Lars - söndag, 22 april 2018 07:52

S-VIKEN på morgonkvisten: Årta 1 hanne och rörhöna 1 ex i norra delen. En rödbena i södra...

Kent Öhrn - lördag, 21 april 2018 12:17

FÄRJANSÖ 5.30-9.30: Str Vitkindad gås 180+180, Storskarv 18+11+13. Rördrom 1 ex, Stjärtand 1 hanne, Bläsand 5 ex, Kricka 70 ex, Småskrake 1 hona, Ejder 1 hanne, Ljungpipare 1 ex, Grönbena 1 ex, Rödbena 1 ex, Gluttsnäppa 1 ex, Storspov 2 ex, Dvärgbeckasin 1 ex, Havsörn 3 ex, Brun kärrhök 1 ex, Röd glada 2 ex, Sånglärka 2 ex, Ladusvala 5-6 ex, Hussvala 2 ex, Steglits 1 ex.

Pelle Kjellin - lördag, 21 april 2018 11:35

KOMMUNFÖRRÅDET 09.00: Forsärla 1 ex sjöng i Kröcklebäcken.
BREDASTEN 09.30: Svart rödstjärt 1 par vid Separett, röd glada 1 ex, hämpling 3 ex.

Pelle Kjellin - fredag, 20 april 2018 18:23

MOSSLEDAMMEN 17.30:  Sothöna 1 ex.
FÄLTEN N 27 17.30: Ljungpipare 30 ex, strandskata 2 ex.
OSUDDEN 17.30-18.00: Brun kärrhök 1 ex, vitkindad gås 1 ex rast, knölsvan 1 ex.
KOLONIN: Röd glada 1 ex.

Kjell och Margit - fredag, 20 april 2018 18:19

FÄRJANSÖ 13-16: Mycket fågel trots värmen, skrattmås++ kricka 30-40, bläsand några, brun kärrhök hane, fiskgjuse 2, röd glada, storspov 2, ladusvala, enkelbeckasin 10-15, knölsvan 6, lövsångare, vitsippor som bäst.

Häromkvällen (19.4 vid 21-tiden) hördes sträckande vitkindade gäss över Amerikaområdet.

Stefan Andersson - torsdag, 19 april 2018 18:57

STOMSJÖDAMMEN 14:45-15:15: Smådopping 1 ex, Kricka 6 par, Sånglärka 1 sj, Ringtrast 1 hane i 90-graderkurvan strax innan dammen, Lövsångare 5 sj, Stjärtmesar. 

PROSTSJÖN 15:30-16:00: Snatterand 1 par + 1 hane, Vigg 1 par.

TINASÖ: Mindre hackspett 1 rop, Gransångare 1 sj.

KOMMUNFÖRRÅDET 17:00: Svart rödstjärt 1 sj.

BREDASTEN 17:45: Mindre strandpipare 1 par, Stenskvätta 1 hane, Lövsångare 1 sj.

Urban Magnusson - torsdag, 19 april 2018 10:12

THURE SÄLLBERGSGATAN 7 kl 10.10: Råka

Pelle Kjellin - onsdag, 18 april 2018 18:26

OSUDDEN 14.00-14.30: Vigg 16 ex rast, bläsand 6 ex rast, storspov 1 ex.
VIDESKOGEN 14.40: Lövsångare 1 sj.

Kent Öhrn - onsdag, 18 april 2018 07:35

TINAS Ö: Rörhöna 2 ex

Kjell - onsdag, 18 april 2018 06:05

AMERIKAOMRÅDET kl 06: Sjungande rödstjärt

Lasse Davidsson - tisdag, 17 april 2018 23:13

I Gallnås sjungande lövsångare. Nu ikväll nattsträckande sjöorrar.

Leif Engquist - tisdag, 17 april 2018 11:44

HAGAGATAN: Svarthätta, hona, åt smör vid matningen.

