Vit stork

  1. 1 ex 25.5 1982 Osudden
  2. 1 ex 19.5 1993, Stubbhult, Forsheda (Merja Jokela, Tomas Israelsson)
  3. 1 ex 7-8.7 2002 Bäckaskog, Värnamo (Kent Öhrn, Roger Ahlman)
  4. 1 ex 11.4 2004 Torp, Värnamo (Leif Engqvist, Tommy Thorén)
  5. 1 ex 16.5 2004 Södergårdsviken (Roger Ahlman)
  6. 1 ex 9.5 2004 V Värnamo (Lennart Wahlén)
  7. 1 ex 7.4 2008 Rydaholms kyrka (Daniel Simring)
  8. 2 ex 7.5 2008 Toftanäs (Jeanette Johansson)
  9. 1 ex 5.6 2009 Hörle (Karl Mats Bodestad)
  10. 2 ex 29-30.4 2015 Horda (Jan Wahlström, Johan Skoghäll)
  11. 100 1K 14-15.8 2016 (Mattias Johansson m.fl.)