Lars - måndag, 04 juni 2018 21:14

DANNÄS SÄTERI 12:30: Skogsduva och kärrsångare sjöng nära våtmarken.
ANNEBERG-YXKULLSUND 21:30 1 juni: Ca 150 prutgäss str. NO.

Urban Magnusson - måndag, 04 juni 2018 07:28

VÄRMESHULT: 2/6 kl 23-24: Nattskärra spelade.

Kent och Pelle - söndag, 03 juni 2018 13:56

GNOSJÖ RENINGSVERK: Rörhöna 1 ad med 2 pulli, Backsvala 1 ex, Forsärla 1 juv.
KÄVSJÖN STORA: Havsörn 1 ex, Fiskgjuse 1 ex, Lärkfalk 1 ex, Storskarv 3 ex rastade.

Stefan Andersson - lördag, 02 juni 2018 21:05

PINNAREKULLA 10:20-10:40: Sjöorre 11 ex, Skedand 1 par, Storlom 1 ex, Steglits 1 ex.

Kent Öhrn - lördag, 02 juni 2018 14:53

Ca 75 prutgäss sträckte förbi Tånnö/Brända fältet kl 5:50. Vid Osudden rastade två snatteränder, en strandskata mm. Vid Helmershus sjöng en kärrsångare flitigt.

Pelle Kjellin - lördag, 02 juni 2018 10:51

SVÄNÖ 05.15-09.15: Sångsvan 1 par med 4 pull, kanadagås 1 par med 3 pull, havsörn 1 ex, fiskgjuse 1 ex, röd glada 1 ex, lärkfalk 1 ex, storspov 1 ex, svartsnäppa 5 ex, gluttsnäppa 3 ex, grönbena 3 ex, rödbena 10 ex, brushane 1 honf, större strandpipare 4 ex, mindre strandpipare 3 ex, skedand 7 hannar och 1 hona, vigg 4 hannar.
Jobbigt med knott tills solen nådde tornet, ca 07.00.

Pelle Kjellin - fredag, 01 juni 2018 21:59

MOSSLEDAMMEN 20.00: Rörhöna 1 ex, knipa 1 hona med 9 pull.
GRILLPLATSEN APLADALEN 21.10: Kungsfiskare 1 ex fiskade med framgång i kröken nedströms grillplatsen.

Kent Öhrn - fredag, 01 juni 2018 13:56

OSUDDEN 7-7.30: Skedand 2 hannar, Dvärgmås 1 2K, Brushane 4 ex, Prutgås 200 ex. Gässen sträckte mot NO i höjd med Tånnö. Brända fältet en tidig morgon bör ge fina obsar på prutgäss de närmaste dagarna!

Stefan Andersson - fredag, 01 juni 2018 12:09

VIBRACOUSTIC FORSHEDA 11:50: Svart rödstjärt 1 honfärgad, samt Härmsångare 1 sj på andra sidan järnvägsspåren.

Lars Hellman - torsdag, 31 maj 2018 08:12

Nissafors Bäckshult igår kväll: 2 st spelande Nattskärror. 

Stefan Andersson - torsdag, 31 maj 2018 06:09

FORSHEDA 06:00: Svart rödstjärt 1 sj på jobbet (Vibracoustic).

Kjell och Margit - onsdag, 30 maj 2018 12:02

ÅDALENSLINGAN kl 09: Härmsångare sjunger. 

Kent Öhrn - onsdag, 30 maj 2018 10:40

OSUDDEN kl 7: Brunand 3 hannar rastade.
TINAS Ö: Rörhöna ett par med ungar i ävjan.

Stefan Andersson - måndag, 28 maj 2018 20:38

BJÖRNAKULLAKÄRRET 15:50-16:10: Storlom 1 ex, Storspov 1 spel, Enkelbeckasin 1 ex. Letade Brandkronad kungsfågel(sågs igår enligt AP) i ca 90 min längs stigen till kärret, men lyckades inte höra eller se någon med säkerhet! Det var dock blåsigt och kanske inte optimal tid på dygnet, Grönsångare och vanlig Kungsfågel sjöng i alla fall....

AHLTOFTAVIKEN HERRESTADSJÖN 17:00: Gransångare 1 sj.

Pelle Kjellin - måndag, 28 maj 2018 17:43

OSUDDEN 16.30: Årta 1 par, skedand 1 par. I ån en skrakhona med 15 ungar.

Stefan Andersson - söndag, 27 maj 2018 19:57

KÄVSJÖTORNET 15:30-17:10: Sångsvan 1 par + 5 pull, Stjärtand 1 hona, Årta 1 hane, Skedand 9 hanar, Vigg 8 ex, Röd glada 2 ex, Havsörn 1 ad, Brun kärrhök 1 hona, Fiskgjuse 1 ex, Kustpipare 1 ex, Kärrsnäppa 3 ex, Storspov 2 ex, Rödbena 2 ex, Grönbena 2 spel (SA, Bengt Larsson). Ett besök rekommenderas (i synnerhet Svänötornet), då det är stora mängder arktiska vadare i omlopp i södra Sverige just nu!

Mats Johansson - söndag, 27 maj 2018 18:33

kl 16.30 1 km från Hyggestorp Lodjur på vägen och brevid vägen.

Stefan Andersson - fredag, 25 maj 2018 20:51

OSUDDEN 16:20: Gulärla 1 sj.

MOSSLEDAMMEN 16:50: Rörhöna 1 ex, Sothöna 1 ex.

NÖBBELE 17:30: Brun kärrhök 1 hane.

TÅNNÖ MOTELL 17:35: Storskrake 1 hona, Fiskgjuse 1 ex.

BRÄNDA FÄLTET 18:00: Knölsvan 1 ruvande.

Kent Öhrn - fredag, 25 maj 2018 13:32

ÅBRON kl 7:30: En kungsfiskare höll till S om gångbron vid Arken

Mats Johansson - torsdag, 24 maj 2018 21:50

KROPPSJÖN Kl 21.00 Jorduggla 1 ex flög runt och födosökte.

Lars-Göran Magnusson - torsdag, 24 maj 2018 14:06

Kävsjön. Stora tornet kl. 1000

Två lärkfalkar över tornet

Stefan Andersson - torsdag, 24 maj 2018 00:00

SLÄTTÖSAND 23:30: Nattskärra 1 spel.

Tommy Sörensen - tisdag, 22 maj 2018 15:50

Gråhäger  1 ex Flög upp ur vassen i Tånnö båthamn kl. 10.15

Lars Norgren - söndag, 20 maj 2018 09:54

BÄCKASKOG 9.30: Vitkindadegäss ca 275 exsträckande No.

Lars Norgren - lördag, 19 maj 2018 14:40

VÄFK SVÄNÖTORNET 8.00-10.30: vitkindad gås 24 ex sträckande, skedand 3 hannar Havsörn 2 ex, fiskgjuse 3 ex, brushane 1 hanne 2 honor, spelande fåglar enkelbeckasin, rödbena och grönbena.