Lars - lördag, 04 november 2017 21:43

ARTRALLYT - uppdatering:
Efter de senaste inkomna rapporterna är vi nu uppe i hela 82 arter! Det är den högsta lördagsnoteringen sedan åtminstone 2006, kanske någonsin!? Det minskar ju även markant antalet arter som behöver jobbas in i morgon. Jag föreslår att vi använder sms-gruppen i morgon när nya arter hittas, så blir våra insatser mer effektiva.

Ett urval arter som återstår att hittas i morgon:

Mindre sångsvan(3) Vitkindad gås(5) Orre(6) Tjäder(7) Duvhök(5) Kungsörn(3) Havstrut(3) Sparvuggla(6) Mindre hackspett(7) Taltrast(5) Dubbeltrast(5) Hämpling(3) Vinterhämpling(4)

Pelle Kjellin - lördag, 04 november 2017 21:23

När jag nyligen uppdaterade Tommy T inför morgondagens insats nämnde han att han haft gråsparv i tätorten idag. Han skulle försöka med tjäder i morgon.

Mattias Johansson - lördag, 04 november 2017 19:49

HJÄLMARYDSVIKEN/TOFTNÄS (promenerade) 08-13 Skäggmes 5 ex, Svarthätta 2 ex, Sävsparv 2 ex, Gärdsmyg 4 ex, Rödhake 3 ex, Gråsiska 25+30+15, Grönsiska 14 ex, Stare 50+20, Bläsand 23ex, Kricka 2 ex, Enkelbeckasin 3 ex, Dvärgbeckasin 1 ex, Morkulla 1 ex, Tofsvipa 45 str S, Ringduva 3 ex, Storskarv 2 ex, Sädgås 22 ex, Grågås 12+ 21 str S, Ormvråk 2 ex, Glada 1 ex, FÄNESTAD: Blå Kärrhök 1 ex hona, Glada 1 ex.

Lars - lördag, 04 november 2017 19:38

ARTRALLYT (texten uppdateras kl 22:00)
Lägesrapport efter lördagen: I skrivande stund har 75 arter inrapporterats. Det är en bra, men inte mer än genomsnittlig siffra. Några godbitar ska nämnas; Smådopping och svart rödstjärt. Det är två arter som vi inte lyckats få med i något rally tidigare, inte sedan 2006 i alla fall. Bläsgås och sothöna har bara hängts in på ett rally under samma period. Sedda arter idag:

Knölsvan Sångsvan Bläsgås Grågås Kanadagås Bläsand Kricka Gräsand Vigg Knipa Salskrake Storskrake Järpe Smådopping Skäggdopping Storskarv Gråhäger Havsörn Sparvhök Ormvråk Fjällvråk Sothöna Tofsvipa Dvärgbeckasin Enkelbeckasin Morkulla Fiskmås Gråtrut Tamduva Ringduva Turkduva Kattuggla Kungsfiskare Gröngöling Spillkråka Större hackspett Sånglärka Ängspiplärka Sidensvans Strömstare Gärdsmyg Rödhake Svart rödstjärt Koltrast Björktrast Rödvingetrast Kungsfågel Skäggmes Stjärtmes Entita Talltita Tofsmes Svartmes Blåmes Talgoxe Nötväcka Trädkrypare Varfågel Nötskrika Skata Kaja Kråka Korp Pilfink Bofink Bergfink Grönfink Steglits Gråsiska Mindre korsnäbb Domherre Stenknäck Snösparv Gulsparv Sävsparv

Här följer ett urval av arter som inte rapporterats idag. Siffran efter varje art står för det antal år/rallyn som vi fått in arten under de senaste 8 gångerna vi deltagit. Endast "skamarter" med minst en 3:a nämns här. Får vi in de här fåglarna gör vi ett kanonresultat, kanske det bästa någonsin! (Jag har siffrorna sedan 2004, vi toppnoterade på 90 arter 2005 då jag tror vi kom på delad fjärdeplats tillsammans med Ljungby).

Mindre sångsvan(3) Sädgås(4) Vitkindad gås(5) Orre(6) Tjäder(7) Röd glada(3) Blå kärrhök(5) Duvhök(5) Kungsörn(3) Havstrut(3) Sparvuggla(6) Mindre hackspett(7) Taltrast(5) Dubbeltrast(5) Svarthätta(4) Stare(8) Gråsparv(8) Grönsiska(8) Hämpling(3) Vinterhämpling(4)


Ursäkta avsaknaden av kommatecken.

Lars - lördag, 04 november 2017 19:47

Kommentera om jag missat något, eller har sett ytterligare arter. Jag uppdaterar listan kl 22.

Tommy T genom Pelle - lördag, 04 november 2017 18:40

KENNELKLUBBEN STOMSJÖ: Järpe 1 ex.
KÄRNAN: Turkduva.

Kent Öhrn - lördag, 04 november 2017 18:38

BREDASTEN: Svart rödstjärt 1 hanne S om Holmgrens

Pelle Kjellin och Mats J - lördag, 04 november 2017 17:04

KÄVSJÖN 13-16: Havsörn 1 ad, fjällvråk 1 ex, vigg 12 ex, kricka 50 ex, sånglärka 8 ex, snösparv 2 ex, talltita och trädkrypare.

Mats Johansson - lördag, 04 november 2017 16:40

HINDSEKIND Spillkråka 2ex

SÖLARYD Strömstare 3 ex

FUREN Skäggdopping 1 ex

Sven Lindahl - lördag, 04 november 2017 15:52

HÅNGER: Svartmes och gröngöling.

