Ragnhild Ann-Sofi - onsdag, 03 oktober 2018 17:51

OSUDDEN:  Ägretthägern visade sig en stund på stranden i eftermiddag

Stefan Andersson - söndag, 30 september 2018 18:33

KÄVSJÖTORNET 12:20-15:00: Ägretthäger 4 ex, Gråhäger 3 ex, Sångsvan 13 ex, Bläsand 300 ex, Snatterand 1 ex, Kricka 200 ex, Gräsand 350 ex, Stjärtand 6 ex, Skedand 3 ex, Havsörn 2 ad + 1 yngre, Blå kärrhök 1 juv, Fjällvråk 1 ex, Tornfalk 1 ex, Gråtrut 3 ad + 2 juv str, Sånglärka 2 str, Hämpling 1 ex.

KULLTORP: Stenknäck 2 ex vid macken.

Kent med Lasse D sista timmen - söndag, 30 september 2018 13:19

LILLA TORNET 9-12: Ägretthäger 4, Kustpipare 1, Större strandpipare 1, Kärrsnäppa 1, Bläsand 250, Stjärtand 6, Tornfalk 1, Havsörn 1.
Ägretterna födosökte längs Stora ö.

Kent, Ann-Sofi, Ragnhild, Lasse O - lördag, 29 september 2018 14:48

OSUDDEN 8-10: Ägretthäger 1 ex gick ner i viken 8:55 men sträckte snabbt vidare mot N. I övrigt Steglits 15 ex i flera flockar, Gransångare 1 ex, Järnsparv 1 ex, Tornfalk 1 hanne, Dvärgbeckasin 1 ex i den gröna vegetationen närmast vassen.
Också gratulerar vi de nygifta i Lillstugan:)

Pelle Kjellin - lördag, 29 september 2018 13:46

M-SKOGEN 9-13: Kungsörn 1 ex, tjäder tupp och höna, orre 1 sp, duvhök 1 hörd, sparvhök 1 ex, gröngöling 1 ex, spillkråka 1-2 ex, sångsvan 2 ad och 1 1K i Kackelsjön.

Lasse Davidsson - fredag, 28 september 2018 21:40

Osudden 8.00-10.00: Obefintligt sträck och inga rastare på fälten. Det enda roliga en jagande/sträckande stenfalk och en duvhök.

 

Lars Hellman - fredag, 28 september 2018 20:14

Nissafors Hagelstorp Torsdag 27/9   1 st honfärgad Rödsjärt.  

Pelle Kjellin - fredag, 28 september 2018 15:58

KÄVSJÖN 10.00-14.30: Havsörn 3 ex, fjällvråk 1 ex, blåhök 1 hona, tornfalk 5 ex, ormvråk 10 ex, ägretthäger 1 ex, kustpipare 4 ex, ljungpipare 2 ex, större strandpipare 2 ex, snösparv 1 ex. Inga sträck alls, märkligt.

Lasse Davidsson - torsdag, 27 september 2018 20:07

Vid Osudden en rastande ägretthäger vid 18-tiden. stod vid pumphusdikets mynning en kort stund och flög sen omkring i badviken. Ytterliggare en ägrett flög över Ruskån vid Råhult strax efter kl 19.

Stefan Andersson - torsdag, 27 september 2018 11:28

Igår 26/9 sträckte Stäpphöken med sändare förbi bla Hjälmaryd och Storekull och kl 15:00 var den alldeles öster om Dannäsviken!

Stefan Andersson - onsdag, 26 september 2018 11:22

Fick tips om att en Stäpphök (Selja) försedd med Satellitsändare (märkt i Finland) i natt befann sig på Frillsö mosse som ligger SV om Forsheda (mitt emellan Slättövägen och Rannäs)! Tyvärr långt från allfartsvägarna! Stäpphöken Seljas resa går att följa på:  satelliitti.laji.fi

https://satelliitti.laji.fi/?lang=en&id=JX.57208&speed=30&zoom=11&loc=[57.22351177757106,13.762092590332033]&layer=3&start_time=2018-07-28T00:30:00%2B00:00&end_time=2018-09-25T23:00:00%2B00:00

Lars och Anita - måndag, 24 september 2018 18:19

S-VIKEN 11:05-11:40: En TAJGASÅNGARE hittades vid Hertigberget idag. Den satt och lockade flitigt vid Markus garage. Den var ganska svårsedd, såsom de ofta är men kom snabbt fram och visade sig fint i ca 10 sekunder när vi spelade upp locklätet från mobilen. Sen fortsatte den locka medan den ena av oss gick för att hämta kameror. Efter en halvtimma var den fortfarande kvar på samma ställe, men snart rörde den sig bort och vi återfick aldrig kontakten med den. Ett kort eftersök på eftermiddagen gav inget, men möjligheten finns förstås att den kan vara kvar i närheten. Anita kommer att kolla i morgon.
Även lockande gransångare fanns på plats, med det klassiska locket och även det "nya" tvåstaviga locklätet.

