Kent Öhrn - lördag, 05 april 2014 22:54

MARAMÖ: Storspov 1 par.

Som respons på Henriks fråga är det på mossarna som de flesta paren finns. Vaggeryds OF rapporterade t ex 15 ex från inventeringen av Dala Mosse 2005, men (förutom Store Mosse) besöks annars mossarna fåtaligt.

Lars - lördag, 05 april 2014 14:23

VIDESKOGEN, en klubbpromenad med 6 deltagare 08-10: Morgonen präglades framför allt av två sjungande gransångare, mot en kör av gärdsmyg, rödhake och någon enstaka rödvine och taltrast. Senare sågs en fiskgjuse vid Hjälshammar.

Henrik Grahn - fredag, 04 april 2014 18:35

Norrhyltan: Sedan i söndags har en storspov spelat ute över ängarna. Igår Torsdag stod 3 ex på ängarna.

En sökning i svalan visar endast två andra observationer hittills i kommunen. 

Idag var endast ett ex på plats MEN spelar för fullt.

Hoppet om en häckning lever verkligen!

 

Borde vara positivt att bonden i området väljer att odla sina åkrar ekologiskt. 

Mörkertalet för antalet inrapporterade Storspovar kanske är stort? Många kanske ser/hör den utan att tänka på värdet av att rapportera in den. Det är ju en art som har en negativ trend i landet.

Personligen tycker jag det vore kul om vi kunde satsa lite extra på att kartlägga arten i vår/sommar i kommunen? 
Fler som är taggade? Vet med mig att jag observerade ett par för några år sedan kring fotbollsplanen Kungshall vid Rydaholms kyrka men senaste åren har mina skådardagar där varit lite begränsade. Janne Wahlström du har kanske möjlighet att hålla lite extra koll där runt?

/Trevlig helg! Skåda lugnt!

Kjell Rydh - torsdag, 03 april 2014 10:12

OSUDDEN kl 07: Bland nio kanadagäss och två grågäss: två sädgäss, den ena tundrasädgås A rossicus och den andra skogssädgås A fabalis, troligen samma par som jag såg den 27 mars.

Stefan Andersson - torsdag, 03 april 2014 07:23

FORSHEDA AB 07:00: Stenknäck 1 ex förbiflygande.

Alf - onsdag, 02 april 2014 21:46

VIDESKOGEN:15:30-16:00 Rödhake, talgoxe,stjärtmes 2 ex, gärdsmyg, mindre hackspett,fiskmås,skrattmås,gråkråka,entita.

Pelle - onsdag, 02 april 2014 18:23

KÄVSJÖN 13-15: Brunhök 1 hona, ormvråk 3 ex, kricka 220+ ex, vigg 10 ex, stjärtand 4 ex, bläsand 4 ex, storspov 3 ex.

MOSSLEDAMMEN 17.30: Knölsvan 1 par, ljungpipare 60 ex.

OSUDDEN 18.00: Nära noll.

Kjell Rydh - onsdag, 02 april 2014 16:34

FÄRJANSÖ kl 15.30: Glada över norra delen. Tranpar, grågåspar.

Mattias Johansson - onsdag, 02 april 2014 16:10

TORSKINGE: Röd glada 1 ex, mindre hackspett 1 par. GAMLA ÅMINNE vid Dammen Forsärla 1 par.

Jan Wahlström - onsdag, 02 april 2014 06:46

RYDAHOLMS TRÄFÖRÄDLING: Svart rödstjärt - hanne

Stefan Andersson - tisdag, 01 april 2014 15:38

ÄNGARNA FORSHEDA: En promenad på lunchen gav M.hackspett 1 trummande.

Stefan Andersson - tisdag, 01 april 2014 10:51

FORSHEDA AB 08:50: Forsärla 1 ex.

Kent Öhrn - måndag, 31 mars 2014 21:25

OSUDDEN: Strandskatorna är tillbaka på stranden... 

Kent Öhrn - tisdag, 01 april 2014 09:25

...och en Tornfalk flög över vägen strax N om Margretelunds ind.område igår.

Lasse Davidsson - måndag, 31 mars 2014 14:00

Från Gallnås:I gryningen en visslande sparvuggla. Mindre hackspett trummar. Vid matningen en stenknäck.

Kent Öhrn - söndag, 30 mars 2014 20:45

OSUDDEN: Vattenrall 1 ex spelade på kvällen. I Videskogen en sjungande Gransångare kl 14.

Lars Norgren - söndag, 30 mars 2014 17:16

FRYELE: 16:00 Skogsduva 15 ex.

Måndag till fredag förra veckan har dammen vid hovs besökts varje eftermiddagen vid 16.30 tiden efter jobbet. Väldigt tomt på fågel. Men hoppas att få lite bättre resultat framöver.

Kent Öhrn - lördag, 29 mars 2014 16:00

SVÄNÖTORNET 12-13: Kricka ca 300 ex, Bläsand 2 par, Vigg 5 ex, Storspov 1 ex, Rödbena 1ex, Skogssnäppa 1 ex, Enkelbeck 2 ex, Tofsvipa 90 ex, Havsörn 1 3K- och 1 5K+, Sparvhök 1 ex, Ormvråk 1 ex, Råka 1 2K, Skrattmås ca 100 ex och två ex provsatt på flytön.

Stefan Andersson - fredag, 28 mars 2014 19:20

BREDARYD 15:50: Glada 1 ex kretsade över samhället!

Jan Wahlström - fredag, 28 mars 2014 16:58

RYDAHOLMS RENINGSVERK: Rörhöna lockade, 2 Större korsnäbbar, Orre rastade i tall, Järnsparv, Sävsparv och Gärdsmyg sjöng. TRÄFÖRÄDLINGEN: Tornfalk hanne sträckte förbi och Sädesärlorna är tillbaka.

Kent och Lasse O - fredag, 28 mars 2014 16:45

OSUDDDEN 15.30-16.30: Storskarv 2 ex, Trana 54 ex mot N, Brun kärrhök 1 hanne, Sädesärla 1ex, Skogssnäppa1 ex, Enkelbeckasin 1 ex.

Lars - torsdag, 27 mars 2014 23:45

S-VIKEN em: Spetsbergaren kvar, en steglits flög över...

Mats Johansson - torsdag, 27 mars 2014 19:32

OSUDDEN Salskrake 1 hane 2 honor Bläsand 1 par Knipa 4 hanar och 3 honor Skäggdopping 2 ex

Stefan Andersson - torsdag, 27 mars 2014 13:15

ÄNGARNA FORSHEDA: En lunchpromenad gav M.hackspett 1 rop och Spillkråka 1 rop, samt Hämpling 1 ex.

Kjell Rydh - torsdag, 27 mars 2014 09:39

OSUDDEN kl 09: Bland grå- och kanadagäss en sädgås (fabalis) och en spetsbergsgås (väl?). Den senare med klart mindre huvud och näbb, typiskt spetsbergshuvud tycker jag. Tillägg: se obs 3 april.

Lars och Anita - onsdag, 26 mars 2014 23:45

S-VIKEN: Spetsbergsgåsen är kvar, två sothöns har anlänt och det är en del rödevinge och taltrast på fälten.