens första?), vattenrallspel och steglits 1 ex nästan dagligen sedan i torsdags (häckning?), lärkfalk och sparvhök jagar. Och så en aspfjäril!
FLANADEN i fredags: Svart rödstjärtsång hördes.

Stefan Andersson - tisdag, 20 juni 2017 00:02

19/6

BREDASTEN 08:30-09:30: Mindre strandpipare 3 par + 1 pull, Skogssnäppa 1 ex, Trädlärka 2 SJ + 3 ex, Stenskvätta 2 hanar varnande.

STORGATSBACKEN 11:40: Svart rödstjärt 1 SJ Scandic hotell.

MOSSLEDAMMEN 11:50: Rörhöna 1 ad, Sothöna 1 par + 6 pull.

OSUDDEN 12:05-12:20: Gulärla 2 sj, Steglits 1 ex.

HELMERS HUS 12:25: Knölsvan 1 ad.

FORSHEDA 23:15: Kattuggla 1 unge hördes tigga vid högstadieskolan.

EKHOLMEN FORSHEDA 23:30: Nattskärra 1 ex satt på asfalten vid Torskinge Plåt.

Stefan Andersson - lördag, 17 juni 2017 16:36

SVENSTORP TORSKINGE 13:15-14:15: Stenknäck 1 ex.

Kjell och Margit - torsdag, 15 juni 2017 19:10

MOSSLE 14 juni: Tornfalk

Stefan Andersson - fredag, 09 juni 2017 17:58

SVÄNÖTORNET 13:30-14:30: Sångsvan 1 par + 2 pull, Skedand 1 hane, Brun kärrhök 1 hona, Mindre strandpipare 2 ex, Större strandpipare 6 ex, Rödbena 6 ex, Grönbena 1 spel, Storspov 1 spel, Drillsnäppa 1 ex, Gulärla 1 SJ, samt Älgko med kalv.

Stefan Andersson - onsdag, 07 juni 2017 23:50

MOSSLEDAMMEN 10:15: Kärrsångare 1 sj.

OSUDDEN 10:30-11:30: Mindre strandpipare 1 ex, Gulärla 1 par, Sävsångare 1 sj, Grönsångare 1 sj

HELMERS HUS 11:40-12:30: Knölsvan 1 par, Brun kärrhök 1 hane, Sävsångare 1 ex sedd, Kärrsångare 1 sj, Tornseglare >40 ex.

Kent - tisdag, 06 juni 2017 19:39

SVÄNÖTORNET 6.30-8.00: Skedand 1 hanne, Orre 1 sp, Fiskgjuse 2 ex, Lärkfalk 1 ex, Kustpipare 1 ex, Större strandpipare 19 ex, Kärrsnäppa 2 ex, ob. Mo/Småsnäppa 2 ex, Rödbena 8 ex, Storspov 1 ex, Skrattmås 40 ex, Gulärla 2 sj.
Småvadarna höll till längst in i Svänöviken.