Gråhakedopping

 1. 1 ex maj 1942 Kävsjön (första fyndet för länet)
 2. 1 ex 21.4 1978 Osudden
 3. 1 ex 14.7 1982 Kävsjön
 4. 1 ex 14.4 1985 Kävsjön (Jan Bergström m. fl.)
 5. 1 ex 18.4 1993 Osudden (Roger Ahlman, Mats Johansson)
 6. 2 ex 5.5 1993 Sikudden (Roger Ahlman)
 7. 2 ex 6.5 1993 Flaten (Roger Ahlman)
 8. 1 ex 4.5 1996 Åminnebadet (Roger Ahlman)
 9. 1 ex 12.5 1997 Osudden (Roger Ahlman)
 10. 1 ex 11.4 2000 Tånnö motell (Kent Öhrn, Roger Ahlman, Stefan Andersson)
 11. 2 ex 11.4 2000 Herrestadsjön (Roger Ahlman)
 12. 1 ex 27.4 2000 Kävsjön (Lars Norgren, Kent Öhrn, Roger Ahlman)
 13. 2 ex 19.4 2002 Tånnö motell (Kent Öhrn, Roger Ahlman)
 14. 1 ex 13.5 2002 Tånnö motell (Roger Ahlman)
 15. 1 ex 4.10 2002 Färjans ö (Lars Petersson)
 16. 1 ex 26.4 2006 Osudden (Lars Petersson, Lasse Davidsson, Per Kjellin, Kent Öhrn)
 17. 2 ex 1.5 2006 Sikudden (Lars Petersson)
 18. 1 ex 2.5 2006 Osudden (Kent Öhrn)
 19. 1 ex 5.5 2006 Kävsjön (Bengt Larsson)
 20. 1 ex 25.4 2007, Kävsjön (Kent Öhrn)
 21. 3 ex 6.4 2008, Osudden (Mattias Johansson, Lasse Olofsson, Kent Öhrn, Eric Sandelin)
 22. 1 ex 6.4 2008, Fryele havsbad, Hindsen (Kent Öhrn)
 23. 7 ex 7.4 2008, Tånnö motell (Per Kjellin, Lasse Olofsson, Lars Petersson)
 24. 2 ex 7.4 2008, Sikudden (Lars Petersson)
 25. 3 ex 30.10 2011 Kävsjön (Kent Öhrn)
 26. 2 ex 30.10 2011 Hörle damm (Kent Öhrn)
 27. 1 ex 13.4 2012 Flaten (Alf Linusson)
 28. 2 ex 15.4 2012 Osudden (Kent Öhrn, Lasse Olofsson)
 29. 4 ex 22.4 2012 Toftanäs (Lasse Olofsson)
 30. 2 ex 1.11 2016 Åminne (Kent Öhrn)
 31. 3 ex 17.4 2017 Tånnö motell (Kent Öhrn, Lars Norgren)