Fenologi 2018

Art 2018 Lokal 2017 2016 2015 2014 2013

Artportalen rekord vår

Rekord höst
Bläsand  5/4  S-viken (AE, LP, AH, RS) 13/3 16/3 3/3 4/3 7/4 V  
Kricka  V
 
V V
V V 29/3 V  
Brun kärrhök  4/4  Osudden (LO, PK) 25/3 28/3 29/3 23/3 1/4 22/3-04 10/10-06
Fiskgjuse 5/4   Osudden (AH, RS, PK) 1/4 27/3 5/4 5/4 7/4 25/3-00 20/10-01
Trana  V   V 19/2 28/2 24/2 5/3 V 30/11-09
Strandskata  24/3  Nöbbele (ID, AH, RS, EG) 28/3 19/3 29/3 31/3 8/4 19/3-16 21/9-01
Ljungpipare  4/4  Osudden (LO, PK) 27/2 11/2 22/2 24/2 6/4 11/2-16 4/12-03
Tofsvipa  18/2  Hovs gård (MJ) 20/2 1/2 11/2 16/2 19/3 V 26/11-12
Enkelbeckasin  24/3  Brända fältet (VäFk) 7/3 13/3 12/3 14/3 2/4 V  
Storspov  5/4  Norrhyltan (HG) 31/3 28/3 28/3 20/3 2/4 3/3-14 i.u.
Rödbena  5/4  S-viken (AE, LP) 10/4 21/4 11/4 29/3 14/4 29/3-14 i.u.
Gluttsnäppa  21/4  Färjansö (KÖ) 29/4 21/4 25/4 22/4 20/4 18/4-04 4/10-03
Skogssnäppa  5/4  Osudden (AH, RS, MJ, PK) 23/3 27/3 26/3 23/3 7/4 22/3-00 i.u.
Grönbena  21/4  Färjansö (KÖ) 28/4 21/4 22/4 22/4 20/4 15/4-07 i.u.
Drillsnäppa  23/4  Osudden (KÖ) 22/4 15/4 25/4 23/4 16/4 28/3-05 i.u.
Skrattmås  25/3  Osudden (KÖ) 4/3 19/3 3/3 25/2 3/4 V  
Fisktärna  24/4  S-viken (AE, LP) 22/4 16/4 25/4 26/4 20/4 16/4-16 10/10-04
Gök  1/5  Osudden (KÖ) 6/5 4/5 1/5 4/5 3/5 27/4-08 19/9-04
Tornseglare  5/5  Osudden (MJ, LO) 9/5 13/5 17/5 7/5 11/5 29/4-12 26/9-99
Sånglärka  6/3  Osudden (PK) 16/2 7/2 28/2 23/2 6/3 V  
Ladusvala  5/4  Osudden (LO) 13/4 6/4 18/4 11/4 15/4 5/4-18 11/11-12
Hussvala  15/4  S-viken (LP) 19/4 24/4  20/4 26/4 18/4 12/4-11 27/9-04
Trädpiplärka  16/4  Kävsjön (SA) 23/4 21/4 20/4 20/4 24/4 12/4-09 i.u.
Ängspiplärka  V   V 18/3 3/3 1/3 2/4 V  
Gulärla  25/4  Osudden (LO) 22/4 23/4 23/4 29/4 26/4 18/4-11 i.u.
Sädesärla  2/4 Osudden (MJ, RS) 26/3 V 27/3 22/3 3/4 V 28/12-00
Rödstjärt  18/4  Värnamo (KR) 27/4 20/4 22/4 25/4 18/4 18/4-13 5/10-18
Buskskvätta  22/4  Bredasten (LE) 1/5 20/4 24/4 19/4 23/4 19/4-09+14 1/10-07
Stenskvätta  7/4  Bredasten (MJ, RS) 14/4 5/4 10/4 9/4 14/4 29/3-05 23/10-18
Taltrast  25/3  Osudden (KÖ) 12/3 11/3 21/3 27/2 31/3 10/3-07 i.u.
Rödvingetrast  V   23/3 27/3 14/3 10/3 14/4 V  
Rörsångare  5/5  Färjansö (KR, KÖ) 30/4 25/4 28/4 27/4 14/5 20/4-11 17/10-90
Härmsångare  14/5  Apladalen (PK) 19/5 12/5 19/5 17/5 17/5 12/5-16 i.u.
Ärtsångare  22/4  S-viken (LP) 2/5 30/4 30/4 25/4 3/5 22/4-18 i.u.
Törnsångare  5/5  Toftanäs (KR, KÖ) 12/5 5/5 6/5 10/5 7/5 2/5-00 19/9-01
Trädgårdssångare  5/5  Stomsjödammen (LO) 11/5 11/5 5/5 9/5 16/5 3/5-00 i.u.
Svarthätta  17/4  Hagagatan Vmo (LE) 28/4 21/4 12/4 23/4 23/4 12/4-15 7/11-10
Grönsångare  28/4  Färjansö (KÖ) 2/5 1/5 27/4 26/4 6/5 25/4-08+12 i.u.
Gransångare  5/4  S-viken (AE, LP) 26/3 30/3 29/3 30/3 14/4 15/3-08 19/10-97
Lövsångare  17/4 Gallnås (LD) 16/4 15/4 21/4 18/4 19/4 11/4-09 20/10-12
Grå flugsnappare  2/5  Osudden (MR, KR) 8/5 10/5 21/5 11/5 9/5 2/5-18 i.u.
Svartvit flugsn.  22/4  Framnäs Hagelstorp (LH) 27/4 16/4 25/4 26/4 24/4 16/4-16 i.u.
Hämpling  24/3  Brända fältet (VäFk) 12/3 8/4 8/3 22/3 6/4 8/3-15 i.u.