Kjell och Margit - tisdag, 17 april 2018 09:46

RUSAREBO kl 07: Bergfinkar i stor flock i bokarna. Blommande blå- och vitsippor.

Stefan Andersson - måndag, 16 april 2018 17:36

KÄVSJÖTORNET 15:00-15:50: Lyckades glömma Ejder 5 hanar + 3 honor.

Stefan Andersson - måndag, 16 april 2018 17:27

KÄVSJÖTORNET 15:00-15:50: Gråhakedopping 1 ex, Bläsand 11 ex, Knölsvan 7 ex, Sångsvan 1 ex, Bläsand 11 ex, Brunand 2 hanar + 1 hona, Vigg 13 ex, Ejder 5 hanar + 3 honor, Sjöorre 9 ex, Storskrake 1 hona, Blå kärrhök 1 hona, Fiskgjuse 1 ex, Strandskata 1 ex, Storspov 11 ex, Rödbena 5 ex, Skogssnäppa 1 ex, Enkelbeckasin 1 spel, Storskarv 12 ex, Trädpiplärka 1 str.

ALBOSJÖN KULLTORP 16:15: Storlom 1 ex.

Stefan Andersson - måndag, 16 april 2018 11:37

FORSHEDA 11:30: Röd glada 1 ex rörde sig sakta mot N.

Lars - måndag, 16 april 2018 10:20

SVÄNÖTORNET 08:30-10: Bläsand 11 ex, brunand 2 ex, ejder 8 ex, sjöorre 5 ex, småskrake 1 hanne, salskrake 1 par, storspov 4 ex, rödbena 2 ex.

SVÄNÖ: Orrspel och mindre hack hörda.
HÄRADSÖ BY dessförinnan: Ringtrast 1 hona.
HOVS GÅRD: Tajgasädgås 1 ex.
FLATEN 10:30: Brunand 7 ex och sjöorre 47 ex.

Kent Öhrn - söndag, 15 april 2018 20:25

VIDÖSTERN em: Tunga dykänder rastade från Brända fältet upp till Hjälshammarmaden, majoriteten norr om Tånnö ö; Ejder 7 ex, Svärta 10 + 4 ex, Sjöorre 52 + 21 ex, Alfågel 1 hanne, Brunand 18 ex, Smålom 1 ex, Gråhakedopping 3 ex, Vitkindad gås 45 ex
NORRA FLÅREN: Sjöorre 20 ex rastade.

Lars - söndag, 15 april 2018 13:41

S-VIKEN 11-13:30: Stjärtand 1 hanne, bläsand 8 ex, tranorna bygger nedan för Lillstugan, ladusvala ca 10 ex, hussvala 1 ex, gransångare 3 ex. Nere vid Sikudden flög 6 svärtor förbi söderut (11:40) men tappades bort i dimman, även 2 havstrutar på Flå´s kvarnar.

Lars Hellman - söndag, 15 april 2018 10:20

Nissafors Hagelstorp Lördag KL 19  Ringtrast 3 ex hanar, på åker väster om min bostad.

Lars Petersson - lördag, 14 april 2018 19:56

S-VIKEN idag: Änderna från i förgår är kvar, därtill 4 ladusvalor och gransångarsång.

Stefan Andersson - lördag, 14 april 2018 15:43

Nissafors Strandudden 09:55-10:30: Trädlärka 1 sj + 1 ex, Gransångare 1 sj.

Mats Johansson - lördag, 14 april 2018 12:18

HÖRLE DAMM KL 11.30 Brunand 2 hanar Vigg 8 ex Storskrake 3 ex Fiskgjuse 2 ex Storskarv 3 ex

Lars - fredag, 13 april 2018 13:31

STOMSJÖDAMMEN nu: 2 smådoppingar.

Lars - torsdag, 12 april 2018 12:13

S-VIKEN 9-10: Tajgasädgås 1 ex, stjärtand 1 hanne, snatterand 1 par, bläsand 8 ex.