Pelle Kjellin - måndag, 07 maj 2018 17:31

LYINGE VÅTMARK 12-14: Lärkfalk 2 ex, fiskgjuse 1 ex, kattuggla 1 ex (stöttes från en tät gran), spillkråka 1 ex, gröngöling 1 ex, mindre hackspett 1 ex, skogssnäppa 2 ex.

Våtmarken ligger på Osåns östra sida 3 km nedströms Ohs bruk. Området utgörs av stora utdikade (1800-talet) jordbruksmarker, där dikena åter dämts upp. Liknar Videskogen i storformat, dock med rätt stora öppna gräsytor. Ingen vattenspegel. Här finns många döda lövträd. Inga anordningar för besökaren, men intressant område.

Leif Engquist - söndag, 06 maj 2018 14:36

HÖRLE KVARN 14,00: 1 par forsärla

VÄFK - söndag, 06 maj 2018 13:36

GÅERYD 5.30-7.00: Storlom 2 ex, Kricka 6 ex, Vigg 3 ex, Småskrake 5 ex, Storskrake 2 ex, Storskarv 3 ex
ÅTORPET: Forsärla 1 ex
PINNAREKULLA: Svärta 1 ex, Vitkindad gås 120 ex mot NO, Grönbena 5 ex, Vigg 2 ex

Kjell och Margit - söndag, 06 maj 2018 13:00

PINNAREKULLA 09.00: Svärta hane, storlom, fiskgjuse.

SÖDERGÅRDSVIKEN: Törnsångare, fisktärna 2.

BREDASTEN: Svart rödstjärt, mindre strandpipare, steglits, hämpling, havsörn.

Pelle Kjellin - lördag, 05 maj 2018 15:58

OSUDDEN 10.00: Röd glada 1 ex, sparvhök 1 ex.
ÅMINNE 10.30: Törnsångare 1 sj.
BRÄNDA FÄLTET 13.30: Törnsångare 1 sj, fiskgjuse 1 ex.
FUNTABO 14.00: Trädgårdssångare 1 sj.
TÅNNÖ BY 14.30: Röd glada 1 ex, brunhök 1 hona.

Kent och Kjell - lördag, 05 maj 2018 15:34

FÄRJANSÖ 5.30-10.30: Stjärtand 1 hanne, Storskarv 14 str + 11, Rördrom 1, Gluttsnäppa 1, Grönbena 15, Dvärgbeck 1, Röd glada 2, Brun kärrhök 1 hona, Lärkfalk 1, Fiskgjuse 2-3, Havsörn 1 yngre subad, Gök 1, Hussvala 10, Gulärla 1, Rörsångare 1, Grönsångare 1. Törnsångare 1 vid båtplatsen Toftanäs. Förutom storskarvarna inget sträck.

Lasse Olofsson - lördag, 05 maj 2018 10:11

STOMSJÖDAMMEN: Trädgårdssångare 1sj, Smådopping 2 ex.

Pelle Kjellin - fredag, 04 maj 2018 14:17

KÄVSJÖN 10.00-13.40: Havsörn 2 ex, fiskgjuse 3 ex, röd glada 2 ex, lärkfalk 1 ex, sparvhök 5 ex, trana 100 ex, skedand 1 hane, grönbena 5 ex, storspov 2 ex, gök 1 överflygande. I sjön nästan tomt.

Kent och Mats - torsdag, 03 maj 2018 21:22

OSUDDEN 18-19: Havsörn 1 ex, Fiskgjuse 3 ex, Vigg 1 par, Törnskata 1 hanne.

Pelle Kjellin - torsdag, 03 maj 2018 16:36

OSUDDEN PIREN 14-15: Skedand 3 par, vigg 12 ex, grå flugsnappare 1 ex.

Kjell och Margit - onsdag, 02 maj 2018 22:25

OSUDDEN: Grå flugsnappare. Mindre hackspett söder om järnvägen.

