Vaktel

 1. 1 ex 18.8 1973 Osudden
 2. 1 ex 17-19.5 1987 Osudden (Mats Johansson m.fl.)
 3. 1 ex 22.5 1989 Hovs gård (Magnus Lundh, Lasse Davidsson)
 4. 1 ex 14.6 1997 Forsheda (Stefan Andersson)
 5. 1 ex 14.6 1998 Fryele (Roger Ahlman)
 6. 1 ex 31.5 2000 Kävsjön (Uno Unger m.fl.)
 7. 1 ex 20.6 2000 Storekull (Kent Öhrn)
 8. 1 ex 6.6 2001 Lövö (Kjell Rydh)
 9. 1 ex 6.6 2003 Blådöpet (Håkan Söderberg, Lars Petersson)
 10. 1 ex 26.6 2003 Vällersten
 11. 1 ex 10-11.5 2006 Blådöpet (Kent Öhrn)
 12. 1 ex 27.5 2009 Osudden (Kent Öhrn m.fl.)
 13. 2 ex 11.7 2010 Lövö (Lars Petersson)
 14. 1 ex 25.6 2014 Tånnö by (Kent Öhrn, Isac Dahlström)
 15. 1 ex 29.5 2017 Osudden (Kent Öhrn, Lars Olofsson, Ragnhild Sjöholm)
 16. 1 ex 22.6 2017 Osudden (Per Kjellin, Mats Johansson)