Pelle - tisdag, 05 september 2017 12:56

OSUDDEN 10-12: Röd glada 1 ex, brunhök 1 hona, kärrsnäppa 2 ex, större strandpipare 1 ex, bläsand 4 ex, tofsvipa 40 ex.

Lars - tisdag, 05 september 2017 11:22

BREDASTEN nu: Det är en rödstrupig piplärka 300 m SSO om stora kullen. Kan inte återfinnas just nu, mycket ängspiplärka här också.

Pelle - måndag, 04 september 2017 11:24

MOSSLEDAMMEN 09.00: Rörhöna 1 ex, vigg 1 honf, sothöna 1 ex.
OSUDDEN 9-11: Kärrsnäppa 2 ex rast, större strandpipare 1 ex rast, tornfalk 1 ex.

Lars - måndag, 04 september 2017 09:47

VÄRMESHULT nu: En kungsfiskare uppströms bron.

Mats Ragnhild Lars D Lars O - söndag, 03 september 2017 13:44

OSUDDEN Trana 60 ex sträckande SV Glada 1 ex Duvhök 1 ex Ormvråk 1 ex Brun Kärrhök 1 hane Lärkfalk 1ex

Pelle - lördag, 02 september 2017 21:30

OSUDDEN 18.00: Kärrsnäppa 1 ex, större strandpipare 1 ex, drillsnäppa 1 ex. Samma trio som i går.

Kent Öhrn - fredag, 01 september 2017 16:50

OSUDDEN kl 16: Större strandpipare 1 ex, Kärrsnäppa 1 ex.

Lars - onsdag, 30 augusti 2017 08:41

OSUDDEN blixtvisit nyss: Bläsand 1 hona, st strandpipare 1 ad, m strandpipare 1 juv, gluttsnäppa 1 ex och drillsnäppa 2 ex.

Stefan Andersson - måndag, 28 augusti 2017 19:29

BREDARYD 13:00: Storskarv 22 str mot S.

Lars - måndag, 28 augusti 2017 18:45

E4:an/YA GÅRD igår 17.30: 250-300 tranor drog över motorvägen västerut.

Mats Johansson - söndag, 27 augusti 2017 18:18

HORSSJÖN KL 15.00-16.15 Havsörn 4 ex Tornfalk 3 ex Ormvråk 1 ex Sparvhök 1 ex Trana 50ex

Lars - söndag, 27 augusti 2017 13:18

OSUDDEN nu: 1 juv pilgrimsfalk.

BREDASTEN 11:15-12:15: 7 Arter rovisar, inkl. 1 blåhökshanne.

Roger Ahlman - söndag, 27 augusti 2017 11:18

BREDASTEN 6.30-7.40: Tornfalk 1 ex, Tofsvipa 6 str S, Gulärla 17 str, Törnskata 1 juv.

OSUDDEN 7.45-9.30: Bläsand 2 ex, Vigg 3 ex, Lärkfalk 1 ex, Ljungpipare 9 str S, Gluttsnäppa 1 ex, Grönbena 1 ex, Drillsnäppa 1 ex, M Strandpipare 2 juv, St Strandpipare 3 ad, Fisktärna 1 juv, Kungsfiskare 1 ex i vasskanten.

Roger Ahlman - lördag, 26 augusti 2017 12:32

STORA TORNET 6.15-9.45: Havsörn 1 ad, Blåhök 1 ad hona, Brunhök 2 ex, Tornfalk 2 ex, Lärkfalk 2 ex, Trana 92 ex övernattade i sjön och flög ut vid 6.30, Tofsvipa 17 ex, Ljungpipare 20 str SV, Gulärla 23 str, Bergfink 1 ex, M Korsnäbb 122 str N och 18 str S.

JUSSÖ 10-10.45: Duvhök 1 hona, Brunhök 1 juv, Tornfalk 3 ex, Bergfink 2 ex.

Stort havrefält som nyss börjat skördas bakom gården med trådar som går rakt över, ser bra ut för Ortolan och Lappsparv.

BREDASTEN 11-12 med Lars: Storskarv 7 str S, Stjärtand 2 str S, Röd Glada 2 ex, Tornseglare 1 str S.