Pelle Kjellin - onsdag, 02 maj 2018 21:56

RUSKÅN 16.00-20.30: Havsörn 1 ex, ormvråk 1 ex, sångsvan 1 par, trana 3 par, tjäder 1 tupp, orre 1 tupp, gök 1-2 ex, grönbena 1 sp.

Pelle Kjellin - onsdag, 02 maj 2018 11:40

OSUDDEN 09.00: Fisktärna 1 ex,  tornfalk 1 ex, fiskgjuse 1 ex, brunhök 1 hane, sävsångare 1 ex skulkade i dikets yttre del.
HELMERSHUS: Standard.
BREDASTEN 11.00: Svart rödstjärt 1 hane sj mellan Wemo och Salvagnini, hämpling 4 ex, stenskvätta 6 ex, mindre strandpipare 4 ex.

Kent Öhrn - tisdag, 01 maj 2018 12:24

OSUDDEN 7-9 (med LO): En gök ropade från piren, tre viggar flög förbi,en tornfalk jagade på fälten...
HOVS GÅRD 11-12: En röd glada flög förbi, en göktyta ropade från samma område som förra året, en gnäggande småspov rastade vid dämmet, en trana försöker häcka på en minimal boholme i dämmet...

Lars och Anita - måndag, 30 april 2018 16:11

S-VIKEN 11:30: En lappsparv rastar vid vallen. Honfärgad.

Kent Öhrn - måndag, 30 april 2018 13:08

OSUDDEN kl 6: En gluttsnäppa sträckte, rördrom tutade. Fyra buskskvättor och en gulärla på maden.

VÄFK - måndag, 30 april 2018 05:36

LÖVÖ/BLÅDÖPET: Vi var tio deltagare som vandrade ut till Blådöpet vid niotiden. Orre, storspov, grönbena och buskskvätta hördes men dvärgbecken ville inte uppträda ikväll.

Kjell och Margit - söndag, 29 april 2018 19:07

PROSTSJÖN: Grönsångare 

Pelle Kjellin - söndag, 29 april 2018 16:05

OSUDDEN 13.00: Vigg 7 ex rast, ljungpipare 10 ex rast N 27.
BREDASTEN 13.30: Svart rödstjärt 1 sj vid Holmgrens. Likaså vid Wemo, kanske samma fågel. Mindre strandpipare 1 ex, hämpling 2 ex södra sidan av Wemo.
PROSTSJÖN 14.30: Rörhöna 1 ex, vigg 1 par.

Kent Öhrn - söndag, 29 april 2018 15:18

OSUDDEN kl 7: En småspov sträckte mot norr. I övrigt standard.
PINNAREKULLA 8-9: Skrattmåsarna laddar för häckning; minst 370 ex på plats och ytterligare ett femtiotal ute på fälten längs vägen.

Lars - söndag, 29 april 2018 11:52

KÄVSJÖVÄGEN, VMO: En stenfalk flög just förbi vid MP Bil, i riktning Torp.

Pelle Kjellin och Ragnhild - lördag, 28 april 2018 20:08

OSUDDEN 18-19: Fiskgjuse 2 ex, grönbena 1 ex, drillsnäppa 2 ex, råka 1 ex, gulärla 5 ex.

Sven Lindahl - lördag, 28 april 2018 17:21

HÅNGER KYRKBY 16.00: Tornfalk1ex.

Pelle Kjellin - lördag, 28 april 2018 17:17

FUNTABO 14.00: Mindre hackspett 1 hanne.
TÅNNÖ 14.15: Storspov 1 ex.
BRÄNDA FÄLTET 14.30: Ingen pungmes idag (heller)......

Lars - lördag, 28 april 2018 12:41

TÅNNÖ MOTELL senaste timman: Vitkindad gås 1 ex norrut, smålom 4 ex fiskande och en tutande rördrom i närmsta vassen åt vänster.