Roger Ahlman - fredag, 04 augusti 2017 10:07

SVÄNÖTORNET 5.45-8.00: Ägretthäger 1 ex kom inflygande kl 06.20 och stod mestadels utanför lilla tornet. Vigg 4 ex, Havsörn 1 ad, Brunhök 1 2K hane, Obest Glada 1 ex, kan mycket väl ha varit en Brun glada men taskig obs. Kustpipare 16 ex, Ljungpipare 2 ex, Större Strandpipare 12 ex, Storspov 1 ex, Myrspov 3 ex, Kustsnäppa 9 ex, Kärrsnäppa 10 ex, Tofsvipa 84 ex, Gluttsnäppa 7 ex, Svartsnäppa 1 ex, Grönbena 6 ex+13 str, Rödbena 3 ex, Skogssnäppa 1 ex, Skrattmås 35 ex str, Fiskmås 2 ex+6 str, Gök 1 ex, Backsvala 2 ex str.

Myrspovarna försvann ganska tidigt men annat var kvar.

Kjell Rydh - fredag, 04 augusti 2017 09:20

GUSTAVSGATAN igår 3.8: I vår rönn som ännu inte har helt mogna bär: Stenknäck, minst 4, grönfink, björktrast, blåmes, nötväcka, lövsångare samt rödstjärt.

Roger Ahlman - torsdag, 03 augusti 2017 12:19

STORA TORNET 10.25-11.50: Havsörn 1 ad, Brunhök 1 2K hane, Lärkfalk 1 juv, Tornfalk 2 ex, Kustsnäppa 25 str SV, Storspov 3 str SV, Vadare sp 5 str SV.

Kent Öhrn - torsdag, 03 augusti 2017 10:06

KOCKABO 5.10-6.30: Gluttsnäppa 1 ex, Lärkfalk 1 ex, Fiskmås 4+4 str. I övrigt en vacker soluppgång:)

Roger Ahlman - torsdag, 03 augusti 2017 09:43

VASAGATAN 9.30: Törnskata 1 hane, Stenknäck 6 ex, både ad och juv

Kjell - torsdag, 03 augusti 2017 08:46

GUSTAVSGATAN 2 onsdag 2.7: En SPARVHÖK slog en ungkaja på vår gård, men lämnade den när folk kom förbi på gatan. Efter några minuter (medan vi funderade på om höken skulle komma tillbaka) kom en GLADA och gjorde en störtdykning ner mot kajan som dock lyckades slita sig loss och kravla in under en buske, där den sedan låg tills jag gjorde slut på dess lidande.

Lars - onsdag, 02 augusti 2017 10:24

HYLTENS IND MUSEUM, GNOSJÖ: Det lilla dämmet öster om museet är en liten pärla. Förutom änder och rörhöns jagar backsvalor regelbundet över området, kanske finns en koloni i närheten. För ca 10 dagar sedan räknade jag 8 forsärlor, nästan lika många idag...

Pelle - tisdag, 01 augusti 2017 17:41

VIDÖSTERN RUNT 13-17:
OSUDDEN: Glada 2 ex.
ÅMINNE: Törnskata 1 hane.
HÅNGER: Havsörn 3 ex.
TOFTANÄS: Glada 1 ex, bivråk 1 ex.

Kent Öhrn - tisdag, 01 augusti 2017 15:19

FÄRJANSÖ 7-9.30: Enkelbeckasin 3, Gluttsnäppa 2, Grönbena 6, Storspov 1, Grågås 225 ex, Kanadagås 40 ex + en hybrid grå/kanada, Skäggmes 4 juvenila, 3 honor + 1 hanne.

Fina vadarytor finns i området från Talldungen upp till Gorrsundet och längs östra sidan i höjd med sydligaste ladan. Skäggmesarna höll till i öns nordöstligaste vassar.

Roger Ahlman - tisdag, 01 augusti 2017 10:20

STOMSJÖDAMMEN 10.00: Smådopping 1 ad med en pull på ryggen.

Pelle - söndag, 30 juli 2017 21:07

OSUDDEN 20.30: Kustpiparen kvar!

Roger Ahlman - söndag, 30 juli 2017 10:31

SVÄNÖTORNET 5.35-8.45: Skedand 2 ex, Havsörn 1 ad, Kustpipare 3 ex, Mindre Strandpipare 2 ad, Storspov 7 ex, Småspov 2 ex, Kärrsnäppa 10 ex, Gluttsnäppa 5 ex, Rödbena 2 ex+1 str, Grönbena 9 ex+14 str, Tofsvipa 46 ex, Törnskata 1 hona, BÄNDELKORSNÄBB 1 ex. Bändeln kom förbiflygande ensam och lockade. Även flera flockar med Mindre Korsnäbb.

