Mattias Johansson - söndag, 17 november 2013 15:49

KÄRDA: Vallerstadsvägen, Svarthätta 1 ex.

Lars Norgren - lördag, 16 november 2013 14:29

DRABANTERÖRGATAN 27: Bändelkorsnäbb 4-5 ex nytt tomtkryss. Var nog några st  till då jag hörde trumpetläte från annat håll samtidigt.

Pelle - torsdag, 14 november 2013 13:28

KÄVSJÖN 13 NOV. 11.00-15.30: Pilgrimsfalk 1 ad, kungsörn 1 yngre subad och 1 äldre subad, havsörn 1 ad, fjällvråk 4 ex, blåhök 1 hane, ormvråk 3 ex, sparvhök 2 ex, varfågel 1 ex, orre 2+2 ex.

Dessutom sågs en obest. Aquila-örn över Svänömaden, gick ner i riktning Stråkeveds kulle. Litet huvud, längre stjärt. Helt mörkbruna vingar både över och under. Stjärtens ovansida dock ljusare brunbeige. Kändes mindre och med snabbare vingslag än kungsörn, lätt hängande vingar i glidflykt. Möjligen en skrikörn?

Beklagar mina felaktiga korsnäbbar tidigare (SMS), och tallbiten var tydligen en bändel. Inte något blev rätt den här dagen!

Lars och Anita - torsdag, 07 november 2013 17:11

GJUTERIGATAN 15.00: 7-8 mindre korsnäbbar i bärträden (är det oxel?)

Kent, Alf och Urban - onsdag, 06 november 2013 16:50

GJUTERIG kl 15: Vi fick ihop Mindre korsnäbb 11 ex och Bändelkorsnäbb 1 juv (bilden). Korsnäbbarna var ovanligt oskygga! Kan dom vara från ryska taigan månne?

Tommy Thorén - onsdag, 06 november 2013 13:13

GJUTERIGATAN kl 13: Tallbit 1 hanne + 3 honor

Stefan Andersson - onsdag, 06 november 2013 10:47

FORSHEDA AB kl 07:15: Grågås ca 70 ex str SV, dessutom innehöll flocken en Vitkindad gås.

Lars - söndag, 03 november 2013 22:44

ARTRALLYT: Två sent inkomna rapporter igår (kungsörn och mindre korsnäbb) samt dagens 4 nya (ljungpipare, storlom, ringduva och rörhöna) gör att vi landar på 82 arter. Alltså i par med förra årets resultat.

Lars och Anita - söndag, 03 november 2013 16:52

STOMSJÖDAMMEN 15.30: En rörhöna, men inga dvärgbeckar. Vid Östra Hult misslyckades vi med både skäggmes och vatttenrall.

Vi träffade Sven i Hånger som just hade hängt in ringduva!

Mats Johansson - söndag, 03 november 2013 11:44

OSUDDEN KL9.30-11.00 Ljungpipare 1 ex sträckande söderut Varfågel 1 ex Enkelbeckain 1 ex Ormvråk 1ex Sånglärka 5 ex

Lasse Davidsson - söndag, 03 november 2013 08:17

Från igår: Vid Moasand, Rusken en storlom samt mindre korsnäbb.

Kent - lördag, 02 november 2013 22:52

Kungsörn (Fox) på utfodringen på em.

Lars Norgren - lördag, 02 november 2013 22:23

Mindre korsnäbb i Fryele idag.

Lars - lördag, 02 november 2013 22:12

ARTRALLYT DAG 1: Listan en bit ner är påfylld med inkomna obsar under kvällen och innehåller nu 76 arter. Det är 1 färre än förra året vid det här läget, men då lyckades vi bara se 5 nya arter på söndagen. Så vi har god chans på ett bättre slutresultat i år!

Möjliga arter för morgondagen: Knölsvan, sädgås, bläsand, salskrake, kungsörn, stenfalk, rörhöna, dvärgbeckasin, ringduva, ängspiplärka, taltrast, skäggmes, korsnäbbar och snösparv.

SLIT!

Sven - lördag, 02 november 2013 19:51

VIDÖSTERN: 28 Skarvar utanför Hångerlandet

Lars Norgren - lördag, 02 november 2013 19:40

FRYELESKOGEN: Järpe 1ex,Tjäder 1 tupp och en höna, Mindre hackspett.

