Mats Johansson - söndag, 27 maj 2018 18:33

kl 16.30 1 km från Hyggestorp Lodjur på vägen och brevid vägen.

Stefan Andersson - fredag, 25 maj 2018 20:51

OSUDDEN 16:20: Gulärla 1 sj.

MOSSLEDAMMEN 16:50: Rörhöna 1 ex, Sothöna 1 ex.

NÖBBELE 17:30: Brun kärrhök 1 hane.

TÅNNÖ MOTELL 17:35: Storskrake 1 hona, Fiskgjuse 1 ex.

BRÄNDA FÄLTET 18:00: Knölsvan 1 ruvande.

Kent Öhrn - fredag, 25 maj 2018 13:32

ÅBRON kl 7:30: En kungsfiskare höll till S om gångbron vid Arken

Mats Johansson - torsdag, 24 maj 2018 21:50

KROPPSJÖN Kl 21.00 Jorduggla 1 ex flög runt och födosökte.

Lars-Göran Magnusson - torsdag, 24 maj 2018 14:06

Kävsjön. Stora tornet kl. 1000

Två lärkfalkar över tornet

Stefan Andersson - torsdag, 24 maj 2018 00:00

SLÄTTÖSAND 23:30: Nattskärra 1 spel.

Tommy Sörensen - tisdag, 22 maj 2018 15:50

Gråhäger  1 ex Flög upp ur vassen i Tånnö båthamn kl. 10.15

Lars Norgren - söndag, 20 maj 2018 09:54

BÄCKASKOG 9.30: Vitkindadegäss ca 275 exsträckande No.

Lars Norgren - lördag, 19 maj 2018 14:40

VÄFK SVÄNÖTORNET 8.00-10.30: vitkindad gås 24 ex sträckande, skedand 3 hannar Havsörn 2 ex, fiskgjuse 3 ex, brushane 1 hanne 2 honor, spelande fåglar enkelbeckasin, rödbena och grönbena.

Lars Hellman - onsdag, 16 maj 2018 10:06

Nissafors Hagelstorp 09:10 och 09:15   Vitkindade gäss sträckte över byn österut. 300 st + 100 st 

Kent Öhrn - tisdag, 15 maj 2018 16:34

OSUDDEN 7:17: Vitkindade gäss 120 ex sträckte mot SO. Kom från sjukhuset och gick över badplatsen mot Hjälshammar.
RUSAREBOÄNG, UVSTIGEN 9:00: Mindre flugsnappare, utfärgad hanne, sjöng flitigt, Skogsduva 1 ex ropade.

Pelle Kjellin - tisdag, 15 maj 2018 11:19

APLADALSGATAN 10.25: Vitkindad gås 100 ex str SO. Vart är de på väg?

Pelle Kjellin - tisdag, 15 maj 2018 08:05

SVÄNÖ igår 20.00-23.00: Fin kväll med intensivt spel av storspov, rödbena, grönbena och enkelbeckasin. Ca 100 tranor övernattade på reveln, som nu har ca 1 dm vattendjup. En trana färgmärkt vänster röd-vit-röd, höger blå-vit-svart. En havsörn tog en skedand.

Kjell och Margit - måndag, 14 maj 2018 23:29

FÄRJANSÖ 20.00-22.30: Rörsångare i Gorrsundet 3 st, en dvärgmås, förbiflygande havsörn, vitkindad gås 2, knölsvan 2, gluttsnäppa, grönbena, enkelbeckasin, morkulla, storspov. Fem stora vildsvin, en rad kultingar.

Stefan Andersson - måndag, 14 maj 2018 18:31

RENINGSVERKET GNOSJÖ 15:45: Rörhöna 1 ex, Kricka 7 ex, Knipa 1 hona + 10 pull.

Pelle Kjellin - måndag, 14 maj 2018 11:01

APLADALSGATAN just nu: Härmsångare 1 sj.

Stefan Andersson - måndag, 14 maj 2018 05:37

FORSHEDA 05:10:  Stenknäck 1 ex förbiflygande över Villagatan.

Pelle Kjellin - söndag, 13 maj 2018 12:13

OSUDDEN 09.00: Glada 1 ex, tofsvipa med 2 ungar.
VANDALORUM 10.40: Vitkindad gås 200 ex flög omkring med drog sen mot sydost.
APLADALEN 11.00: Mindre hackspett 1 ex söder om järnvägen.

Lars och Lars - söndag, 13 maj 2018 08:00

S-VIKEN igår 13:00: Tornseglare 2 ex.

Kjell och Margit - lördag, 12 maj 2018 22:48

VÄRNAMO, KOMMUNFÖRRÅDET: Forsärla vid kanten mot väg 127.

KÄVSJÖN, STORA TORNET 21.40-22.25: Dvärgbeckasin spel några gånger.

Kent Öhrn - lördag, 12 maj 2018 13:10

Var finns BKK i Värnamo-Gnosjö? Samtliga tre i Ljungby har suttit i granplanteringar så lyssna extra om du går i en sådan. Sången finns här

Kent Öhrn - fredag, 11 maj 2018 19:17

FÄRJANSÖ 9-12: Dubbelbeckasin 1 ex på östra sidan, Rödstrupig piplärka 1 ex i den blöta delen på västra sidan, Svarttärna 2 ex, Brushane 3 ex, Storspov 1 ex, Gluttsnäppa 1 ex på öns norra del, Bivråk 1 ex, Röd glada 3 ex, Lärkfalk 2 ex, Vitkindad gås 650 ex str NO (Två stora flockar med 250 resp 370 ex sträckte kl 12), Mindre hackspett 1 ex.

Kjell och Margit - torsdag, 10 maj 2018 18:54

PINNAREKULLA em: Minst 16 dvärgmåsar, blandade åldrar. Tre skedänder. 

Kent Öhrn - onsdag, 09 maj 2018 20:59

PINNAREKULLA 16-19: Svarttärna 15 ex, Dvärgmås 12 ex, Brushane 5 ex, Skedand  1 par + 2 hannar, Vitkindad gås 1 ex, Vigg 1 hanne, Fisktärna 1 ex, Skrattmås ca 150 par. En grågåskull.
Svarttärnorna var kvar hela tiden. Dvärgmåsarna tog höjd och gjorde ett par sträckförsök vid 18-tiden.

Kjell och Margit - onsdag, 09 maj 2018 08:32

FÄRJANSÖ 8.5 KL 18-20: Dvärgmåsarna har försvunit. Sädesärla häckar i vindskyddet. Årta hane tillsammans med sex krickor. Stenknäckar på södra delen.