Pelle Kjellin - måndag, 24 september 2018 17:55

KÄVSJÖN 09.30-14.00: Havsörn 2-3 ex, röd glada 1 ex, fiskgjuse 1 ex, tornfalk 5 ex, sparvhök 5 ex, ormvråk 50 ex, kärrsnäppa 1 ex, större strandpipare 2 ex, brushane 2 ex, kustpipare 1 ex, trana 1200 ex, bläsand 200 ex, snösparv 1 ex rast. Ingen vit häger idag.

Kjell och Margit - söndag, 23 september 2018 21:53

GUSTAVSGATAN 15.30: 120 tranor i plog mot söder på hög höjd. Spillkråka i skogen vid ”Fåfängan”

Pelle Kjellin - söndag, 23 september 2018 20:21

APLADALSGATAN 20.00: Kattuggla 1 ex klävittande.

Mats Johansson Lars Olofsson - söndag, 23 september 2018 19:16

OSUDDEN KL 15.00-18.00 Blå kärrhök 1 hona Glada 1 ex Tornfalk 2 ex Ormvråk 4 ex Brun kärrhök 1 hona Sparv hök 2 ex Trana 532 ex totalt sträckande Storskarv 40+7+70 ex sträckande Fiskmås 40ex sträckande

Kent Öhrn - söndag, 23 september 2018 13:55

LILLA TORNET 9-11.30: Ägretthägern, Gråhäger 12, Större strand 6, Kärrsnäppa 16, Sångsvan 7, Bläsand 210, Stjärtand 12, Kricka 450, Havsörn 1 1K, Röd glada 1, Ormvråk 3, Sparvhök 1, Tornfalk 1.
Norra viken utanför tornet var populärast och allt fanns där utom gladan som sågs längst i söder.

Kent Öhrn - fredag, 21 september 2018 07:36

TV4-inslag om kungsörn från Dalarna med Börje Dahlén igår

Leif Engquist - onsdag, 19 september 2018 19:15

Osudden:15,30-16,30: 4 glador över 27:an, tornfalk 1 ex och en förbiflygande adult hane blå kärrhök.

Pelle Kjellin - onsdag, 19 september 2018 18:37

MOSSLEDAMMEN 17.00: Röd glada 4 ex, ormvråk 1 ex, rörhöna 1 1K.
OSUDDEN: Standard.

Sven Lindahl - onsdag, 19 september 2018 05:39

HÅNGER igår: Mindre hackspett 1ex. bakom mitt hus.

 

Kjell och Margit - tisdag, 18 september 2018 20:02

FÄRJANSÖ 10-13: Brun kärrhök hane och hona, glada, ormvråk 2 (en av börringetyp), gök, två knölsvanar, några sädesärlor ännu. Inga vadare.

Pelle Kjellin - tisdag, 18 september 2018 15:58

KÄVSJÖN 10.30-14.30: Ägretthäger 1 ex, havsörn 1 ad och 1 yngre, fiskgjuse 3 ex, pilgrimsfalk 1 ungfågel, lärkfalk 3 ex, stenfalk 1 ex, tornfalk 10 ex, sparvhök 2 ex, ormvråk 10 ex, kärrsnäppa 12 ex, större strandpipare 4 ex, småsnäppa 1 ex, kustpipare 1 ex, brushane 1 ex. Ängspiplärkor i mängd och änder i massor, svårt motljus men stjärtand 1 ex kunder urskiljas. Gräsänder och krickor samt förmodligen också bläsänder. Vattnet har stigit obetydligt.

Kjell Rydh - måndag, 17 september 2018 20:08

ULÅS kl 08.45: Minst 200 tranor rastande på ett fält. Kl 18.30 är det 60 st på samma ställe.

Lasse Davidsson - söndag, 16 september 2018 15:06

Kävsjön 8.00-11.00: Havsörn 2 ex, pilgrimsfalk 1 ex, tornfalk 2 ex, fiskgjuse 2 ex, ägretthäger 1 ex plus något tiotal kärrsnäppor och större strandpipare.