Program 2018

Torsdag 8/3: Årsmöte med bildvisning
Medlemmarna i föreningen är välkomna till årsmötet där vi också delar ut vandringspriset, Lars Jonssons "Småspovar". Motioner från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast 180216.
Logga in för att se dagordningen på förstasidan. Efter mötet håller Pelle Kjellin ett föredrag i ord och bild om våra kungsörnar.
Föreningen bjuder på kaffe/the med ostfralla.
Plats och tid: Föreningslokalen på Valdemarsgatan 103, Värnamo kl 19:00

Lördag 24/3: Osudden
Den traditionella uppstarten för vårens program har vi på vintertidens sista morgon.
Samling: Pumphuset kl 7
Kontaktperson: Mats Johansson tfn 070-374 85 47

Lördag 14/4: Järpmorgon vid Hörda
Vi åker till skogarna mellan Nästa och Hörda för att leta efter den svåraste av skogshönsen.
Samling vid stadshusets parkering: kl. 6:30
Kontaktperson: Kent Öhrn, tfn 070-454 09 99

Måndag 30/4: Dvärgbeckasin i fullmåne vid Blådöpet
Blir kvällen klar får vi välkommen hjälp av månen att se dvärgen spela. Vi börjar med grillning vid Lövö, ta med egen grillmat.
Samåkning från stadshusets parkering kl 19:30 till Lövö.
Kontaktperson: Mattias Johansson, tfn 073-641 98 82

Lördag 5/5: Andmorgon vid Gåeryd, Rusken
Norra Rusken fångar upp andsträcket och kan med rätt väder ge stora antal rastande sim- och dykänder tidigt på morgonen. Vid bra väder lyfter änderna timmarna efter soluppgången och och drar vidare så tidig avfärd krävs.
Samling: kl 5:30 vid stadshusets parkering.
Kontaktperson: Kent Öhrn, tfn 070-454 09 99

Lördag 19/5: Svänö
Vadare på stranden, vadare i luften, vadare på maden, vad är mer spännande?
Samling vid stadshuset parkering: kl 7
Kontaktperson: Lars Norgren, tfn 070-332 76 26

Lördag 9/6: Källunda bokskog runt
En vandring på fem km längs vägen genom bokskogen och tillbaka till Kärdavägen.
Samling vid Kärda kyrka kl 7
Kontaktperson: Mattias Johansson, tfn 073-641 98 82

 

Genomförda programpunkter