Tallbit

Två tydliga invasioner under framförallt december åren 1998 resp. 2001. De redovisas summerade med maxsummor på de olika lokalerna. (Totala antalet fynd är över 20).

 1. 1 ex 21.11 1954 Kävsjön

 2. 5 ex 6.1 1976 Kävsjön

 3. 1 ex 25.1 1981 Fryele (Lars Petersson)

 4. 2 ex 26.12 1981 Kävsjön

 5. 1 ex 5.2 1983 Herrestad

 6. 10 ex 29.1 1990 Värnamo

 7. 5 ex 28.11 1993 Mjöhult, Nydala (Lars Petersson)

 8. 1 ex 16.12 1995 Vasagatan, Värnamo (Roger Ahlman)

  Invasionen nov-dec 1998:

 9. 8 ex 15.11 1998 Hultastad, Rymmen (Roger Ahlman, Mats Johansson)

 10. minst 5 ex 20.12 1998 Kolabo, Forsheda (Bo Myhrberg)

 11. max 4 ex 22-27.12 1998 Kävsjövägen, Värnamo (Kent Öhrn, Sven Lindahl)

 12. max 7 ex 22-28.12 Folkets park, Värnamo (Kent Öhrn, Lars Petersson m.fl.)

  Invasionen dec 2000 - jan 2001:

 13. max 17 ex 17-24.12 2000 Borgen, Värnamo (Lars Petersson, Per Fridlund, Kent Öhrn)

 14. max 3 ex 18-21.12 2000 Kävsjövägen, Värnamo (Stefan Andersson, Roger Ahlman, Anders Lindström)

 15. max 22 ex 21.12 2000 - 5.1 2001 Skattejordsvägen, Värnamo (Roger Ahlman, Lars Petersson)

 16. 2 ex 23.11 2012 Kävsjön (Per Kjellin)

 17. 20 ex 5.12 2012 Gallnås (Lasse Davidsson)