Ragnhild Sjöholm Ann-Sofi Henning - lördag, 04 november 2017 15:01

Vi gör tillägg med

 sångsvan tofsmes skäggmes

Anita Ericson - lördag, 04 november 2017 14:56

S-VIKEN:

Sothöna 1 ex, sångsvan, bofink och bergfink.

Lars och Erik G - lördag, 04 november 2017 11:51

BREDASTEN 11:40: Enkel 1 ex och dvärgbeckasin 2 ex söder jordhögarna. Ringduva 1 ex.

Pelle Kjellin m. fl. - lördag, 04 november 2017 10:54

OSUDDEN: Kungsfiskare 1 hörd, ängspiplärka, bläsgås 12 ex, fiskmås, gråtrut, tofsvipa 40 ex, stare.
APLADALSGATAN: Sparvhök 1 ex.

Lars - lördag, 04 november 2017 10:25

STOMSJÖDAMMEN 07:20: Smådopping 1 ex. CITRONV: Sidensvans, björk och rödvingetrast. HÖRLE DAMM: Bläsand 9 ex. KÄRDA: Stenknäck. I övrigt ormvråk, grågås, st. hackspett, rödhake, korp, kråka, kaja, nötskrika, stjärtmes, kungsfågel, mindre korsnäbb.

På Margretelundsområdet finns mycket kottbärande tall. Jag har sett korsnäbb där vid varje besök men inte lyckats spika någon större ännu..

Anita Ericson - lördag, 04 november 2017 08:25

Södergårdsviken 07:15 - 08:15:

Knölsvan, kanadagås, gräsand, knipa, salskrake 2, storskrake, storskarv, gråhäger, tamduva, gärdsmyg, entita, blåmes, talgoxe, nötväcka, varfågel, skata, pilfink, grönfink, steglits, gråsiska, domherre, gulsparv

Anita Ericson - lördag, 04 november 2017 08:12

Lars och Anita 


Högamålan 06:30:

Morkulla, kattuggla och koltrast

Lars - fredag, 03 november 2017 11:24

HÖRLE DAMM 09: Bläsand 4 ex.

Sidensvansar vid Citron och Grusgropsvägen. Rödhake på Bragegatan och trädgårdstippen, Stomsjö.

STOMSJÖDAMMEN 11:30: Smådopping 1 ex och forsärla 1 ex.

Lars - torsdag, 02 november 2017 18:52

Som sagt: ARTRALLY i helgen mellan fågelklubbarna i Småland. Därmed populärt kallat Smålandsrallyt. Vi har väl som vanligt ingen chans att mäta oss med kustklubbarna, så en lämplig ambitionsnivå kunde vara att sikta på övre halvan i resultatlistan.
Tänk gärna igenom hur du vill bidra till ett bra resultat. Som vanligt så bjuder skogsarterna på särskilt hårt motstånd, så planera gärna en tur ut till din favoritskog etc...
Rapportera här på obsboken eller på Artportalen så löpande som möjligt. En lägesanalys och delresultat presenteras under lördagskvällen.

Vill du förkovra dig i statistik från Värnamo Fågelklubbs insatser under de senaste 10 åren, kan du ta hem en excelfil genom att klicka på länken här nedan:

http://www.larsfoto.se/files/V%C3%A4rnamo%20Artrally.xls

Lars och Anita - torsdag, 02 november 2017 11:30

S-VIKEN 10-11: 2 honfärgade salskrakar rastar. I vassen utanför vallen hittade vi 2 skäggmesar, 1 ung och en gammal hanne som sedan flög norrut. Varfågel 1 ex rastar och 5 steglitser sträckte söderut.

Pelle Kjellin - onsdag, 01 november 2017 12:38

BREDASTEN 11.00: Snösparv 2 ex 30 meter sydost transformatorkuren.
OSUDDEN 12.00: Kungsfiskare 200 m uppströms den designade bänken, alltså där ävjan har sitt in/utlopp. I övrigt en skäggdopping men inga gäss någonstans.

Lars - onsdag, 01 november 2017 08:24

OSUDDEN nu: Minst 24 bläsgäss bland grågässen norr om 27:an.

SMULTRONV. 30: Ca 5 större korsnäbbar käkar i tallarna utanför porten kl 09.

Lars - tisdag, 31 oktober 2017 10:46

CITRONVÄGEN 58, VMO 08:40: 50+ sidensvansar i en björktopp. Här kanske det finns mat även för tallbit. De var ju i dessa kvarter under förra invasionen. Det finns flera tallbitsobsar från v-ryd och jpk kommuner på sistonne...

"HÖNSVÄGEN": En tjäderhöna kl 09:15.

Lars - måndag, 30 oktober 2017 19:06

BREDASTEN 12: Havsörn 1 ex 3-4K överflygande, 3 ob. beckasiner stötta söder jordhögarna och 5 snösparvar kringflygande i området (Bilden med hanne i förgrunden, hona i bakgrunden).
13:15 flög en nötkråka mot norr över 27:an strax öster om Värnamo Energi.

Pelle Kjellin - måndag, 30 oktober 2017 15:01

KÄVSJÖN 09.45-13.30: Kungsörn 1 ex, fjällvråk 1 ex.

Fågelfrö Jemofix strimmigt solros 249 kr, svart 169 kr, viltfågel ca 230 kr, allt 20 kg.

Mats, Christina,Lars O Ragnhild,Ann- Sofi - söndag, 29 oktober 2017 12:47

OSUDDEN kl 9.20-10.30 Kungsörn 1 ex Ormvråk 1 ex Duvhök 1 ex Storskarv 5 ex Bläsgås 15 ex Grågås ca 250ex Vikindad gås ca 150ex Sträckande SV Snösparv 1 ex förbi flygande Steglits hörd Stare 20ex