Kent och Mats - måndag, 11 juni 2018 07:27

S-VIKEN: Kornknarren snärpte några gånger vid 22:30. Tre rörsångare tävlade i skönsång i vassen.
VIDESKOGEN 23:00: Tyst, förutom måsar.

Pelle Kjellin - lördag, 09 juni 2018 21:49

VIDESKOGEN 21.00: Kärrsångare 1 ex längs grusvägen från Vandalorum mot ån, ca 75 m väster om rishögen.

Lars och Anita - lördag, 09 juni 2018 21:11

S-VIKEN: Idag kom knölsvanparet ut med 6 ungar, sedan tidigare finns sångsvanarna med minst 2 (säkert fler) ungar i svämmorna öster om viken.

VÄFK - lördag, 09 juni 2018 11:42

KÄLLUNDA BOKSKOG: 14 deltagare vandrade den fina bokskogsrundan i vackert sommarväder. Bland alla sjungande tättingar hördes/sågs tre arter flugsnappare varav målarten mindre flug sjöng några strofer i norra delen av boket.

Tommy och Tommy - lördag, 09 juni 2018 11:34

Hovs gård 9/6 kl. 11.00

Ruvande sångsvanpar, 1 Buskskvätta, Törnskata

Lars och Anita - lördag, 09 juni 2018 02:38

S-VIKEN i natt: En kornknarr spelar öster om Hertigberget.

Kent Öhrn - fredag, 08 juni 2018 13:04

KROPPSJÖN 23:00-23:30: EN småfläckig sumphöna spelade sporadiskt, två kattugglor ropade, en älg och en grävling höll till framför utsikten.

Lars Hellman - onsdag, 06 juni 2018 17:26

Skärvhultssjön:   Storlom 1 ex, Skäggdopping 1 ex.

Sjöaryds Missionshus: Törnskata 1 hane på hygge.

Sjöbo: Drillsnäppa 1 ex

Swedecoate ( Götarps fabrik) Häckande hussvalor.

Pelle Kjellin - tisdag, 05 juni 2018 11:07

FLAHULT 04.00-09.00: I samband med min årliga standardruttsinventering påträffades bl. a. kärrsångare 1 ex, mindre hackspett 1 ex, tjäder 1 tupp, fiskgjuse 1 ex, sparvhök 1 ex och törnskata 1 hane.
Jag har nu inventerat 11 år - kanske någon är intresserad av att överta jobbet? Det ger bra motion, frisk luft, värdefulla bidrag till Gnosjölistan samt är bra betalt.

Lars - måndag, 04 juni 2018 21:14

DANNÄS SÄTERI 12:30: Skogsduva och kärrsångare sjöng nära våtmarken.
ANNEBERG-YXKULLSUND 21:30 1 juni: Ca 150 prutgäss str. NO.

Urban Magnusson - måndag, 04 juni 2018 07:28

VÄRMESHULT: 2/6 kl 23-24: Nattskärra spelade.

Kent och Pelle - söndag, 03 juni 2018 13:56

GNOSJÖ RENINGSVERK: Rörhöna 1 ad med 2 pulli, Backsvala 1 ex, Forsärla 1 juv.
KÄVSJÖN STORA: Havsörn 1 ex, Fiskgjuse 1 ex, Lärkfalk 1 ex, Storskarv 3 ex rastade.

Stefan Andersson - lördag, 02 juni 2018 21:05

PINNAREKULLA 10:20-10:40: Sjöorre 11 ex, Skedand 1 par, Storlom 1 ex, Steglits 1 ex.

Kent Öhrn - lördag, 02 juni 2018 14:53

Ca 75 prutgäss sträckte förbi Tånnö/Brända fältet kl 5:50. Vid Osudden rastade två snatteränder, en strandskata mm. Vid Helmershus sjöng en kärrsångare flitigt.

Pelle Kjellin - lördag, 02 juni 2018 10:51

SVÄNÖ 05.15-09.15: Sångsvan 1 par med 4 pull, kanadagås 1 par med 3 pull, havsörn 1 ex, fiskgjuse 1 ex, röd glada 1 ex, lärkfalk 1 ex, storspov 1 ex, svartsnäppa 5 ex, gluttsnäppa 3 ex, grönbena 3 ex, rödbena 10 ex, brushane 1 honf, större strandpipare 4 ex, mindre strandpipare 3 ex, skedand 7 hannar och 1 hona, vigg 4 hannar.
Jobbigt med knott tills solen nådde tornet, ca 07.00.

Pelle Kjellin - fredag, 01 juni 2018 21:59

MOSSLEDAMMEN 20.00: Rörhöna 1 ex, knipa 1 hona med 9 pull.
GRILLPLATSEN APLADALEN 21.10: Kungsfiskare 1 ex fiskade med framgång i kröken nedströms grillplatsen.

Kent Öhrn - fredag, 01 juni 2018 13:56

OSUDDEN 7-7.30: Skedand 2 hannar, Dvärgmås 1 2K, Brushane 4 ex, Prutgås 200 ex. Gässen sträckte mot NO i höjd med Tånnö. Brända fältet en tidig morgon bör ge fina obsar på prutgäss de närmaste dagarna!

Stefan Andersson - fredag, 01 juni 2018 12:09

VIBRACOUSTIC FORSHEDA 11:50: Svart rödstjärt 1 honfärgad, samt Härmsångare 1 sj på andra sidan järnvägsspåren.

Lars Hellman - torsdag, 31 maj 2018 08:12

Nissafors Bäckshult igår kväll: 2 st spelande Nattskärror. 

Stefan Andersson - torsdag, 31 maj 2018 06:09

FORSHEDA 06:00: Svart rödstjärt 1 sj på jobbet (Vibracoustic).

Kjell och Margit - onsdag, 30 maj 2018 12:02

ÅDALENSLINGAN kl 09: Härmsångare sjunger. 

Kent Öhrn - onsdag, 30 maj 2018 10:40

OSUDDEN kl 7: Brunand 3 hannar rastade.
TINAS Ö: Rörhöna ett par med ungar i ävjan.

Stefan Andersson - måndag, 28 maj 2018 20:38

BJÖRNAKULLAKÄRRET 15:50-16:10: Storlom 1 ex, Storspov 1 spel, Enkelbeckasin 1 ex. Letade Brandkronad kungsfågel(sågs igår enligt AP) i ca 90 min längs stigen till kärret, men lyckades inte höra eller se någon med säkerhet! Det var dock blåsigt och kanske inte optimal tid på dygnet, Grönsångare och vanlig Kungsfågel sjöng i alla fall....

AHLTOFTAVIKEN HERRESTADSJÖN 17:00: Gransångare 1 sj.

Pelle Kjellin - måndag, 28 maj 2018 17:43

OSUDDEN 16.30: Årta 1 par, skedand 1 par. I ån en skrakhona med 15 ungar.

Stefan Andersson - söndag, 27 maj 2018 19:57

KÄVSJÖTORNET 15:30-17:10: Sångsvan 1 par + 5 pull, Stjärtand 1 hona, Årta 1 hane, Skedand 9 hanar, Vigg 8 ex, Röd glada 2 ex, Havsörn 1 ad, Brun kärrhök 1 hona, Fiskgjuse 1 ex, Kustpipare 1 ex, Kärrsnäppa 3 ex, Storspov 2 ex, Rödbena 2 ex, Grönbena 2 spel (SA, Bengt Larsson). Ett besök rekommenderas (i synnerhet Svänötornet), då det är stora mängder arktiska vadare i omlopp i södra Sverige just nu!