Sommargylling

 1. 1 ex försommaren 1985 Värnanäs

 2. 1 ex 30.5 1994 Edhs gård (Lars Petersson)

 3. 1 ex 11.6 1994 Bolmsäter, Hjälmarydsviken (Anders And)

 4. 1 ex 14.5 1996 Forsheda (Östen Frisk)

 5. 1 2K 21-28.5 1998 Osudden (Roger Ahlman, Anders Lindström m.fl.)

 6. 1 2K 22.5 1999 Rusarebo (Roger Ahlman, Per Petersson)

 7. 1 2K 9.6 2003 Helmershus (Kent Öhrn m.fl.)

 8. 1 2K 22.5 2004 Svänö (Kent Öhrn, Roger Ahlman, Lars Petersson)

 9. 2 ex 28.5 2004 Kävsjön (Roger Ahlman, Per Kjellin)

 10. 1 ex 30.5 2004 Flatenbadet (Kent Öhrn)

 11. 1 2K 24.6 2004 Kävsjön (Roger Ahlman)

 12. 1 ex 3.6 2005 Källunda (Bengt Larsson)

 13. 1 ex 11.7 2005 Gallnås (Lasse Davidsson)

 14. 1 ex 24.6 2006 Garen (Claes Norell)

 15. 1 ex 10.6 2010 Osudden (Kent Öhrn)

 16. 1 ex 21.5 2011 Svänö (Kent Öhrn)

 17. 1 2k+ 27.5 2012 Rusarebo (Kent Öhrn)

 18. 1 2K 5.6 2012 Svänö (Roger Ahlman)