Tretåig hackspett

Enligt Edward Wibeck tämligen allmän på rocknarna på Store Mosse i början av seklet.

 1. 1 ex 6.6 1899 Kävsjön
 2. 1 ex 20.10 1968 Kävsjön
 3. 1 ex 28.3 1975 Svänö, Store Mosse
 4. 1 ex 22.5 1990 Skärsjöbergen, Marieholm (Bengt Andersson)
 5. 1 ex 29.10 1990 Horssjön
 6. 1 hane 30.1-9.3 1991 Horssjön (Roger Ahlman, Lars Petersson, Lasse Davidsson)
 7. 1 ex 28.10 - 11.11 2006 Näset, S:a Trollsjön, Gnosjö k:n (Lars-Erik Pettersson)
 8. 1 hane 3.10 2007, Garen (Erik Gerdin)
 9. 1 hane 6.10 2007, Kävsjön (Kent Öhrn)
 10. 1 hane 23.10 2007, Kävsjön (Per Kjellin)
 11. 2 ex 25.10 2007, Marieholmsskogen (Kjell Mohlin)
 12. 1 ex 20.4 2008, Marieholmsskogen (John-Patrik Treptow)
 13. 1 ex 29.5 2008, Dammabro (Thomas Gustafsson)
 14. 1 hona 5.6 2008, Marieholmsskogen (Kjell Mohlin)
 15. 1 hane 7.10 2008, Marieholmsskogen (Per Kjellin)
 16. 1 hona 31.1 2009 Marieholmsskogen (Per Kjellin
 17. 2 honor 7.3 2009 Marieholmsskogen (Lars Petersson
 18. 1  par häckning 7.3-1.8 2009 Marieholmskogen (Lars Petersson m fl)
 19. 1 hona 13.9-26.10 2009 (Lars Petersson, Per Kjellin)