Spovarna, Kärrorna och 2 Kustpipare kom insträckande under morgonen.

Stranden vid Flatenbadet var fin men tom (förutom på folk)

Pelle - söndag, 30 juli 2017 07:53

OSUDDEN 06.00: Kustpiparen kvar i viken.

Roger Ahlman - lördag, 29 juli 2017 17:24

OSUDDEN 16-16.20: Utöver Kents obsar, Tornfalk 1 ex och 3 insträckande Drillsnäppor som gick ner vid Seglarklubben.

Kent Öhrn - lördag, 29 juli 2017 16:50

OSUDDEN 14-16: Kustpipare 1 ad, Mindre strandpipare 2 1K, Röd glada 1 ex, Brun kärrhök 2 ex

Pelle - lördag, 29 juli 2017 12:43

SVÄNÖTORNET 07.30-10.40: Storspov 14 ex instr, kärrsnäppa 12 ex rast, brushane 1 ex rast, gluttsnäppa 5 ex, grönbena 1 ex, rödbena 1 ex, tofsvipa 55 ex, fiskgjuse 4 ex, brunhök 2 ex, tornfalk 2 ex. Tämligen avslaget.

Roger Ahlman - fredag, 28 juli 2017 09:31

KOCKABO 5.50-6.20: Fiskmås 8 str SV, Gransångare 1 sj.

OSUDDEN 6.45-7.45 delvis med Lars: Storlom 1 str N, Bläsand 1 hona, Vattenrall 1 ex, Tofsvipa 22 ex, Grönbena 2 ex, Mindre Strandpipare 3 juv, M Korsnäbb 4 str V.

BREDASTEN: Mindre strandpipare 2 ex, Hämpling 2 ex.

Lars - torsdag, 27 juli 2017 08:18

OSUDDEN nu: Mindre strandpipare 3 ex, grönbena 1 ex och skogssnäppa 1 ex.

Lars - onsdag, 26 juli 2017 08:51

OSUDDEN på 15 min: Mindre strand 2 juv, fisktärna 10 ad och en juv vattenrall som sprang/flög i vasskanten.

Pelle - tisdag, 25 juli 2017 20:14

OSUDDEN 13-14: Glada 2 ex övervakade höbärgningen öster om ån, brunhök 1 hona, gluttsnäppa 1 ex, grönbena 1 ex, mindre strandpipare 1 ad och 1 juv, tofsvipa 40 ex.

Mats Johansson - tisdag, 25 juli 2017 11:13

SVÄNÖ TORNET Kl 7.00-10.00 Kärrsnäppa 8 ex Gluttsnäppa 4 ex Svartsnäppa 1ex Rödbena 2 ex Grönbena 3 ex Tofsvipa 55 ex Fiskgjuse 3 ex Havsörn 1 ad Ormvråk 1 ex

Stefan Andersson - måndag, 24 juli 2017 19:59

FORSHEDA 16:20: Glada 1 ex.

Lars - måndag, 24 juli 2017 08:38

OSUDDEN nu: Vigg 7 ex, mindre strandpipare 1 juv och gluttsnäppa 1 ex.

Lars och Anita - söndag, 23 juli 2017 23:23

SVÄNÖTORNET 19:40-20:15: Skräntärna 2 ad rastade på reveln. Dessutom spovsnäppa 1 ex, kärrsnäppa 8 ex samt en del annat som sågs i morse från tornet. 4 älgar längs vägen.

Pelle och Lars-Erik Stacke - söndag, 23 juli 2017 14:08

SVÄNÖTORNET 06.10-12.10: BRUN GLADA 1 ex, brunhök 1 hona, fiskgjuse 6 ex, duvhök 1 juv. hörd, lärkfalk 1 ex, kärrsnäppa 12 ex rast, spovsnäppa 2 ex rast, storspov 8 ex rast, småspov 1 ex rast, enkelbeckasin 5 ex, tofsvipa 60 ex, gluttsnäppa 4 ex, grönbena 2 ex, vigg 8 ex.

Gladan upptäcktes kl. 10.00 över Gungflyet. Den kretsade sedan sakta mot öster och tog höjd. Vi följde den ca 10 minuter.