VÄFK - lördag, 01 september 2018 14:41

KÄVSJÖN 8-12: Vi var åtta deltagare som hade en fin förmiddag vid Kävsjön. I topp FJÄLLPIPARE 2 juv som kom insträckande kl 8:30 och landade i viken vid Lilla tornet. De var dock inte kvar i det området när vi passerade 2½h senare. Fler foton finns på Instagram.

I övrigt: Större strandpipare 77 ex, Kustpipare 1 ex, Ljungpipare 1 ex, Tofsvipa ca 10 ex, Kärrsnäppa 40 ex, Småsnäppa 2 ex, Mosnäppa 1 ex, Gluttsnäppa 3 ex, Brushane 3 ex, Småspov 1 ex, Gråhäger 10 ex, Storskarv 10 ex str, Fiskgjuse 4-5 ex, Havsörn 1 yngre, Lärkfalk 1 ex, Tornfalk 2 ex, Bläsand ca 20 ex, Sångsvan 2 ad + 5 juv.

Rutten på Viewranger

Lars - lördag, 01 september 2018 13:32

BREDASTEN 13:00: Trana 26 ex str S och trädlärka 7 ex NO jordhögarna.

Pelle Kjellin - fredag, 31 augusti 2018 12:44

ÅBRON 12.15: Forsärla 2 ex.

Pelle Kjellin - torsdag, 30 augusti 2018 10:36

OSUDDEN 09.30-10.00: Större strandpipare 7 ex, kärrsnäppa 1 ex, drillsnäppa 1 ex, tornfalk 1 ex, ormvråk 2 ex, backsvala 1 ex.
KARLSDAL: Röd glada 1 ex.

Kent Öhrn - tisdag, 28 augusti 2018 20:40

OSUDDEN 18-19: Större strandpipare 22 ex! Kärrsnäppa 1 ex, Rödbena 1 ex, Drillsnäppa 1 ex, Duvhök 1 1K, Backsvala 1 ex.

15 av de 22 större strandpiparna. Den största flocken vi haft rastande i Värnamo.

Pelle Kjellin - tisdag, 28 augusti 2018 17:19

APLADALSGATAN just nu: Nötkråka 1 ex.

Pelle Kjellin - tisdag, 28 augusti 2018 14:30

KÄVSJÖN LILLA T 10.30-13.00: Havsörn 4 ex, fiskgjuse 5 ex, tornfalk 5 ex, lärkfalk 1 ex, brunhök 1 hane, blåhök 1 hona, större strandpipare 75 ex, kärrsnäppa 25 ex, rödbena 2 ex, kustpipare 2 ex, stjärtand 2 ex.

Pelle Kjellin - måndag, 27 augusti 2018 12:06

OSUDDEN 9-10: Större strandpipare 3 ex, drillsnäppa 2 ex, rödbena 1 ex, fiskgjuse 1 ex, brunhök 1 hona, tornfalk 1 ex, röd glada 1 ex, ormvråk 4 ex.
MOSSLEDAMMEN: Rörhöna 1 juv, gräsand 15 ex.

Pelle, Ragnhild, Mats, Kent - söndag, 26 augusti 2018 20:17

OSUDDEN 10-11: Större strandpipare 4 ex, rödbena 1 juv, drillsnäppa 1 ex, tofsvipa 40 ex, fiskgjuse 1 ex, sparvhök 1 ex, ormvråk 2 ex.

Kent Öhrn - lördag, 25 augusti 2018 12:53

KÄVSJÖN 7-10.30: Kricka 90 ex, Större strand 45 ex, Mindre strand 3 ex, Kustpipare 6 ex str S, Kustsnäppa 2 ex, Kärrsnäppa 10 ex, Rödbena 1 ex, Gluttsnäppa 1 ex, Gråhäger 20 ex (de flesta 1K), Fiskgjuse 6 ex, Havsörn 1 ad, Brun kärrhök 1 1K, Tornfalk 1 ex.
De flesta strandpiparna på ytorna utanför lilla fågeltornet, kustsnäpporna i söder.

1K mindre resp. större strandpipare.

Lars - fredag, 24 augusti 2018 17:50

S-VIKEN 15: En tidig stenfalk gjorde några snabba utfall vid Lillstugan.
(kollade både Osudden och Flaten i morse, men nästan tomt på vadare där)

Lasse Davidsson - fredag, 24 augusti 2018 16:34

Kävsjön 11.30-14.00: Brus 2 ex, svartsnäppa 1 ex, kustsnäppa 1 ex, enstaka kärrsnäppor och strandpip.

Lars - torsdag, 23 augusti 2018 22:19

OSUUDEN i morse: 1 juv rödbena.
STOMSJÖDAMMEN något senare: 3 juvenila smådoppningar idkar flygövningar.

Kjell Rydh - torsdag, 23 augusti 2018 10:26

FÄRJANSÖ 10.00: Nötkråka, flög över mot fastlandet.

