Kent - onsdag, 26 mars 2014 21:18

OSUDDEN: Mindre hackspett 1 ex vid badplatsen.

Stefan Andersson - tisdag, 25 mars 2014 10:52

FORSHEDA AB: Forsärla 1 sj på morgonen.

Mats Johansson - måndag, 24 mars 2014 21:00

RUSAREBO Kattuggla 2 ex (1 vid pakeringen och 1 som hoade norr om pakeringen ) Morkulla 2ex BOLAGSVÄGEN Pärluggla 1ex hördes österut från vägen

Stefan Andersson - söndag, 23 mars 2014 20:59

21/3: Glada 1 ex flög med gren i klorna längs E4;an någon km söder om Hörle rastplats.

Mats Johansson ,Kent ,Lars O Tommy T - söndag, 23 mars 2014 18:42

OSUDDEN Brunkärrhök 1 hona Glada 1 ex Sparvhök 1 ex Ormvråk 2 ex Trana 21-3ex sträckande

Mats Johansson - söndag, 23 mars 2014 11:16

OSUDDEN Skogssnäppa 2ex Bläsand 4ex Vigg 4ex Kricka 12ex Knipa 4 ex Knölsvan 2 ex

lars-göran magnusson - lördag, 22 mars 2014 20:41

Anita och Lars-Göran Magnusson

Berguven sågs och hördes kl 18.30 i bergtäkten i Mjogaryd. Satt i en tall i högra delen av täkten. T.om. tofsarna syntes i kvällsskymningen.

lars-göran magnusson - lördag, 22 mars 2014 20:38

Öster om RYDAHOLM fredag den 21/3. En glada flög över vägen vid bil-och leksaksmuseet.

Kent Öhrn - lördag, 22 mars 2014 10:36

OSUUDEN 7.30-8.30: Sädesärla 1 ex flög förbi upp mot gårdarna, Hämpling 1 par, en ob lom landande långt ner i sjön.

LG Hellman - fredag, 21 mars 2014 20:32

Hagelstorp Framnäs 06:40 Steglits 1 ex vid fågelbordet.

Leif Engquist - fredag, 21 mars 2014 09:36

HAGAGATAN: Järnsparven smög försynt utefter muren, årstidsviss.

lars-göran magnusson - torsdag, 20 mars 2014 21:46

Bertäkten, Mjogaryd 20/3

Berguv kl 18.30 ropade och sågs i en björk.

Observatör LGM och Bengt Andersson(observerade uven även på morgonen vid 06.00-tiden)

Kent, Lasse O, Tommy T - torsdag, 20 mars 2014 18:33

OSUDDEN 16.10-18.10: Trana 400 ex sträckande N med största flockarna på 80 resp 65 ex, Stare ca 300 ex, Skrattmås ca 100 ex, Ormvråk 4 ex mot N.

Alf - torsdag, 20 mars 2014 18:31

KÄVSJÖTORNET 15:55-17:15 Storspov 1 ex Råka 1 ex Ängspiplärka 2 ex Trana sträck 79 ex. På marken ca 30 ex. Ormvråk 1 Ljungpipare 10 Stare 10 Tofsvipor ca 60 ex. Kricka mer än 100.

Lars och Anita - torsdag, 20 mars 2014 17:26S-viken em: Spetsbergsgås 1 ex kvar sedan igår, två obsar på glada, forsärla 2 ex norr om byn, en stenknäck besöker matningen, skrattmåsarna har kommit och 16:20 sträckte 66 tranor (flera smärre flockar före och efter).

Kjell Rydh - torsdag, 20 mars 2014 08:13

OSUDDEN 7.00-7.50: Havstrut 2, skrattmås 45, kricka ca 50, ljungpipare 1, ängspip, skäggdopping 2, storskrak 3,  sävsparv 4 m m

Lars och Anita - tisdag, 18 mars 2014 18:18

S-VIKEN 11: En äldre havsörn satt i kaveldunet nedanför Lillstugan.

PINNAREKULLA: Stjärtanden är kvar.

TOFTANÄS: Två sädgäss tillsammans, där den ena var en typisk tundra och den andra skogs. Förekommer blandpar? I övrigt klent med gäss.

Bengt Andersson - måndag, 17 mars 2014 21:08

Bergtäkten MJOGARYD 17 mars kl 18:30
Sparvuggla 1 ex. ropande.

Hyrltens industimuseum 17 mars kl 17:00
 Strömstare 1 ex.

Jan Wahlström - måndag, 17 mars 2014 14:13

YXKULLSUND/FUREN: 2 Havstrutar, PINNAREKULLA: Bläsandspar, Stjärtandshanne. SÖDERGÅRDSVIKEN: Salskrake 1 hanne 2 honor, TÅNNÖ: Sävsparv.

Kent Öhrn - söndag, 16 mars 2014 20:15

KÄVSJÖN kl 15: Stjärtand 2 par, Kricka 140 ex, Vigg 5 ex, Storskrake 3 ex, Tofsvipa 50 ex.

Mats Johansson - lördag, 15 mars 2014 16:59

ULÅS Glada 1ex flög över 27:an PINARREKULLA Stjärtand 1 hane Bläsand 1par Kricka 20 ex Sångsvan 3ex Kanadagås 25ex Grågås 20ex

Mattias Johansson - fredag, 14 mars 2014 20:48

FÄNESTAD: 09:30 Röd glada 2 ex, flög tätt tillsammans över åkrarna i 10 min.

Kjell Rydh - fredag, 14 mars 2014 11:25

OSUDDEN kl 7-8.30: Ängspiplärka, enkelbeckasin 2, sävsparv 2, storskrak 3, knipa, trana 11 mot norr, stjärtmes 3, lekfulla tofsvipor, sjungande lärkor.

Pelle - torsdag, 13 mars 2014 21:27

UTFODRINGEN 09.30: Havsörn 3 ex.

STORE MOSSE 11.30-14.00: Kungsörn 2 ex.

KÄVSJÖN 14.00: Stjärtand 4 hanar bland gräsänder och krickor.

Kent Öhrn - torsdag, 13 mars 2014 21:17

SLUNGSÅS: Berguv ropade tre gånger kl. 18.50.