Lars Norgren - tisdag, 06 juni 2017 08:58

En sjungande Svart-rödsjärt vid stadshotellet igår förmiddag.

Stefan Andersson - måndag, 05 juni 2017 18:00

HAVRIDA BREDARYD 08:10: Glada 1 ex.

TYNGELN HILLERSTORP 08:20: Lärkfalk 1 ex.

Stefan Andersson - fredag, 02 juni 2017 23:52

SLÄTTÖSAND 23:15: Nattskärra 3 spel (SA,Tore Holsendahl).

Christina Fransson - fredag, 02 juni 2017 14:57

Mossledammen, Kärrsångaren är verkligen härlig att höra. Den sjunger högt och tydligt och på nära håll, går att se. Sothönan har 8 små.  

Stefan Andersson - torsdag, 01 juni 2017 23:30

BREDARYD 15:00: Gransångare 1 sj bakom ICA.

Ragnhild Sjöholm - torsdag, 01 juni 2017 11:13

MOSSLEDAMMEN 9-9:30 kärrsångarna sjunger flitigt, rörhöna sothönor. Idag har kniphonan tre ungar fem igår.

ÅBRON 10:30 två forsärlor.

Väfk - onsdag, 31 maj 2017 18:08

MOSSLEDAMMEN 14.00-15.30: Kärrsångare 2 ex. Förutom fågeln vid dammen sjöng ännu en kärrsångare 100 meter nordväst, i en stor sälg närmast vita souterränghuset.
KARLSDAL: Härmsångare 2 ex.

Pelle och Ragnhild - tisdag, 30 maj 2017 12:21

OSUDDEN 10-11: Trastsångare 1 hörd, lärkfalk 2 ex, strandskata 1 ex, hussvala 5 ex. Mängder av svalor och seglare över sjön.
MOSSLEDAMMEN 11-12: Kärrsångare 1 ex, rörhöna 1 ex, brunhök 1 hona. Den elaka sothönan jagade kniphonan och hennes fyra ungar.

Pelle, Lasse O, Ragnhild, Christina, Mats - tisdag, 30 maj 2017 08:15

HELMERSHUS igår kl. 21: Jorduggla 1 ex jagade fram och åter över vassen.

Kent Öhrn - tisdag, 30 maj 2017 07:36

OSUDDEN 21:40: En Vaktel började spela med enstaka slag. Från 22:30 spelade den flitigt. En Större strandpipare rastade på stranden.

Lasse Davidsson - måndag, 29 maj 2017 10:03

Från Gallnås: I syrénsnåret intill köksträdgården en sjungande kärrsångare.

Kent Öhrn - söndag, 28 maj 2017 21:15

En sen natt/tidig morgon betalade sig den här gången:
BRÄNDA FÄLTET 3.25: Prutgäss 60 ex sträckte över platsen. Alltid lika häftiga att se.
OSUDDEN kl 4.30: Myrspov 1 ex rastade!

Kent Öhrn - lördag, 27 maj 2017 10:55

SVÄNÖ FÅGELTORN 5-7: Skedand 2 hannar, Mindre strandpipare 4 ex, Kärrsnäppa 1 ex, Rödbena 10 ex, Grönbena 3 ex, Storspov 1 ex, Havsörn 1 ex, Lärkfalk 1 ex, Sångsvan 1 par med 2 pulli, Skrattmås 22 ex, Fisktärna 1 ex, Orre 2 ex varav en spelade från en björk på gungflyet. 

Kent Öhrn - fredag, 26 maj 2017 17:35

EDS BOKSKOG kl 7: Mindre flugsnappare 1 ad hanne sjöng flitigt från området närmast sjön. Hördes inte från vägen som går genom boket.
HAGSHULTS FLYGPLATS igår kväll. Nattskärra 2 ex, FRYELE: Kattuggla 1 ex ropade.

Pelle - fredag, 26 maj 2017 12:56

HORSSJÖN 9-11: Lärkfalk 2 ex, tjäder 1 höna, storspov 1 ex.
KARLSFORS: Forsärla 1 par med mat till ungar, fiskgjuse 1 ex.

Mats Johansson Christina Fransson - torsdag, 25 maj 2017 13:33

NEDSTRÖMS KARLSFORS Forsärla 1 ex Kungsfiskare 1 ex förbiflygande Storskrake 2 honor Drillsnäppa 1 ex Grå flugsnappare 1 ex

Lars Hellman - torsdag, 25 maj 2017 11:48

Svänö Fågeltorn 07:15-08:30 Fint väder och fina stränder men sparsamt med fågel, dock sågs bla Större Strandpipare 1 ex, Skrattmås 13 ex

Grönbena hörd, minst 5 ex Rödbenor, ett flertal Tofsvipor, Kricka 1 ex, Sångsvansparet visade upp 2 ungar.

Kent Öhrn - torsdag, 25 maj 2017 11:29

OSUDDEN kl 7: Mindre strandpipare 2 ex, Vattenrall 1 ex

Lars-Eric Johansson - onsdag, 24 maj 2017 09:17

S-viken. Igår visade svanparet sin kull med ungar 5 pullisar

Kent Öhrn - måndag, 22 maj 2017 20:54

OSUDDEN 16:30-18:30. Rödbena 2 ex, Mosnäppa 1 ex, Strandskata 1 ex, Brun kärrhök 1 par. Ingen trastsångare hördes.
Femte fyndet av rastande mosnäppa vid Osudden.

Bengt Ellström - måndag, 22 maj 2017 20:10

22 maj 2017 15.00  Trastsångaren kvar vi Osudden , norra vassen

Pelle - söndag, 21 maj 2017 17:13

OSUDDEN 14.00: Trastsångaren ännu kvar, lärkfalk 1 ex, sparvhök 1 ex, brunhök 1 hane.

Kent Öhrn - söndag, 21 maj 2017 11:12

S-VIKEN: Backsvala 1 ex
BREDASTEN: Svart rödstjärt 1 sj vid f.d. säkerhetsparkeringen, Hussvala 6 ex undersökte möjligheterna under WEMO:s tak, Mindre strand 2 sp.
OSUDDEN: Trastsångare 1 ex sjöng flitigt från nordligaste vassen. Samma ställe som för en vecka sedan.

SÖDREFÄLL (slutet på Expovägen) igår kl 22: 3-4 Kattuggleungar i träden vid cykelvägen.

Väfk - lördag, 20 maj 2017 13:03

KÄVSJÖN-SVÄNÖ 8-12: Tio morgonpigga (nåja) skådare från klubben fick i sol och sommarvärme se följande: Havsörn 1 ex, glada 1 ex, fiskgjuse 2 ex, brunhök hane och hona, ormvråk 5 ex, lärkfalk 1 ex, skedand 5 ex, vigg 1 par, fisktärna 1 ex, rödbena 5 ex, grönbena 3 ex, gluttsnäppa 1 ex, större strandpipare 18 ex, mindre strandpipare 1 ex, gök 1 ex, dubbeltrast 1 ex, gulärla 3 ex, göktyta 3 ex, grå flugsnappare 3 ex och en konstigt sjungande svartvit flugsnappare.
HÖRLE DAMM: Fiskgjuse 1 ex, fisktärna 1 ex, hussvala 1 ex.
LJUSSEVEKA: Glada 1 ex.

Mattias Johansson - lördag, 20 maj 2017 09:33

KÄRDA: Härmsångare 1 ex,, håller till vid elljusspåret mellan Gunnen och Lillsjön.