Kent Öhrn - onsdag, 22 augusti 2018 19:54

LILLA TORNET 16.30-18: Kustpipare 2 e, Större strandpipare 14 ex, Kustsnäppa 2 ex, Kärrsnäppa 17 ex, Svartsnäppa 1 ex, Glutt 2 ex, Rödbena 2 ex, Brushane 1 ex, Gråhäger 16 ex, Havsörn 5 ex, Fiskgjuse 8 ex, Sparvhök 1 ex, Gulärla 31 ex.

Stefan Andersson - tisdag, 21 augusti 2018 21:39

BREDASTEN 17:00: Tornfalk 1 ex.

OSUDDEN 17:10-17:25: Skäggdopping 1 juv, Vattenrall 1 ex, Enkelbeckasin 1 ex.

Lars - tisdag, 21 augusti 2018 20:08

FLATEN 08:30: Storlom 1 ad, st. strandpipare 6 ex, gluttsnäppa 1 ex och drillsnäppa 1 ex.

Kent Öhrn - tisdag, 21 augusti 2018 07:35

OSUDDEN i går kväll: Myrspov 1, Storspov 3, Rödbena 2, Större strandpipare 2 rastade sent på kvällen och sträckte mot S i skymningen. 

Roger Ahlman - söndag, 19 augusti 2018 09:56

STORA TORNET 6.45-8.30: Havsörn 5 ex (2 ad, 2 juv, 1 2K) alla samtidigt på stränderna. Tornfalk 3 ex, Röd Glada 1 ad, Kustpipare 1 ex str SV, Större strandpip 13 ex, Kärrsnäppa 11 ex, Kustsnäppa 2 ex, Svartmes 12 ex i en flock.

VÄFK - lördag, 18 augusti 2018 12:43

KÄVSJÖN 8-11: Större strandpipare 20 ex, Mindre strandpipare 1 ex, Kustpipare 1 ad, Kustsnäppa 2 ex, Kärrsnäppa 6 ex, Gluttsnäppa 4 ex, Svartsnäppa 1 ex, Myrspov 1 ex, Enkelbeckasin 30 ex, Gråhäger 10  ex, Havsörn 1 ad + 1 1K, Fiskgjuse 6 ex, Sparvhök 1 ex, Törnskata 1 hona, Gulärla 5 ex.
En fin morgon där det gav ökenkänsla i den helt upptorkade södra delen av sjön. Foto på Instagram. https://my.viewranger.com/track/widget/8342188

Roger Ahlman - lördag, 18 augusti 2018 09:34

BREDASTEN 6.50-7.30: Trädlärka 6 ex

OSUDDEN 7.40-9.15: Storlom 1 str S, Bläsand 1 ex, Brunhök 1 hane, Tornfalk 1 str S+ 1 juv, Vattenrall 1 juv, St Strandpip 1 juv som sträckte iväg, Drillsnäppa 1 ex, M Hackspett hörd, Gulärla 46 str SV, Backsvala 7 str S, M Korsnäbb 3 str SV.

Roger Ahlman - fredag, 17 augusti 2018 09:20

OSUDDEN 7.35-9.00: Bläsand 1 ex, Brunhök 1 hane, Börringevråk 1 ex, Tornfalk 1 juv, Kustpipare 1 ex instr, Myrspov 3 str S, Ljungpipare 1 ex, Tofsvipa ca 100 ex, Svartmes 3 ex.

I Videskogen tidigare bl a Rörsångare 1 ex, Steglits minst 3 ex, flera Stjärtmesar och Svarthättor.

Myrspovarna kom insträckande och var på väg att gå ner på stranden men fortsatte söderut.

Stefan Andersson - fredag, 17 augusti 2018 07:13

FORSHEDA 06:45: Stenknäck 4 ex (förmodligen en familj) vid Storgatan/Villagatan.

Roger Ahlman, Lasse D - torsdag, 16 augusti 2018 11:58

KÄVSJÖN 7-10: Havsörn 2 ad, 1 juv, 1 juv/sub, Brunhök 1 juv, Tornfalk 1 ex, Tofsvipa 75 ex, Kärrsnäppa 25 ex, St Strandpip 25 ex, Brushane 1 juv, Skrattmås 34 str S

Det går utmärkt att gå ut till sjökanten från Lilla tornet i sandaler förutom att det är daggvått på morgonen.

Roger Ahlman - onsdag, 15 augusti 2018 19:01

KÄVSJÖN 15.40-18.40: Havsörn 1-2 ad, 1 2K och 1 subad str SV, Röd Glada 1 ex, Röd/Brun Glada 1 str på långt håll, Brunhök 1 hane+3 juv, Lärkfalk 1 ex, Tornfalk 1 ex, Kustpipare 2 ex, Storspov 17 sträckte iväg från sjön, Gluttsnäppa 4 ex gjorde samma sak, Svartsnäppa 1 rast+1 str, St Strandpipare 4 ex, Kärrsnäppa 20 ex.

Dessutom möjligen en Myrsnäppa med kärrorna men långt håll.