Kent Öhrn - lördag, 26 augusti 2017 12:03

OSUDDEN 7-8.30: Havsörn 1 ex, Brunhök 2 juv + 1 hane, Duvhök 1 ex, Mindre strand 2 1K, Grönbena 1 ex, Storskarv 12 ex str SV.

Stefan Andersson - fredag, 25 augusti 2017 19:45

BREDARYD 16:00-16:10: Fiskgjuse 1 ex flög mot N, Stenknäck 2 ex vid kyrkan.

Roger Ahlman - fredag, 25 augusti 2017 17:57

STORA TORNET 15.05-15.55: Fiskgjuse 3 ex, Blåhök 1 ad hona, Brunhök 1 ex, Tornfalk 1 ex, Svartsnäppa 2 ex, Gluttsnäppa 2 ex. I övrigt kunde fyra små vadare ses på de krympande stränderna på andra sidan.

BREDASTEN 16.15-16.45: Storskarv 3 ex kom söderifrån och gick ner i den södra dammen, Lärkfalk 2 ex, Tornfalk 1 ex.

Kjell, Ragnhild, Tommy, Lars, Anita - torsdag, 24 augusti 2017 12:01

OSUDDEN CA 9-9.45: Ser inte den bruna gladan, men pilgrimsfalk, brun kärrhök 2, ormvråk 2 (den ena är börringevråken) röd glada 2, fiskgjuse.

Roger Ahlman - torsdag, 24 augusti 2017 09:06

OSUDDEN 6.30-7.15: Pilgrimsfalk 1 juv hane, Gluttsnäppa 1 ex, Fiskmås 16 ex.

BREDASTEN 7.30-8.45: BRUN GLADA 1 ex kom lågt och flög västerut ner mot Hjälshammar/Osudden kl 8.35. Vidare Storskarv 13 ex str S, Börringevråk 1 ex, Gulärla 18 str S, Trädlärka 5 ex, Sånglärka 2 ex, Hämpling ca 5 ex. Trädlärkorna var runt jordhögarna.

Roger Ahlman - onsdag, 23 augusti 2017 19:06

STORA TORNET 14.25-16.00: Havsörn 4 ex (2 ad, 1 sud, 1 juv), Brunhök 1 ad hane, Fiskgjuse 1 ex, Ormvråk ca 5 ex, Bivråk 1 str, Sparvhök 1 str, Lärkfalk 5 ex, Tornfalk 2 ex.

Kent Öhrn - tisdag, 22 augusti 2017 20:10
Stefan Andersson - tisdag, 22 augusti 2017 17:36

OSUDDEN 16:10-16:40: Storskarv 1 ex, Brun kärrhök 1 hane, Tofsvipa >80 ex, Gluttsnäppa 1 ex, Gulärla 6 ex.

Leif Engquist - tisdag, 22 augusti 2017 15:42

BREDASTEN 14:00: 4 trädlärkor noterade i SÖ delen av fältet (nära sjön) vid vägslutet.

Kjell Rydh - tisdag, 22 augusti 2017 10:24

OSUDDEN 9.00: Pilgrimsfalk juv, brun kärrhök 3 honfärgade, ev någon ungfågel. Mycket tofsvipor, gräsänder och grågäss.

Roger Ahlman - måndag, 21 augusti 2017 19:00

STORA TORNET 15.00-16.45: Vissa dagar är bättre än andra. Idag var en sådan dag!

TÄRNMÅS! 1 adult kom sakta sträckande kl 15.20-15.25 tillsammans med ca 40 mestadels Skrattmåsar. Hela tiden kretsade dom på hög höjd över sjön och drog vidare mot SV. Det sågs en i Jönköping under morgonen men den sträckte iväg någon gång på tidiga eftermiddagen och kom således vid Kävsjön. Jonas Starck slängde sig i bilen och drog till Jättabron i Bolmen och där kom den med 9 Skrattmåsar kl 17.15.

Tjugofem minuter efter måsen kom en MINDRE SKRIKÖRN ihop med en adult Kungsörn från norr och hängde över området i ca 10 minuter innan den drog iväg västerut på hög höjd!

I övrigt: Havsörn 1 ad, Kungsörn 1 ad, Röd Glada 1 ex, Lärkfalk 3 ex, Fiskgjuse 1 str+2 ex, Storspov 2 str, Skrattmås ca 30+9 str.