Mattias Johansson - lördag, 02 november 2013 19:30

HJÄLMARYDSMADEN/TOFTNÄS/STOREKULL/KÄRDA 09:00-15:00 Kan tillföra rödhake, svartmes, Hämpling, vinterhämpling, spillkråka, sparvhök, duvhök, korp, stenknäck, obest tärna vid Toftnäs!

Lars - lördag, 02 november 2013 22:25

Västbofolk hade en ung silvertärna (fotodokumenterad) i Liljenäsviken 09:30-09:50, bara ett stenkast från Toftnäs. Sug på den...

Henrik Grahn - lördag, 02 november 2013 19:23

Är tillbaka inflyttad i vafk området. Adressen är Norrhyltan 1, Herrestad. Knappt 3km till Gnosjökommun utmed Storån. Idag på fågelmatningen: 1 ex svartmes, 20 ex talgoxe, 10 blåmes, 8 ex grönfink, 3 ex entita. Annars hade jag från tomten idag 1 ex Gröngöling, 14 ex Kaja förbiflygande, 3 ex skata, 1 ex ormvråk, 2 ex korp och 23 ex björktrast förbiflygande. 

Lars - lördag, 02 november 2013 21:52

Välkommen Henrik! Vi behöver fler slitvargar här hemmaomkring...

Alf / Berit - lördag, 02 november 2013 19:12

ÅKAREGATAN: Turkduva 1 ex. ÅDALEN: Sädesärla ! 1 ex på ladugårdstaket.Spillkråka 1 ex.  GOLFBANAN: Stjärtmesar i sjökanten.

Detta är väl vad vi kan bidraga med så länge. Vi jobbar vidare i morgon.

Lasse O - lördag, 02 november 2013 18:29

Havsörn 1 ad flög förbi vid Toftanäs och en adult skrattmås strax norr om Tånnö by. Jo, jag hade ett antal gråsparvar vid min matning. 

Mats Johansson - lördag, 02 november 2013 18:26

KARLSFORS Strömstare 1 ex  HÖRLE DAMM Sidensvansar ca 50 ex

Mats Johansson - lördag, 02 november 2013 18:21

OSUDDEN KL 7.30-9.00 Varfågel 1ex Vitkindad gås 3 ex Grågås 3 ex Havstrut 1 ex Grå trut 1 ex Sånglärka 7 ex Blåhök hona 1ex sträckande Ormvråk 1ex      HÖRLE DAMM Vigg 4 ex Storskrake 1 ex Kricka 6 ex Sångsvan 2 ex

Lars - lördag, 02 november 2013 18:11

ARTRALLYT, en lägesrapport. UPPDATERAT 22:00

Pelle har datorstrul men har bl.a. sms:at in blåhök, fjällvråk, orre och steglits från Kävsjön. Hans, andras och våra obsar ger i nuläget 76 arter.

 

Sångsvan, grågås, vitkindad gås, kricka, gräsand, vigg, knipa, storskrake,  järpe, tjäder, orre, skäggdopping, storskarv, gråhäger, havsörn, blå kärrhök, sparvhök, duvhök, fjällvråk, ormvråk, tofsvipa, enkelbeckasin, morkulla, gråtrut, havstrut, fiskmås, skrattmås, tamduva, turkduva, sparvuggla, kattuggla, gröngöling, spillkråka, större hackspett, mindre hackspett, sånglärka, sädesärla, sidensvans, strömstare, gärdsmyg, rödhake, koltrast, björktrast, rödvingetrast, dubbeltrast, kungsfågel, stjärtmes, entita, talltita, svartmes,  tofsmes, blåmes, talgoxe, nötväcka, trädkrypare, varfågel, nötskrika, skata, kaja, kråka, korp, stare, gråsparv, pilfink, bofink, bergfink, grönfink, steglits, grönsiska, hämpling, vinterhämpling, gråsiska, domherre, stenknäck, gulsparv, sävsparv.

Lars och Anita - lördag, 02 november 2013 18:05

S-VIKEN: Kattugglorna hördes i morse, och en kvällspromenad gav både enkelbeck och morkulla.

Vid Kravlemålen lockades ett par sparvugglor in i morse, men pärlugglan ville inte i år. En gröngöling utanför Värmeshult kändes som en bonus! Vid Toftanäs fanns bara grågäss vid vårt besök, men det var rätt gott om vipor på ett par fält.

Mattias Johansson - fredag, 01 november 2013 21:15

SLÄTTÖ: 14:10 Blåhök ad hanne